Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 64991
idvazba: 77742
šablona: stranka_obrazek
čas: 15.4.2024 22:33:11
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 64991
idvazba: 77742
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/kvasnicka'
iduzel: 64991
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/64989/64991
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. František Kvasnička, CSc.

František Kvasnička

Prof. Kvasnička spojil prakticky celý svůj profesní život s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a její Fakultou potravinářské a biochemické technologie. Inženýrské studium VŠCHT Praha absolvoval v roce 1978 a nejprve nastoupil do cukrovaru v Čakovicích, ze kterého se na alma mater vrátil již v roce 1980 na aspirantské studium, které úspěšně dokončil v roce 1983. Poté zastával až do roku 1995 pozici odborného asistenta na Ústav chemie a technologie sacharidů. V letech 1996 a 1997 působil na pozici ředitele pro jakost ve společnosti Spofa, a.s. a roku 1997 se vrátil na Ústav konzervace potravin a technologie masa naší Fakulty, na kterém působí dodnes. Habilitační řízení v oboru Chemie a analýza potravin s prací „Využití kapilární isotachoforesy v analýze potravin“ se uskutečnilo v roce 1999 a v roce 2012 byl jmenován profesorem pro obor Technologie potravin. V letech 2013 až 2017 Ústav konzervace potravin a technologie masa vedl.

Pedagogická a vědecká práce prof. Kvasničky jsou spojeny zejména s problematikou elektromigračních analytických metod a provozní analýzy potravin. Zcela zásadním způsobem se zasloužil zejména o rozvoj kapilární isotachoforesy. V souvislosti s rozvojem této analytické techniky vyvinul celou řadu zcela nových a prakticky využívaných metod stanovení široké škály analytů. Je třeba vyzdvihnout, že prof. Kvasnička i přes nabyté zkušenosti a profesní postup až na úroveň řádného profesora neopustil analytickou laboratoř a další vývoj instrumentálních metod a celou řadu experimentů doposud sám provádí. Tento dnes poměrně neobvyklý jev je velmi inspirativní pro mladé vědce a studenty doktorského studia.

Během svého působení na VŠCHT Praha vedl prof. Kvasnička úspěšně šest doktorandů a více jak 40 diplomantů. Těžiště výuky prof. Kvasničky stejně jako jeho výzkum je v oblasti provozní analýzy potravin. Předmět s tímto názvem na FPBT sám zavedl. Prof. Kvasnička byl řešitelem i spoluřešitelem celé řady vědeckých projektů. Publikační činnost prof. Kvasničky je rovněž velmi bohatá, je autorem více jak 90 publikací evidovaných ve WoS, přičemž většina článků byla publikována v prestižních časopisech.

Nezastupitelnou součástí jeho aktivit je technicko-realizační činnost. V těsné spolupráci s firmou RECMAN-laboratorní technika se podílel na vývoji, výrobě a servisu izotachoforetických analyzátorů IONOSEP. Analyzátory a metodiky byly zavedeny do řady laboratoří (kontrolních i provozních) v tuzemsku i zahraničí. Analyzátorů se doposud vyrobilo více jak sto kusů, z nichž některé jsou umístěny rovněž v zahraničních laboratořích.

Neopomenutelnými charakteristickými vlastnostmi prof. Kvasničky jsou profesionalita a odbornost, pracovitost a spolehlivost. Neméně významným rysem vždy byl jeho přátelský přístup ke spolupracovníkům a studentům.

Aktualizováno: 27.6.2022 17:02, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi