Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 60732
idvazba: 71813
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.4.2024 10:57:27
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60732
idvazba: 71813
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/labik'
iduzel: 60732
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/60274/60732
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.

Stanislav Labík je dlouholetým pedagogem, vědcem a řídícím pracovníkem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s výrazným přesahem mimo školu. Inženýrské studium absolvoval s vyznamenáním v roce 1975. V roce 1979 pak získal vědeckou hodnost CSc. na tehdejší Katedře fyzikální chemie. Habilitován byl na VŠCHT v oboru fyzikální chemie v roce 1991 a v roce 2000 byl na návrh Vědecké rady VŠCHT v Praze prezidentem Václavem Havlem jmenován profesorem fyzikální chemie. V letech 1980 až 2016 pracoval na Katedře, respektive Ústavu fyzikální chemie jako odborný asistent (1980–1991), docent (1991–2001) a profesor (2001 – dosud). Přitom zastával řadu vedoucích funkcí, byl například vedoucím Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v letech 2001 až 2002 a v roce 2008, prorektorem pro pedagogiku VŠCHT Praha v letech 2002–2007 a děkanem Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha v letech 2009–2014. Mezi lety 2016–2019 pak působil jako první předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Během svého působení na VŠCHT vyučoval profesor Labík základní kurzy fyzikální chemie pro řadu studijních oborů a výrazně se podílel na vytváření jejich obsahu. Vedl bakalářské, magisterské a doktorské studenty. Zaměřoval se především na rozšiřování využití moderních informačních prostředků ve vysokoškolském studiu, zejména pak na využití systémů počítačové algebry při výuce v chemicko-inženýrských oborech.

Ústředním vědeckým zájmem prof. Labíka je statistická termodynamika tekutin. Věnoval se též dalším oblastem termodynamiky. Od roku 1979 uveřejnil více než 80 vědeckých publikací. Mezi nejvýznamnější výsledky výzkumné činnosti patří například originální a praktická metoda řešení integrální Orsteinovy-Zernikeho rovnice, která hraje zásadní roli v teorii tekutin (Labík, S; Malijevský, A; Voňka, P: A rapidly convergent method of solving OZ equation, Mol. Phys. 56, 709 (1985)). Tato práce byla citována více než 300krát. V teorii kapalin zastává významnou pozici tzv. model tuhých koulí. K této oblasti prof. Labík přispěl například prací: Malijevský, A; Labík, S: The bridge functions for hard-spheres, Mol. Phys. 60, 663 (1987) s více než 150 ohlasy či návrhem stavové rovnice tuhých koulí: Kolafa, J; Labík, S; Malijevský, A: Accurate equation of state of the hard sphere fluid in stable and metastable regions, PCCP 6, 2335 (2004) s více než 100 ohlasy. Část své tvůrčí aktivity dříve věnoval také aplikovanému výzkumu, je spoluautorem téměř 40 odborných zpráv pro průmyslové podniky. Prof. Labík výrazně spolupracoval se zahraničními odborníky z Kanady, Mexika, Španělska a Ukrajiny. V zahraničí strávil více než rok na pobytech obvykle spojených s řešením mezinárodních grantů. Výsledkem pak bylo téměř 40 společných publikací. Zkušenosti ze zahraničí pak přenášel i na VŠCHT, např. při návrhu nových studijních oborů.

Profesor Labík zásadním způsobem proměnil Vysokou školu chemicko-technologickou jako její prorektor pro pedagogiku v náročném období přechodu z pětiletých studijních plánů na strukturované studium kompatibilní s Boloňskou deklarací. Vytvořil koncepci tohoto přechodu a významně se podílel na její implementaci. Zároveň se zasadil o elektronizaci studijní agendy a založení Studijního informačního systému VŠCHT. Podílel se na přípravě nového, široce zaměřeného, studijního program „Chemie“ pro studenty s hlubokým zájmem o chemii, např. úspěšné řešitele Chemických olympiád a dalších středoškolských soutěží. Studijní program „Chemie“ získal jako první bakalářský program v ČR evropskou známku kvality Chemistry Eurobachelor. Jako děkan Fakulty chemicko-inženýrské se pak podílel na přípravě moderních studijních programů a oborů, jako jsou „Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství“, „Analýza léčiv“ a „Forenzní analýza“. Vznik těchto programů byl motivován mimo jiné jeho zahraničními zkušenostmi. Za jeho působení vznikl na Fakultě chemicko-inženýrské propracovaný systém vnitřního hodnocení pedagogických a vědeckých pracovníků.

Oceňované je také působení prof. Labíka mimo VŠCHT Praha. Působil například ve Vědecké radě Akademie věd České republiky, v týmu „Bologna experts“ MŠMT a v Komisi pro hodnocení chemických ústavů AV ČR. Byl opakovaně zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR do kontrolní komise Grantové agentury České republiky, kde zastává funkci jejího předsedy. V roce 2016 byl pak jmenován předsedou Národního akreditačního úřadu a výrazným způsobem tak spoluvytvářel české vysoké školství.

Aktualizováno: 9.9.2021 14:12, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi