Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5692
idvazba: 6445
šablona: stranka_ikona
čas: 22.4.2024 12:51:52
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5692
idvazba: 6445
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/liska'
iduzel: 5692
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/5692
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prof. Ing. František Liška, CSc.

Profesor František Liška absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 1962. Po aspirantuře na Katedře organické chemie se stal odborným asistentem, teprve v roce 1990 se mohl habilitovat a v roce 1996 byl jmenován profesorem organické chemie. V letech 1991-1994 působil jako prorektor pro pedagogiku a v letech 1994-2003 byl vedoucím Ústavu organické chemie. V jeho profesní dráze se neoddělitelně prolíná vědecká a pedagogická činnost související s výukou organické chemie a výzkumnou činností. Jeho vědecké zájmy zahrnovaly zpočátku oblast chemie heterocyklických sloučenin, známým se však stal především svými pracemi ve fluorové organické chemii, micelární katalýze a byl průkopníkem v oblasti organické elektrochemie a fotochemie.

Svou dráhu pedagogickou začal od píky s cílem naučit studenty „řeči vzorců“ a logickým zákonitostem organické chemie. Vychoval řadu diplomantů a doktorandů, z nichž někteří se stali jeho následovníky na Ústavu organické chemie. Svou koncepci výuky organické chemie promítl do řady učebních textů a knih. Významné jsou i jeho aktivity na poli popularizace chemie.
Obrovský kus práce prof. Liška odvedl v organizaci výuky chemie. Ve funkci prorektora pro pedagogiku navrhl a zavedl novou koncepci výuky pětiletého studia na všech fakultách VŠCHT Praha, spočívající v jednotném obecném studijním základu v prvních třech letech studia.
Předáním medaile Emila Votočka oceňuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze celoživotní pedagogickou a vědeckou práci prof. Lišky a jeho úsilí ve prospěch naší vysoké školy.

Aktualizováno: 11.9.2014 12:17, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi