Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5693
idvazba: 6446
šablona: stranka_ikona
čas: 16.4.2024 00:29:30
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5693
idvazba: 6446
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/mackova'
iduzel: 5693
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/5693
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Dr. Ing. Martina Macková

Profesorka Martina Macková, po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, nastoupila v roce 1989 na Katedru (později Ústav) biochemie a mikrobiologie, které zůstala až do posledních chvil věrná. V roce 1993 obhájila titul doktor (Dr.) v oboru biochemie, a poté na ústavu působila jako odborná asistentka. V  roce 2002 se úspěšně habilitovala a získala titul docentky v oboru mikrobiologie. V roce 2006, byla jmenována pro stejný obor řádnou profesorkou. 

Prof. Macková se po celou dobu své profesní dráhy věnovala výzkumu v oblasti problematiky životního prostředí. Podílela se na vývoji technologií pro odstraňování organických i anorganických polutantů pomocí biologických metod, zvláště pomocí mikroorganismů a rostlin. Vědomosti a zkušeností získané během 15 ti let intenzivní práce uplatnila při řešení národních a mezinárodních projektů, které vyústily v dlouhodobé spolupráce s řadou renomovaných zahraničních pracovišť. Tyto kontakty využívala i k zajištění stáží pro své studenty a mladší kolegy, kteří mohli získané zkušenosti dále uplatnit ve své vědecké kariéře Za svého pedagogického a vědeckého působení na VŠCHT Praha vedla a vychovala úctyhodnou řadu studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Mezi studenty byla oblíbena jako výborná školitelka, ochotná vždy pomoci a poradit. Svými odbornými znalostmi, schopnostmi a vytrvalostí přispěla velkou měrou k rozvoji svého oboru a ústavu. 
Výčet jejích schopností a zásluh je úctyhodný o to více, že prof. Macková vedla velmi aktivní život i poté, co ji ve velmi mladém věku zasáhla zákeřná nemoc, roztroušená skleróza. Navzdory tomuto handicapu věnovala práci na ústavu veškerou svojí energii a čas. Předáním medaile Emila Votočka „in memoriam“ oceňuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze celoživotní pedagogickou a vědeckou práci a lidské vlastnosti prof. Mackové.

Aktualizováno: 11.9.2014 12:18, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi