Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 60734
idvazba: 71815
šablona: stranka_obrazek
čas: 19.4.2024 17:21:41
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 60734
idvazba: 71815
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/ruml'
iduzel: 60734
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/60274/60734
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. se narodil v roce 1954 a v podstatě celý svůj profesní život je úzce spjatý s Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde v roce 1978 obhájil svou diplomovou práci a v roce 1988 práci kandidátskou a kde od roku 1984 působí jako odborný asistent, později docent a profesor mikrobiologie.

Zásluhy prof. Rumla o rozkvět Fakulty potravinářské a biochemické technologie a celé Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsou obrovské a čítají řadu úrovní. Od roku 2006 působil prof. Ruml jako proděkan fakulty pro vědu a výzkum, od roku 2009 jako prorektor pro zahraniční styky, v letech 2012-2019 pak stanul ve vedení FPBT jako její děkan a v letech 2013-2020 vedl i Ústav biochemie a mikrobiologie FPBT VŠCHT Praha. Mezi jeho dominantní počiny v těchto letech patří především iniciace a realizace, či významný podíl na realizaci, nových studijních programů Forenzní analýza a Bioinformatika. Z hlediska vědeckého přinesl po absolvování dvouleté postdoktorandské stáže v USA na fakultu studium problematiky virologie, která je na fakultě dodnes rozvíjena s jeho přímým přispěním. Tato problematika fakultě vynesla velmi hodnotné publikace v prestižních časopisech Nature a PNAS. Prof. Ruml také prakticky zavedl s finanční podporou Centra molekulární genetiky a později genomiky, která za VŠCHT vedl, metody molekulární biologie včetně využití tkáňových kultur, na kterých dnes staví moderní výzkum nejen na Ústavu biochemie a mikrobiologie, ale i na řadě ústavů dalších fakult VŠCHT Praha. V této problematice zacvičil řadu kolegů, kteří rozvíjejí tuto oblast dále. Prof. Ruml je autorem či spoluautorem úctyhodných 215 vědeckých prací evidovaných ve Web of Science, spoluautorem 8 patentů, z nichž 2 jsou realizovány licenční smlouvou, byl/je řešitelem nebo spoluřešitelem 36 projektů VaV, z toho šesti mezinárodních (včetně amerických NIH R01 a Fogarty International Research Collaboration Award), byl hlavním organizátorem 3 mezinárodních sympozií Retrovirus Assembly Meeting, konaných v letech 2000, 2004 a 2008 v Praze, a spoluorganizátorem 6 dalších mezinárodních konferencí. V souvislosti se svými vědecko-výzkumnými aktivitami je prof. Ruml laureátem několika ocenění, lze jmenovat především Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ (2012), Cenu rektora „Za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy“ (2014) či Cenu Vietnamského prezidenta „Za zásluhy o porozumění mezi národy“ (2015).

Prof. Ruml je činným a u studentů oblíbeným a respektovaným pedagogem. Zavedl výuku a přednáší předměty Molekulová genetika a analýza DNA a Genové inženýrství, kdy druhý jmenovaný přednáší jak pro posluchače českých studijních programů, tak pro studenty zahraniční, pod jeho vedením dokončilo své diplomové práce doposud 84 studentů a své dizertační práce 24 studentů a dalších 9 doktorandů v současnosti vede. Prof. Ruml, byl, je a nadále bude jednou z klíčových a nezaměnitelných osobností Ústavu biochemie a mikrobiologie, FPBT i celé VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 9.9.2021 14:16, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi