Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze  → Medaile Emila Votočka → Profesor Šebor převzal Medaili Emila Votočka
iduzel: 18714
idvazba: 23108
šablona: stranka_obrazek
čas: 29.11.2021 10:28:59
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Profesor Šebor převzal Medaili Emila Votočka

prof Šebor-7869

U příležitosti promoce nových doktorů a docentů byla v Betlémské kapli slavnostně předána prof. Ing. Gustavu Šeborovi, CSc., pamětní Medaile Emila Votočka za pedagogickou a vědeckou činnost.

Profesor Šebor je významným odborníkem v oblasti zpracování ropy a využití alternativních paliv v dopravě. Jeho profesní život je úzce svázán s VŠCHT Praha a Fakultou ochrany životního prostředí.

Studium na VŠCHT Praha ve studijním oboru Technologie paliv, zaměření Technologie ropy a petrochemie ukončil v r. 1970. Po obhajobě kandidátské disertační práce v r. 1976 pracoval postupně na Ústavu technologie ropy a petrochemie, nyní Ústavu technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha ve funkcích asistenta, odborného asistenta a docenta. Svojí vědecko–pedagogickou kariéru završil v roce 1997, kdy byl jmenován profesorem pro obor Chemické a energetické zpracování paliv. V letech 1994 – 2000 a 2006 – 2014 zastával na Fakultě technologie ochrany prostředí funkci děkana a v letech 2000 – 2006 funkci proděkana pro vědu a výzkum. Celkem 17 let stál v čele Ústavu technologie ropy a alternativních paliv.

Prof. Šebor se po celou dobu působení na VŠCHT Praha intenzivně věnoval jak pedagogické, tak i vědecko–výzkumné činnosti, svojí prací významně přispěl k rozvoji oboru chemického a energetického zpracování paliv. Výrazně se také zasloužil o rozvoj spolupráce VŠCHT Praha s průmyslovou praxí. Po celou dobu svého působení spolupracoval s klíčovými průmyslovými partnery z oblasti dopravy, skladování a zpracování ropy a také s plynárenskými distribučními společnostmi a státní správou. Mimo jiné se významně podílel na vzniku koncepčních studií střednědobého výhledu využití alternativních motorových paliv v dopravě v ČR zpracovaných pro ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy a zemědělství. Dlouhá léta se také podílel na přípravě odborného programu konferencí APROCHEM a Konferencí o rope (SR), byl resp. je členem redakčních rad časopisů Chemický průmysl a Petroleum and Coal. Jako uznávaný odborník působil také v dozorčích radách společností Unipetrol, a.s. a Pražská teplárenská holding, a.s.

votočkova medaile_Šebor-7857
votočkova medaile_Šebor-7875

Aktualizováno: 25.6.2015 16:05, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi