Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 39660
idvazba: 42206
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.4.2024 12:53:00
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 39660
idvazba: 42206
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/svoboda'
iduzel: 39660
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/39660
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.

prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.

Profesor Jiří Svoboda absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 1976 a jeho akademická kariera je úzce spjata s Fakultou chemické technologie a její Katedrou, dnes Ústavem, organické chemie naší vysoké školy, kde obhájil svou kandidátskou disertační práci a postupně působil jako vědecký pracovník, odborný asistent a poté jako docent a od roku 2002 jako profesor pro obor Organická chemie. V letech 2006-2016 Ústav organické chemie vedl. Profesor Svoboda je dále dlouholetým členem vědecké rady FCHT VŠCHT Praha a VŠCHT Praha.

Ve své bohaté profesní kariéře se prof. Svoboda rovnoměrně věnoval vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti. Je spoluautorem více než 120 vědeckých článků a jeho badatelská práce výrazně přispěla k rozvoji chemie heterocyklických sloučenin, zejména kondenzovaných aromatických heterocyklů. V posledních letech se intenzivně věnuje syntéze a studiu látek s kapalně krystalickými vlastnostmi a syntéze heterocyklických sloučenin pro využití v materiálové chemii. V těchto oblastech navázal spolupráci se zahraničními pracovišti, která vyústila v řešení mezinárodních projektů. Řadu grantových projektů řeší společně s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR.

Úspěšná je rovněž spolupráce prof. Svobody s průmyslovou sférou. Dokladem je jeho spoluautorství na padesáti patentech, na řadě průmyslových vzorů a třech průmyslových realizací.

Na VŠCHT Praha předává profesor Svoboda svoje znalosti a zkušenosti v oblasti organické chemie a organické syntézy již několikáté generaci studentů. Vychoval celou řadu diplomantů a doktorandů, kteří dnes působí na významných pozicích v chemických a farmaceutických firmách v ČR i v zahraničí. Byl vedoucím překladatelských týmů a editorem překladu šestého a osmého vydání učebnice J. McMurry, Organic Chemistry a šestého vydání příslušné cvičebnice. Tento překlad se posléze stal základním učebním textem pro výuku organické chemie v českém a slovenském jazykovém prostředí.

Profesor Svoboda patří mezi velké osobnosti VŠCHT Praha a organické chemie a Akademická obec Vysoké školy chemicko-technologické v Praze si velmi váží toho, že má pana profesora Svobodu ve svých řadách.

Aktualizováno: 22.6.2017 17:50, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi