Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 64990
idvazba: 77741
šablona: stranka_obrazek
čas: 17.4.2024 07:22:28
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 64990
idvazba: 77741
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/turzik'
iduzel: 64990
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/64989/64990
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.

Daniel Turzík

Doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc. je dlouholetým pedagogem, vědcem a vedoucím pracovníkem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studium absolvoval s vyznamenáním v roce 1975. V roce 1978 zde pak získal vědeckou hodnost CSc. Habilitován byl na VŠCHT v oboru aplikovaná matematika v roce 1990. Od samého počátku své kariéry pracuje na Katedře, respektive Ústavu matematiky, nejprve jako asistent (1975-1978), později jako odborný asistent (1978–1990) a docent (1990–dosud). Během svého působení na VŠCHT zároveň zastával řadu vedoucích funkcí. Od roku 1991 působil opakovaně jako proděkan Fakulty chemicko-inženýrské pro pedagogiku, v letech 2002 až 2009 vykonával na téže fakultě funkci děkana. Mezi lety 2009–2017 byl vedoucím Ústavu matematiky VŠCHT Praha.

V průběhu svého pedagogického působení na VŠCHT sám vytvořil či výrazně ovlivnil podobu řady matematických předmětů vyučovaných na VŠCHT. Kromě základních kurzů matematiky vedl přednášky k mnoha specializačním předmětům jako Diskrétní matematika, Matematická optimalizace, Matematika pro kvantovou chemii či Užitá matematika. Je rovněž autorem dlouhé řady skript a učebnic dodnes využívaných při výuce těchto předmětů. Jako přednášející matematiky na této škole vychoval tisíce mladých talentovaných studentů, kteří na něj dodnes rádi vzpomínají. Jeho přednášky jsou pověstné svou matematickou přesností a současně srozumitelností a názorností.

Docent Turzík zásadním způsobem ovlivnil podobu hodnocení studia na Vysoké škole chemicko-technologické. Během svého působení jako proděkan pro pedagogiku na FCHI vytvořil a zavedl jako první na této fakultě kreditní systém, který byl později převzat a adaptován i pro ostatní fakulty VŠCHT Praha.

Ústředním vědeckým zájmem doc. Turzíka je kombinatorika a teorie grafů. Kromě toho se v několika článcích věnoval také stabilitě dynamických systémů. Významně spolupracoval mimo jiné s katedrou aplikované matematiky MFF UK, zejména s výzkumným centrem DIMATIA. Je autorem známé hypotézy o „sticky matroids“ (S. Poljak, D. Turzík: Sticky matroids, Discrete Mathematics, Vol. 42. 1982) a řady článků o amalgamaci matroidů. Spolu se S. Poljakem je rovněž autorem důležitých a hojně citovaných publikací o periodách diskrétních systémů (např. On pre-periods of discrete influence systems, Discrete Applied Mathematics, Volume 13, 1986 nebo An application of convexity to discrete systems, Discrete Applied Mathematics, Volume 13, 1986). Kromě toho je spoluautorem několika prací věnovaných stabilitě dynamických systémů (např. M. Dubcová, A. Klíč, P. Pokorný, D. Turzík: Stability of Spatially Periodic Solutions in Coupled Map Lattices, Bifurcation and Chaos, Vol. 13, No. 2, 2003 nebo D. Turzík, M. Dubcová: Stability of Steady State and Traveling Waves Solutions in Coupled Map Lattices, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 18, No. 1, 2008). Mimoto se podílel na vzniku a vedení semináře z diskrétní matematiky, v rámci, kterého vznikla řada článků o cover-incomparability grafech, jichž je rovněž spoluautorem (např. J. Maxová, P. Pavlíková, D. Turzík: On the Complexity of Cover-Incomparability Graphs of Posets, ORDER, Vol. 26, 2009).

Docent Turzík je výraznou osobností Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Studenti i kolegové si váží nejen jeho vysoké odbornosti, ale také lidského přístupu a humoru.

Aktualizováno: 27.6.2022 17:04, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi