Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5730
idvazba: 6485
šablona: stranka_ikona
čas: 2.12.2021 01:39:54
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Karel Volka, CSc.

Prof. Ing. Karel Volka, CSc. získal v roce 1963 na VŠCHT inženýrský titul v oboru analytická chemie.  Byl přijat do vědecké aspirantury k prof. Holzbecherovi, pod jehož vedením v roce 1968 obhájil kandidátskou disertační práci. Po habilitaci v oboru analytické chemie v roce 1990 pak úspěšně absolvoval jmenovací řízení a v roce 1994 byl jmenován presidentem republiky profesorem pro tentýž obor. V letech 1994-1996 zastával prof. Volka funkci prorektora pro vědu a výzkum VŠCHT Praha.
Jeho vědecká kariéra byla zaměřena především na molekulovou spektroskopii, především na metody vibrační spektroskopie. Významně přispěl jak k rozvoji „tradičních“ metod infračervené a Ramanovy spektroskopie, tak i nově rozvíjených chiroptických technik. Byl řešitelem řady vědeckých i vzdělávacích projektů a záměrů včetně projektů podporovaných EU, jako například EUROSPEC či PACI (Pražské analytické centrum inovací).
Prof. Volka je dlouholetým aktivním členem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (Československé spektroskopické společnosti), v letech 1990-2005 byl pak jejím předsedou. Prof. Volka stále pracuje jako koordinátor výzkumného záměru Fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha a podílí se na řešení řady významných projektů. Je spoluautorem více jak 120 původních sdělení v impaktovaných časopisech a autorem řady kapitol v monografiích, učebnicích i skriptech.

Aktualizováno: 11.9.2014 16:07, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi