Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 5472
idvazba: 6162
šablona: stranka_ikona
čas: 20.11.2019 18:34:54
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hospodaření

1. Řešitel projektu je povinen s přidělenými prostředky nakládat hospodárně a v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy.

2. Platby v hotovosti: Budou proplaceny na základě vyúčtování, které je nutno předložit bez zbytečného odkladu. Platným daňovým dokladem je tzv. paragon (který musí obsahovat podpis dodavatele, vyčíslení DPH a rozpis nakupovaných položek) nebo faktura s vyznačením, že platba byla uskutečněna v hotovosti (odběratelem na faktuře musí být VŠCHT Praha a ne řešitel projektu).
Řešitel může obdržet finanční zálohu v hotovosti.

2. Platby na fakturu: Řešitel minimálně 14 dní před akcí písemně požádá o vytvoření objednávky.

Fakturační adresa:

VŠCHT Praha
Oddělení komunikace
Technická 5
166 28 Praha 6
IČO: 60461373 DIČ: CZ60461373
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 130197294/0300

4. Výplaty stipendií: Řešitel písemně zažádá o výplatu stipendií z grantu. Oddělení komunikace předá žádost děkanátu příslušné fakulty. Výplata stipendií proběhne dle platných pravidel (poukázáním na účet).

5. Finanční prostředky jsou přiděleny pouze pro jeden kalendářní rok a nelze je převádět do roku následujícího. Veškeré účetní doklady musí být předány na Oddělení komunikace nejpozději do 15. prosince daného roku.

Kontaktní osoba:
Ing. Petra Karnetová, Ph.D.
petra.karnetova@vscht.cz
místnost A205
220 444 459
739 249 128

Aktualizováno: 1.10.2019 11:44, Autor: Petra Karnetová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi