Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Čeští poskytovatelé podpory → Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
iduzel: 40360
idvazba: 43106
šablona: stranka
čas: 20.3.2023 13:32:46
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40360
idvazba: 43106
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 40360
path: 1/4111/942/994/1014/1249/2289/40360
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

MŠMT

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

INTER-EXCELLENCE

INTER-ACTION - podpora bilaterální spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, se kterými je sjednána platná dohoda pro aktivity výzkumu a vývoje. Výčet těchto zemí je specifikován podle aktuálního stavu ke dni vyhlášení veřejné soutěže.

INTER-COST - podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu a vývoje, a to formou nových akcí (tj. tématických okruhů, vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovanými těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím, již navrženým jinými vědeckými týmy.

INTER-INFORM - podpora budování a udržitelnosti informačních sítí ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech vzkumu a vývoje.

INTER-EUREKA - podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi, přímo navazující na evropský program EUREKA

INTER-TRANSFER - podpora zapojení českých vědeckých pracovníků do špičkových mezinárodních výzkumných tymů, lokalizovaných ve výzkumných centrech mezinárodních organizací/ vládních institucí v zahraničí, kde je připuštěna přímá účast uchazeče, a které není umožněno členstvím ČR

INTER-VECTOR - posílení zastoupení/účasti na jednáních českých vědců v řídídcích orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru, zabývajících se výzkumem a vývojem

MOBILITY

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. (Francie, Německo, Rakousko, Argentina, Polsko)

Aktualizováno: 13.9.2017 10:50, Autor: Hana Čadková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi