Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Zahraniční poskytovatelé → Další programy a příležitosti
iduzel: 39315
idvazba: 41815
šablona: stranka
čas: 14.6.2024 14:20:03
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 39315
idvazba: 41815
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projektove-centrum/zahranicni-poskytovatele/39315'
iduzel: 39315
path: 1/4111/942/994/1014/1249/2292/39315
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Další programy a příležitosti

EUREKA (šířka 215px)EUREKA

EUREKA je nástroj evropské spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. Do spolupráce je zapojeno 40 členských zemí, Evropská komise a několika asociovaných zemí.  Česká republika je řádným členem a řadí se mezi aktivní členské země. Více informací naleznete zde


LIFE (šířka 215px)LIFE

Program na ochranu životního prostředí a klimatu LIFE navazuje na předcházející program LIFE+, který byl zahájen již v roce 1992 a je jedním ze základních nástrojů EU k financování podpory a rozvoje environmentální legislativy EU. Program financuje transfer výsledků výzkumu do praxe a jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity. Na období 2014 až 2020 má rozpočet 3,2 miliard EUR. Míra kofinancování projektů LIFE ze strany EU činí 60-75 % způsobilých nákladů. V dubnu byly spuštěny výzvy pro rok 2017 s uzávěrkami v září.


Interreg (výška 215px)Interreg CENTRAL EUROPE

Fond na podporu spolupráce mezi regiony devíti států centrální Evropy, včetně ČR. Program je strategicky zaměřen na řešení společných výzev a problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Další výzva bude vyhlášena 21. září 2017. Bližší informace naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Program má aktuálně 4 prioritní osy:

  • Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
  • Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
  • Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
  • Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

bavorsko (výška 215px)ČESKO-BAVORSKÁ SPOLUPRÁCE

MŠMT ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Uchazeči, kteří projeví zájem o možnost financování své vědecké činnosti, jsou povinni si vyhledat sami zahraničního partnera a poté podat návrh společného výzkumného projektu paralelně v ČR a Bavorsku. Předpokládané datum vyhlášení výzvy bude pravděpodobně na konci června nebo začátkem července 2017 a uchazeči budou mít dvouměsíční lhůtu, ve které mohou své společné návrhy projektů podat.


LOGO-AKTION-05 (šířka 215px)AKTION ČR - Rakousko

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi ČR a Rakouskem. Podporuje rozvoj bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). Podpora je poskytována formou individuálních stipendií (na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách) a formou institucionálních grant na podporů projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí. 


amvia (výška 215px)AMVIA ČR - USA 

Americká vědecká informační agentura AMVIA podporuje česko-americkou spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích v rámci Dohody mezi vládou ČR a vládou USA o vědecko-technické spolupráci. Na základě pověření MŠMT administruje příslušné dotační programy a poskytuje související  informační a poradenský servis.


Norway+Grants+-+JPG_2 (šířka 215px)Norské fondy a fondy EHP

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond. Cílem programů je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru. JRC (výška 215px)Společné výzkumné středisko Evropské komise

Joint Research Centre (JRC) nabízí iniciativu s názvem Kolaborativní doktorská partnerství (Collaborative Doctoral Partnerships -  CDP). Partnerství má za cíl umožnit institucím lépe porozumět potřebám výzkumu v rámci politického cyklu a zprostředkovat výměnu informací mezi JRC a předními výzkumnými institucemi v daném oboru. Výzva byla otevřena v 6 tematických oblastech: Energy and Transport Modelling, Soil and Land Use Change, Bioeconomy and Forests, Machine Learning, Genomics and Bioinformatics, Nuclear Decommissioning and Waste Management. Více informací naleznete zde


quantera (šířka 215px)QuantERA

ERA-NET Cofund in Quantum Technologies byl spuštěn v listopadu 2016 byl spuštěn a má za cíl podporu mezinárodních výzkumných projektů v oblasti kvantových technologií. Do programu je zapojeno 32 agentur z 26 zemí, koordinátorem je polské národní centrum vědy (National Science Centre). První výzva byla spuštěna v lednu 2017. Více informací naleznete na webu MŠMT


naep (šířka 215px)NAEP

Národní agentura ro verpské vzdělávací programy dále poskytuje informace k dalším možnostem spolupráce ve vědě a výzkumu. 


erasmus-plus-upcoming-events (šířka 215px)ERASMUS+ zaměstnanecké výjezdy (Staff Mobility)

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Erasmus + nabízí dva základní typy výjezdů:

VÝUKOVÉ POBYTY (Staff Teaching): tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské VŠ instituci, viz seznam partnerských univerzit.

ŠKOLENÍ (Staff Training): tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Aktualizováno: 22.9.2017 10:42, Autor: Marika Kůrová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi