Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Zahraniční poskytovatelé → Programy spolufinancované H2020
iduzel: 39317
idvazba: 41817
šablona: stranka
čas: 17.6.2024 05:18:00
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 39317
idvazba: 41817
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projektove-centrum/zahranicni-poskytovatele/39317'
iduzel: 39317
path: 1/4111/942/994/1014/1249/2292/39317
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Programy spolufinancované H2020

Iniciativy společného programování 

Společné programování (Joint Programming Initiatives, JPIs) je dalším z nástrojů spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru. Jedná se o dobrovolné partnerství států EU a asociovaných zemí, jehož cílem je definovat a provádět společný strategický výzkum a vývoj v oblastech tzv. „velkých společenských výzev“.

ČR je do těchto iniciativ zapojena prostřednictvím MŠMT, které zajišťuje rozpočtovou alokaci pro jednotlivé výzvy.  Projektové návrhy jsou podávány prostřednictvím webových stránek jednotivých iniciativ, MŠMT však dále specifikuje kritéria způsobilosti českých účastníků, na základě kterých je každý český účastník řešitelského týmu povinen doložit dokumentaci potvrzující způsobilost k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu.

Podrobnosti naleznete na internetových stránkách MŠMT, které jsou věnovány jednotlivým iniciativám společného programování, do kterých je ČR aktuálně zapojena: 

JPND_bila (šířka 215px)Neurodegenerativní onemocnění/Alzheimerova choroba

(Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND)

Výzva k předkládání předběžných návrhů projektů „Mnohonárodnostní vědecké projekty analyzující charakteristiky napříč neurodegenerativními onemocněními“ byla vyhlášena dne 9. ledna 2017 (uzávěrka  6. března 2017/ 28.  června 2017). 


JPI_health_bila (šířka 215px)Zdravá výživa pro zdravý život

(Healthy Diet for a Healthy Life, HDHL

Výzva k vyjádření zájmu o účast ve výzvě s názvem „Účinnost stávajících nástrojů k ovlivnění životního stylu – výzkumná síť k hodnocení politik“ byla vyhlášena dne 28. února 2017 (uzávěrka 31. března 2017/1. září 2017). Cílem výzvy založené na dvoukolovém principu je vytvořit multidisciplinární výzkumnou síť pro sledování, srovnávání a hodnocení politik, které mají vliv na stravu a fyzickou aktivitu, stejně tak jako na sedavý způsob života se standardizovaným přístupem v celé Evropě.


Cultural_JPI (šířka 215px)Kulturní dědictví a globální změny

(Cultural Heritage & Global Change, JPICH)

Výzva k předkládání předběžných návrhů projektů s názvem „Digitální dědictví“ byla vyhlášena dne 24. dubna 2017 (uzávěrka 22. června 2017). 


jpiamr (šířka 215px)Antimikrobiální rezistence

(Antimicrobial Resistance: The Microbial Challenge – An Emerging Threat to Human Health, JPIAMR)

Výzva k předkládání předběžných návrhů projektů s názvem „Srovnání strategií prevence, kontroly a tlumení antimikrobiálních infekcí pomocí multidisciplinárních studií, zahrnujících tzv. přístup „Jedno zdraví“ byla vyhlášena dne 18. ledna 2017 (uzávěrka 21. března 2017 /4. července 2017). Společné technologické iniciativy

Společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiatives) jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru, mezi Evropskou komisí a průmyslem. Členství otevřeno jakýmkoliv veřejným nebo soukromým subjektům, skupinám či sdružením právnických osob, se sídlem ve členském státě EU nebo zemi asociované k H2020. Výzvy těchto iniciativ naleznete na jejich webových stránkách taktéž na portálu účastníka H2020. O financování projektů se mohou ucházet mezinárodní konsorcia zahrnující jak akademické, tak průmyslové partnery. Delegáty za ČR v jednotlivých JTIs naleznete na stránkách MŠMT. Jedná se o následující iniciativy:

IMI_JU (šířka 215px)Innovative Medicines 2 (IMI2)

Cílem je vývoj a výzkum nových léčiv (především očkování a antibiotik) a zároveň vývoj mechanismů, které urychlí přístup pacientů k novým lékům. Průmyslovým partnerem Evropské komise je EFPIA, Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Společně zajistí partnerství rozpočet ve výši € 3,3 mld. v období 2014-2024. (website | factsheet)


FCH_JU_bila (šířka 215px)Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2)

Společný podnik pro palivové články a vodík má za cíl podpořit řešení, která povedou k uvedení dané technologie na trh. Podnik má na období 2014-2020 rozpočet € 1,33 mld. Každoročně jsou vypsány výzvy ve dvou oblastech: doprava a energetika. Partnery Evropské komise jsou sdružení průmyslových organizací (NEW-IG) a sdružení výzkumných organizací (N.ERGHY). VŠCHT spolu s ÚJV Řež jsou členy N.ERGHY. (website | factsheet)


clean-sky-logo (šířka 215px)Clean Sky 2 (CS2)

Iniciativa s rozočtem přes € 4 mld. je zaměřena na výzkum a vývoj technologií s cílem snižování podílu letecké dopravy na emisi skleníkových plynů a omezení hlučnosti letecké dopravy. (website | factsheet)


BBI_JU_bila (šířka 215px)Bio-based Industries (BBI)

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích má za cíl re-industrializaci Evropy vybudováním zemědělské infrastruktury založené na efektivním využívání bio-zdrojů, včetně bio-odpadů; zkvalitnění využívání zemědělské půdy a lesů; zvýšení podílu produkce syntetických chemikálií a pohonných hmot na principu „bio-based“ či podporu evropského trhu s novou generací bio-materiálů. (website | factsheet)


ECSEL_JU (šířka 215px)Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)

Tento podnik má za cíl podporovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity v oblastech vestavěných počítačových systémů, mikro-elektroniky, nano-elektroniky a inteligentních systémů. (website | factsheet)


Shift_JU (šířka 215px)Shift2Rail

Tento společný podnik se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti železniční dopravy a infrastruktury, s cílem vytvořit jednotný evropský železniční prostor.  (website | factsheet)


SESAR_JU (šířka 215px)Single European Sky ATM Research (SESAR) 2020

Společný podnik SESAR byl ustaven se záměrem vyvinout a implementovat novou generaci evropského systému uspořádání letového provozu do roku 2020. (website | factsheet)

 

Aktualizováno: 20.6.2017 16:04, Autor: Marika Kůrová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi