Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Zahraniční poskytovatelé → Horizont 2020
iduzel: 39213
idvazba: 41685
šablona: stranka_ikona
čas: 14.6.2024 12:40:26
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 39213
idvazba: 41685
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projektove-centrum/zahranicni-poskytovatele/h2020'
iduzel: 39213
path: 1/4111/942/994/1014/1249/2292/39213
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Horizont 2020

Horizon2020 (výška 215px)

Horizont 2020 (H2020) je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace v období 2014-2020, který navazuje na 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj.
Program s rozpčtem € 77 mld. má tři základní pilíře: vynikající věda, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy.

V rámci pilíře vynikající věda existují možnosti individuálních grantů, kde je prostor pro tzv. bottom-up (zdola-nahoru) přístup při formulaci výzkumných témat. 

V rámci dalších dvou pilířů je možné získat podporu pro kolaborativní projekty, jejichž témata jsou definována na základě strategických cílů a jsou formulována ve dvouletých pracovních programech. O tento typ projektů se mohou ucházet konsorcia složená nejméně ze tří vzájemně nezávislých subjektů, pocházejících nejméně ze tří různých členských států EU nebo zemí asociovaných k H2020.  Po splnění této podmínky se do projektu mohou zapojit i subjekty z třetích zemí. 

Horizont 2020 kromě základních tří pilířů zahrnuje/spolufinancuje řadu dalších struktur a programů. Jsou to nař. ERA-Nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI), které vyhlašují vlastní výzvy. O těchto programech se dozvíte více v sekci Programy spolufinancované H2020


Struktura programu:

H2020_struktura (šířka 450px)

  • Podrobnější popis programu naleznete v brožuře "Horizont 2020 – stručně o programu"
  • Výzvy pro předkládání projektových návrhů lze vyhledávat na portálu účastníka, kde Evropská komise zveřejňuje také registr podávaných návrhů a řešených projektů, referenční dokumenty včetně pracovních programů a právních předpisů a databázi hodnotitelů.
  • Často kladené dotazy.


erc_logo (šířka 215px)Evropská rada pro výzkum

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) je součástí 1. pilíře H2020. Uděluje individuální granty jednotlivým řešitelům, kteří prokáží schopnost provádět průlomový výzkum a ovlivnit daný obor. Příjemce může pocházet z jakékoliv země světa, ale hostující instituce grantu ERC se musí nacházet v Evropě. V současnosti existují čtyři typy grantů.  ERC od roku 2017 opět vyhlašuje výzvy pro tzv. synergy granty na podporu interdisciplinárního výzkumu. 

ERC CZ

Schéma ERC CZ poskytovalo MŠMT a jedná se o podporu projektům tzv. „hraničního výzkumu“, které byly podány ve výzvách Evropské rady pro výzkum a získaly vysoké hodnocení, ale z důvodu nedostatku zdrojů nemohly být podpořeny ze zdrojů EU. Aktuálně není zřejmé, zda budou vypsány další výzvy v rámci tohoto schématu. 

Podpora ERC žadatelů 

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k podávání návrhů projektů 'Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu' (Podpora ERC žadatelů). Navrhovatelem projektu může být pouze řešitel běžícího nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“. Granty na podporu mezinárodní spolupráce budou poskytovány nepřetržitě od vyhlášení výzvy 22. března 2017 do roku 2022.


Marie Curie Logo with flag (šířka 215px)Akce Marie Skłodowska Curie

Akce Marie Skłodowska Curie (MSCA) jsou součástí 1. pilíře programu Horizont 2020. Jejich cílem je rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, a to posílením mobility, podporou vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků. MSCA nabízí pět typů grantů, mezi které patří podpora společných doktorských studijních programů, individuálních vědecko-výzkumných pobytů či výměnných pobytů. 

Podpora MŠMT

MŠMT nabízí podporu projektů kladně hodnocených v programu Horizont 2020-MSCA-Individual Fellowships, které nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam „no money“ projektů. 

Euraxesslogo2 (šířka 215px) EURAXESS

Portál EURAXESS poskytuje ucelený přehled informací pro výzkumníky, kteří uskutečňují svou vědeckou kariéru v rámci Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA).  

Portál umožňuje vyhledávat a zveřejňovat pracovní příležitosti, naleznete zde informace k HR strategii pro výzkumné pracovníky, k penzijnímu fondu RESAVER a k veškerým organizačním náležitostem zahraničního výjezdu. Portál dále umožňuje vyhledat servisní centra sítě EURAXESS v jednotlivých zemích, která poskytují bezplatnou asistenci přijíždějícím i vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Národní portál EURAXESS ČR naleznete zde


Hor_Priz (šířka 215px)Horizon Prizes  

Evropská komise pravidelně vyhlašuje soutěž o motivační ceny 'Horizon Prize', které jsou udělovány předkladatelům inovativních řešení společenských výzev ve vybraných oblastech. Nástroje řešení nejsou dopředu určené a inovátoři mají volnost v hledání nejlepšího možného řešení, přičemž nejúspěšnější řešitelé budou za svoje úsilí finančně odměněni. 

Aktuálně otevřené výzvy:

  • Technologie monitorování vod s nulovou spotřebou energie    (19. 12. 2017 – 11. 11. 2018)
  • Fotovoltaika v historických budovách   (5.7.2016 - 26.9.2018)
  • Nízkouhlíková nemocnice (5.7.2016 - 3.4.2019)
  • Opětovné využití CO2 5.7.2016 - 3.4.2019)
  • Nejčistší motor budoucnosti (20.4.2016 - 20.8.2019)
  • Materiály pro čistý vzduch (26.1.2017 - 23.1.2018)
Aktualizováno: 20.7.2018 11:01, Autor: Marika Kůrová

Podpora vědcům

 ◳ Poster_A0 (jpg) → (výška 215px)

×


KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi