Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Setkej se s VŠCHT Praha → Věda hrou → Věda a život
iduzel: 50084
idvazba: 56871
šablona: stranka_galerie
čas: 19.6.2024 05:54:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 50084
idvazba: 56871
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/setkej-se-s-vscht-praha/crp/veda_a_zivot'
iduzel: 50084
path: 1/4111/942/994/5161/5163/42608/50084
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Věda a život

Odborný seminář Věda a život vznikl v rámci CRP 2019: Věda hrou ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Týdne vědy a techniky Akademie věd České Republiky.

Akce se v prostorech VŠCHT Praha koná od 11. do 14. 11. 2019

Přednášet vám budou odborníci na tato témata:

11. 11. 2019     16:00   Vodík jako náhrada fosilních paliv - budoucnost nebo realita?
                                            Ing. Martin Prokop, Ph.D.
                                             Budova A VŠCHT Praha, Technická 5, posluchárna AII
Zajištění energetických nároků společnosti při zachování ekologické udržitelnosti je nyní jedním z nejdůležitějších směrů vědeckého výzkumu. Obnovitelné zdroje, ve spojení s vodíkovou ekonomikou, jsou jednou z progresivních možností produkce, skladování a využití energie. Principem vodíkové ekonomiky je využití nadbytečné elektrické energie pro výrobu vodíku, který může být využit pro kompenzaci energetických výkyvů obnovitelných zdrojů, nebo s pomocí palivových článků, jako univerzální palivo.

12. 11.  2019    17:00   Užitkové rostliny: historie, současnost a budoucnost          
                                          doc. Ing. Jan Pánek, CSc
                                           Budova B VŠCHT Praha, Technická 3, posluchárna BII
Bezpečná výživa (Akademie mládeže) - doc. Ing. Jan Pánek, CSc. VŠCHT Praha a Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol a pro ostatní zájemce LII. ročník Akademie mládeže.


13. 11. 2019     14:00   
Réva vinná a Užitkové rostliny                                          
                                           doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., Ing. Lucia Gharwalová, 
                                           doc. Ing. OlgaMaťátková, Ph.D.Ing. Jana Michailidu
                                           Budova A VŠCHT Praha, Technická 5, posluchárna AI
Užitkové rostliny: historie, současnost a budoucnost
Expanzi lidské civilizace odstartovala zemědělská revoluce a počátek šlechtění zemědělských plodin. Pomůže nám studium rostlinného genomu a nové metody šlechtění i s řešením současných problémů?
Réva vinná:proměny vinařství v čase
Réva vinná je jednou z nejdéle technologicky využívanou plodinou. Je možné její historické zkušenosti s proměnou životního prostředí využít i nyní?

14. 11. 2019   11:00   Mezi povodněmi a suchem                                                                   
                                         prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
                                         Budova A VŠCHT Praha, Technická 5, Uhelna
Přednáška+Workshop: Co jsou to povodně? Největší povodně v moderní historii ČR 21. století. Vyhodnocení katastrofálních povodní 1997, 2002 a 2013. Vliv na zásobování obyvatelstva vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Protipovodňová ochrana. Nové vodní linky ÚČOV Praha. Sucho. Jednotlivé typy. Vodní stres. Průběh sucha 2014–2019. Zásobování obyvatelstva vodou a v době sucha: technická a legislativní opatření. Provoz čistíren odpadních vod v době sucha. Vyčištěné odpadní vody jako alt. zdroj.

PROGRAM

Akce je určena převážně pro studenty střední školy, případně pro jejich učitele. Vstup je zdarma. Jeden program je max na 90 min.

Pokud máte zájem na přednášky dorazit, kontaktujte Danu Bílkovou na e-mailu Dana.Bilkova@vscht.cz, do předmětu mailu uveďte prosím: CRP 2019: TVT - Název přednášky registrace. Do těla e-mailu vypište jména zájemců a školu.

Týden vědy a techniky
Spot TVT

FB událost TVT
#tydenvedy #zijuvedou

Ing. Martin Prokop, Ph.D.
Vodík jako palivo
Réva vinná
TVT_Uzitkove rostliny
prof. Wanner - Akvapark
ebanner_600x300

Aktualizováno: 9.10.2020 15:04, Autor: Dana Kardová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi