Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 3.3.2024 17:08:21
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/plan/22330/B305A'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a fyziologie výživy

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3 / 3 / - Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty - / 2 / - KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B320003 Biologie I 2 / - / - Zk 3
B322002 Úvod do potravinářských a biochemických věd 2 / - / - Zk 3
B413001 Matematika A 3 / 4 / - Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum - / 3 / - KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I - / - / 4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B143001 Chemická informatika 1 / 1 / - KZ 2
B320004 Laboratoř biologie - / - / 2 KZ 1
B323003 Senzorická analýza 2 / 1 / - Z+Zk 4
B413002 Matematika B 3 / 3 / - Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B323005 Potravinářské zbožíznalství 2 / - / - Zk 3
B323015 Hodnocení nutričního stavu populace 2 / - / - Zk 3
B403003 Fyzikální chemie I 3 / 2 / - Z+Zk 6
Povinné předměty
B110002 Organická chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I - / - / 4 KZ 3
B320001 Biochemie I 3 / 1 / - Z+Zk 5
B444005 Laboratoř fyziky - / - / 4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320002 Biochemie II 2 / - / - Zk 3
B320005 Laboratoř biochemie - / - / 4 KZ 3
B320016 Základy fyziologie člověka 2 / - / - Zk 3
B402001 Analytická chemie I 2 / 2 / - Z+Zk 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
Povinné předměty
B320007 Mikrobiologie 3 / - / - Zk 4
B320009 Laboratoř mikrobiologie - / - / 5 KZ 3
B323001 Chemie potravin 3 / 1 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B323013 Potravinářská legislativa 2 / - / - Zk 3
B323014 Výživa člověka 2 / - / - Zk 3
B323016 Nutriční diagnostika a informatika 2 / - / - Zk 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I - / - / 4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2 / 3 / - Z+Zk 6
Povinné předměty
B323002 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů - / - / 5 KZ 4
B323010 Analýza potravin a přírodních produktů 2 / 2 / - Z+Zk 5
B413003 Aplikovaná statistika 1 / 2 / - Z+Zk 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B321002 Potravinářské technologie a biotechnologie 3 / - / - KZ 3
B322003 Probiotika a funkční potraviny I 2 / - / - Zk 3
B323017 Fyziologie výživy 2 / - / - Zk 3
B409018 Laboratoř chemického inženýrství - / - / 3 KZ 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B320006 Bioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
B323007 Zdravotní nezávadnost potravin 2 / 1 / - Z+Zk 4
B342006 Rostlinné léky a tradiční medicina 2 / - / - Zk 3
B837004 Základy ekonomiky a managementu 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
B352050 Bakalářská práce - / - / 12 Z 15

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi