Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:23:08
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22310/N102'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie materiálů

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Cílem studia je seznámit studenty z teoretického i praktického pohledu se souvislostmi mezi přípravou, chemickým složením a užitnými vlastnostmi různých druhů materiálů. Právě podle kategorie materiálů, kterým se chcete věnovat, si vybíráte na začátku studia z následujících specializací - Anorganické nekovové materiály, Kovové materiály, Nanomateriály a materiály pro elektroniku, Polymerní materiály, Biomateriály. Můžete studovat také Materiály ve forenzní chemii.

Uplatnění

  • Materiálová a chemická expertíza
  • Legislativa a standardizace látek a materiálů
  • Metalurgie, chemický průmysl, energetika
  • Kontrolní a testovací laboratoře
  • Vedoucí zkušebních či vývojových laboratoří
  • Orgány státní správy
  • Aplikace materiálů v medicíně
  • Výzkum konstrukčních materiálů
  • Vývoj a výroba lékařských implantátů
  • Doktorské studium

Specializace - Polymerní materiály

Čeká vás detailní výklad o vstupních surovinách pro přípravu polymerních materiálů, výstavbových principech vzniku polymerů, fyzikálně-chemických vlastnostech polymerů a instrumentální technice k tomu využívané a postupech zpracování polymerů, včetně charakteristiky příslušných technologických zařízení. Teoretická výuka v rámci přednášek a cvičení je doplněna laboratorní výukou z oblasti přípravy a zpracování polymerů. Tím je zaručena maximální možná úroveň vaší odbornosti.
→ více

Specializace - Anorganické nekovové materiály

Podrobně se seznámíte se strukturou a složením anorganických nekovových materiálů (sklo, keramika, sklokeramika, anorganická pojiva, anorganické biomateriály, nanomateriály na bázi skla a keramiky) ve vazbě na jejich funkční vlastnosti. Pochopíte též tradiční i nejmodernější materiálové technologie. Dále se seznámíte s fyzikálně-chemickými modely a chemicko-inženýrským popisem procesů probíhajících při výrobě a použití ANM. Tomu odpovídají témata diplomových prací zaměřená např. na vývoj funkčních vrstev na ANM (antibakteriálních, chemicky odolných, samočistících, antireflexních), na vztahy mezi mikrostrukturou a termomechanickými vlastnostmi keramiky, na vývoj nových materiálů a modifikaci materiálů tradičních (křišťálová skla bez obsahu Pb, skla pro palivové články, skla pro optické vlnovody, skla …
→ více

Specializace - Nanomateriály a materiály pro elektroniku

Pochopení složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti. Specializace prohlubuje a rozvíjí základní poznatky chemie, fyziky, materiálových věd a inženýrství v oblasti nanostrukturovaných materiálů. Seznámíte se obecnými principy, které určují vztahy mezi strukturou a vlastnostmi makroskopických a nanostrukturovaných materiálů, metodami jejich charakterizace a základními procesy jejich přípravy a zpracování. Předmětem studia jsou kovové, anorganické nekovové i organické polymerní materiály, které se uplatňují zejména v moderní elektronice a optoelektronice, ale i v dalších oblastech, např. v medicíně a farmacii. Tomu odpovídají i nabízená témata diplomových …
→ více

Specializace - Materiály ve forenzní chemii

Pochopíte vztahy mezi složením a strukturou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi. Získáte široký přehled o všech typech materiálů (kovových, skelných, keramických, polymerních i kompozitních). Důraz je dále kladen na metody analýzy a charakterizace materiálů. V oblasti forenzní analýzy materiálů si osvojíte strukturní a chemickou analýzu materiálů, analýzu jejich mechanických, fyzikálních, chemických vlastností a analýzu přítomných defektů. V rámci speciálních přednášek se seznámíte i s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky.
→ více

Specializace - Biomateriály

Specializace je zaměřena na biomateriály využívané pro výrobu lékařských implantátů. Detailně se seznámíte s kovovými, polymerními, skelnými nebo keramickými biomateriály využívanými k výrobě kloubních a kostních náhrad a fixací, dentálních implantátů, stentů, cévních, kožních a očních implantátů a dalších. U každé skupiny materiálů je důraz kladen na teoretické i praktické aspekty jejich mechanického, fyzikálního a chemického chování ve specifických podmínkách lidského organismu. Vedle širokých materiálových znalostí získáte podrobné informace z oblasti chemické analýzy materiálů, zkoušení jejich mechanických, fyzikálních a chemických vlastností důležitých pro lékařské aplikace. Nedílnou součástí výuky je dále systém řízení a jakosti v oblasti výroby zdravotnických prostředků, systém …
→ více

Specializace - Kovové materiály

Specializace seznamuje s postupy výroby a zpracování moderních kovových materiálů a s jejich fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Dozvíte se, jak se kovové materiály vyrábějí, zpracovávají, chrání proti korozi, ale také recyklují.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Aleš Helebrant
Místo studia Praha
Kapacita 80 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0711A130003
VŠCHT kód N102

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi