Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Ceny rektora  → Ceny rektora 2021
iduzel: 61705
idvazba: 73238
šablona: stranka
čas: 22.7.2024 15:18:26
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61705
idvazba: 73238
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/ceny-rektora/2021'
iduzel: 61705
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5688/61705
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny rektora 2021

Pavel Matějka předal mimořádnou cenu rektora VŠCHT Praha u příležitosti výročí 17. listopadu 1989 manželům Haně a Dalimilovi Dvořákovým za dlouholetou podporu svobodného výzkumu mladých badatelů a studentů v oblasti chemie. Cena byla předána v rámci festivalu Festa Academica u příležitosti  koncertu orchestru VŠCHT Praha.

Další ceny rektora předal Pavel Matějka na tradičním adventním koncertu VŠCHT Praha v Betlémské kapli v pondělí 13. prosince 2021.

 

Mimořádná cena rektora

Manželé Dvořákovi

Předání ceny manželům DvořákovýmHana a Dalimil Dvořákovi jsou úzce spjatí s naší školou, Hana se v Centrálních laboratořích věnuje spektroskopii nukleární magnetické rezonance, Dalimil působil v oblasti organické syntézy na Ústavu organické chemie Fakulty chemické technologie. Oba jsou svým seriózním jednáním a skromným vystupováním vzory pro studenty i mladé výzkumné pracovníky naší školy.

Manželé Dvořákovi našli odvahu překročit hranice svého vědecko-pedagogického působení a stát se filantropy, podporovat obecně vzdělávání dětí a mladých lidí a též vstoupit na pole podpory svobodného bádání v oblasti chemie. Od podpory vzdělávacích aktivit Člověka v tísni, přes podporu Nadace Via, zaměřenou na rozvoj komunitního života v Česku, dospěli v roce 2013 k založení vlastní Nadace Experientia, aby podpořili mladé chemiky končící doktorské studium.

V lednu 2020 pak prolétla českými i slovenskými médii krásná zpráva: „Zcela ojedinělou částku v historii české filantropie – 200 milionů korun– se rozhodli vložit manželé Hana a Dalimil Dvořákovi do Nadace Experientia, která podporuje mladé vědecké talenty.“ Tato zpráva vyvolala velký společenský ohlas, a to zdaleka nejen mezi vědeckou komunitou. Reakce na mimořádný filantropický počin manželů Dvořákových naplno ukázaly, jak moc tato země potřebuje pozitivní vzory. Jak moc potřebujeme naději spočívající na neokázalém, a zároveň autentickém uplatňování ideálů humanity. Manželé Dvořákovi dojali veřejnost svou skromností, lidskostí a tím, s jakou samozřejmostí využili své soukromé peníze nikoliv ke svému obohacení, ale k obohacení české společnosti, resp. světové vědy.

Nadace Experientia manželů Dvořákových je unikátní ze dvou důvodů – jednak proto, že je to minimálně v českém kontextu jediná Nadace, jejíž finanční prostředky pochází čistě z vědecké činnosti. Hana Dvořáková spolupracovala s profesorem Holým, doktorem Honoris Causa VŠCHT Praha, na vývoji antivirových látek, které se staly základem nové generace léků působících proti herpes virům, proti chronické virové žloutence typu B a samozřejmě nejvýznamnější z látek z této série Viread, který patří k nejúčinnějším lékům proti AIDS. Druhý důvod, proč je Nadace Experientia unikátní, je ten, že nadační příspěvky jdou čistě na oblasti svobodného bádání, a to konkrétně v chemii a ještě konkrétněji v medicinální chemii, odkud peníze z licenčních poplatků původně vzešly. Nadace podporuje mladé vědkyně a vědce na zahraničních stážích na prestižních světových univerzitách. Všichni stipendistky a stipendisté Nadace ve světě šíří nejen dobré jméno české chemie, ale i České republiky, a i to je pro manžele Dvořákovy velice důležité. Stejně jako je pro ně důležité, aby se mladí vědci a vědkyně ze svých zahraničních stáží vraceli zpět domů. Nadace je motivuje pomocí start-up grantů k zakládání výzkumných skupin tak, aby špičkoví vědci vraceli české vědě to, co se naučili v zahraniční. Takto podpořené mladé výzkumné skupiny jsou pak nukleačními jádry nového výzkumu a dalších mezinárodních úspěchů české vědy.

Manželé Dvořákovi v současné době skrze svoji Nadaci podporují nově i mladší chemické talenty na základních, středních i vysokých školách. Věří totiž, že takto cílená podpora může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k Nobelově ceně. Manželé Dvořákovi veškerý svůj profesní život zasvětili vědě, ale nejsou jim lhostejné věci veřejné a věří v občanskou angažovanost. Závěrem si dovoluji si citovat slova Hany Dvořákové, která řekla v rozhovoru pro Respekt v září tohoto roku a která dle mého názoru poukazují na praktické naplnění ideálů společenské změny, tak jak jsme si ji přáli 17. listopadu 1989: „Když jsem zjistila, že máme s manželem více peněz, než jsme schopni smysluplně utratit, necítila jsem moc, ale cítila jsem velkou odpovědnost naložit s penězi tak, aby byly prospěšné. Ulevilo se mi, když nám došlo, že jimi můžeme výrazně ovlivnit úroveň české vědy a pomoci dalším oblastem našeho života, kde se peněz od státu nedostává nebo které nepatří k jeho prioritám.“

Foto Jonáš Priškin

Ceny rektora 2021

Hana ScholleováHana Scholleová

Cena rektora za vynikající pedagogickou činnost na VŠCHT Praha

Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v roce 1988 vystudovala ještě na Fakultě podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management. Má rozsáhlé pedagogické zkušenosti, 20 let působila na VŠE, 5 let na ČVUT a nyní, od roku 2020 pracuje na Ústavu ekonomiky a managementu VŠCHT. Během své dlouholeté praxe zaváděla nové předměty i specializace, vydala nebo se spolupodílela na vydání řady učebnic a odborných knih, které jsou široce používány na řadě českých vysokých škol ekonomického zaměření. Garantuje a vyučuje předměty související zejména s řízením podnikových financí (Podnikové finance, Controlling, Oceňování podniku, Finanční management. Je autorkou a spoluautorkou řady knih a článků s problematikou podnikových investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

Ondřej KundrátOndřej Kundrát

Cena rektora za vynikající pedagogickou činnost na VŠCHT Praha

Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.  je rodákem z Valašského Meziříčí, ale většinu života strávil ve škole v Praze (na VŠCHT) a přes dva roky na stážích v Katalánsku na pobřeží Středozemního moře. Zabývá se medicinální a supramolekulární chemií, jako pedagog učí semináře z organické chemie a navazující laboratoře, pro magisterské studenty přednáší Organickou syntézu a pro Erasmus studenty Základy farmakochemie a ve výuce dbá na to, aby vše bylo správně organické. Mezi jeho zájmy patří sukulenty, dobrá fantasy a sci-fi literatura, pěší turistika a rugby, na které se dokáže hodiny dívat.

 

Jiří ŠimánekJiří Šimánek 

Cena rektora za vynikající propagaci školy v oblasti sportu

Bc. Jiří Šimánek je studentem 2. ročníku magisterského studia oboru syntéza léčiv na ústavu organické chemie ve skupině profesora Lhotáka pod vedením doktora Kundráta.

Jiří Šimánek je medailistou ze světových pohárů a účastníkem olympijských her v Tokiu, na kterých vybojoval 4. místo v kategorii dvojskif lehkých vah.

 

Jan CincibuchJan Cincibuch 

Cena rektora za vynikající propagaci školy v oblasti sportu

Bc. Jan Cincibuch je studentem 1. ročníku magisterského studia oboru Fyzikální chemie na ústavu fyzikální chemie ve skupině profesora Petra Slavíčka pod vedením doktorky Evy Muchové. Jan Cincibuch je seniorský vicemistr Evropy, dvojnásobný mistr Evropy do 23 let a účastník olympijských her v Tokiu konaných v roce 2021, kde vybojoval 13. místo v kategorii dvojskif těžkých vah.

 

Petr Slavíček

Petr Slavíček

Cena rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy

Prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček, Ph.D. vystudoval obor fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením školitele prof. Pavla Jungwirtha. Po doktorském studiu působil v letech 2003-2005 jako postdoktorand ve skupině prof. Todda J. Martíneze na Universitě v Illinois v Urbana-Champaign. V roce 2015 získal titul bakalář na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2015 pracuje na VŠCHT Praha, kde vede Laboratoř teoretické fotodynamiky. Od roku 2020 vede Ústav fyzikální chemie VŠCHT. Je členem redakční rady časopisu Vesmír. Dlouhodobě se věnuje práci s nadanými středoškolskými studenty v rámci chemické olympiády a přípravných letních soustředění na Běstvině.

Ve své práci se profesor Slavíček zaměřuje na modelování reakcí vyvolaných vnějším podnětem, jako je světlo, elektron či ionizující záření. Se svým týmem vyvíjí nové výpočetní přístupy, kombinující metody kvantové teorie molekul s přístupy molekulových simulací. Významné byly např. jeho práci v oblasti nanokapiček a nanokrystalů, které mají význam pro chemii atmosféry a v posledních letech se výrazně zaměřuje na oblast fotochemie v rentgenové oblasti. V současné době se zaměřuje na chemii vyvolanou elektronovým paprskem a spektroskopický výzkum kapalin opět pomocí elektronů. Práce v této oblasti probíhající v úzké spolupráci s kolegy z Heyrovského ústavu je podpořena prestižním grantem EXPRO. Vědecká a pedagogická činnost profesora Slavíčka již byla oceněna např. Cenou nadace Neuron, Cenou Učené společnosti pro mladší vědecké pracovníky nebo Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Iva AlgerováIva Algerová

Cena rektora za mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha v oblasti koncepční a strategické

Ing. Iva Algerová je absolventkou oboru Informační a znalostní inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po škole nastoupila do ročního vzdělávacího programu pro absolventy v tehdejších Čokoládovnách, kde posléze působila jako projektová specialistka. Po rozštěpení Čokoládoven pokračovala svoji kariéru v části Nestlé Česko jako vedoucí oddělení vzdělávání a rozvoje, expatriate administrátorka, koordinátorka projektu přesunu služeb personální administrativy do střediska sdílených služeb Nestlé na Ukrajině a následně jako vedoucí oddělení personální administrativy a vztahů se zaměstnanci. Na VŠCHT Praha nastoupila v roce 2015 do Oddělení pro strategie a rozvoj a posléze se stala jeho vedoucí.  Má tři syny.

Foto Petr Čech

Mimořádná cena rektora 2021

Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 16 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 1 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 2 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 3 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 4 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 5 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 6 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 7 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 8 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 9 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 14 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 15 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 10 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 11 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 12 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 13 of 16

Ceny rektora 2021

Hana Scholleová
Ondřej Kundrát
Jan Cincibuch
Jiří Šimánek
Petr Slavíček
Iva Algerová

Aktualizováno: 4.1.2022 13:37, Autor: Petra Karnetová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi