Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61705
idvazba: 73238
šablona: stranka
čas: 8.12.2021 00:58:07
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny rektora 2021

Pavel Matějka předal mimořádnou cenu rektora VŠCHT Praha u příležitosti výročí 17. listopadu 1989 manželům Haně a Dalimilovi Dvořákovým za dlouholetou podporu svobodného výzkumu mladých badatelů a studentů v oblasti chemie. Cena byla předána v rámci festivalu Festa Academica u příležitosti  koncertu orchestru VŠCHT Praha.

Mimořádná cena rektora

Manželé Dvořákovi

Předání ceny manželům DvořákovýmHana a Dalimil Dvořákovi jsou úzce spjatí s naší školou, Hana se v Centrálních laboratořích věnuje spektroskopii nukleární magnetické rezonance, Dalimil působil v oblasti organické syntézy na Ústavu organické chemie Fakulty chemické technologie. Oba jsou svým seriózním jednáním a skromným vystupováním vzory pro studenty i mladé výzkumné pracovníky naší školy.

Manželé Dvořákovi našli odvahu překročit hranice svého vědecko-pedagogického působení a stát se filantropy, podporovat obecně vzdělávání dětí a mladých lidí a též vstoupit na pole podpory svobodného bádání v oblasti chemie. Od podpory vzdělávacích aktivit Člověka v tísni, přes podporu Nadace Via, zaměřenou na rozvoj komunitního života v Česku, dospěli v roce 2013 k založení vlastní Nadace Experientia, aby podpořili mladé chemiky končící doktorské studium.

V lednu 2020 pak prolétla českými i slovenskými médii krásná zpráva: „Zcela ojedinělou částku v historii české filantropie – 200 milionů korun– se rozhodli vložit manželé Hana a Dalimil Dvořákovi do Nadace Experientia, která podporuje mladé vědecké talenty.“ Tato zpráva vyvolala velký společenský ohlas, a to zdaleka nejen mezi vědeckou komunitou. Reakce na mimořádný filantropický počin manželů Dvořákových naplno ukázaly, jak moc tato země potřebuje pozitivní vzory. Jak moc potřebujeme naději spočívající na neokázalém, a zároveň autentickém uplatňování ideálů humanity. Manželé Dvořákovi dojali veřejnost svou skromností, lidskostí a tím, s jakou samozřejmostí využili své soukromé peníze nikoliv ke svému obohacení, ale k obohacení české společnosti, resp. světové vědy.

Nadace Experientia manželů Dvořákových je unikátní ze dvou důvodů – jednak proto, že je to minimálně v českém kontextu jediná Nadace, jejíž finanční prostředky pochází čistě z vědecké činnosti. Hana Dvořáková spolupracovala s profesorem Holým, doktorem Honoris Causa VŠCHT Praha, na vývoji antivirových látek, které se staly základem nové generace léků působících proti herpes virům, proti chronické virové žloutence typu B a samozřejmě nejvýznamnější z látek z této série Viread, který patří k nejúčinnějším lékům proti AIDS. Druhý důvod, proč je Nadace Experientia unikátní, je ten, že nadační příspěvky jdou čistě na oblasti svobodného bádání, a to konkrétně v chemii a ještě konkrétněji v medicinální chemii, odkud peníze z licenčních poplatků původně vzešly. Nadace podporuje mladé vědkyně a vědce na zahraničních stážích na prestižních světových univerzitách. Všichni stipendistky a stipendisté Nadace ve světě šíří nejen dobré jméno české chemie, ale i České republiky, a i to je pro manžele Dvořákovy velice důležité. Stejně jako je pro ně důležité, aby se mladí vědci a vědkyně ze svých zahraničních stáží vraceli zpět domů. Nadace je motivuje pomocí start-up grantů k zakládání výzkumných skupin tak, aby špičkoví vědci vraceli české vědě to, co se naučili v zahraniční. Takto podpořené mladé výzkumné skupiny jsou pak nukleačními jádry nového výzkumu a dalších mezinárodních úspěchů české vědy.

Manželé Dvořákovi v současné době skrze svoji Nadaci podporují nově i mladší chemické talenty na základních, středních i vysokých školách. Věří totiž, že takto cílená podpora může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k Nobelově ceně. Manželé Dvořákovi veškerý svůj profesní život zasvětili vědě, ale nejsou jim lhostejné věci veřejné a věří v občanskou angažovanost. Závěrem si dovoluji si citovat slova Hany Dvořákové, která řekla v rozhovoru pro Respekt v září tohoto roku a která dle mého názoru poukazují na praktické naplnění ideálů společenské změny, tak jak jsme si ji přáli 17. listopadu 1989: „Když jsem zjistila, že máme s manželem více peněz, než jsme schopni smysluplně utratit, necítila jsem moc, ale cítila jsem velkou odpovědnost naložit s penězi tak, aby byly prospěšné. Ulevilo se mi, když nám došlo, že jimi můžeme výrazně ovlivnit úroveň české vědy a pomoci dalším oblastem našeho života, kde se peněz od státu nedostává nebo které nepatří k jeho prioritám.“

Mimořádná cena rektora 2021

Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 16 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 1 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 2 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 3 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 4 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 5 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 6 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 7 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 8 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 9 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 14 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 15 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 10 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 11 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 12 of 16
Předání Dvořákovým, koncert sál martinů - 13 of 16

Aktualizováno: 17.11.2021 14:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi