Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5688
idvazba: 6441
šablona: stranka_ikona
čas: 19.4.2024 17:20:11
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5688
idvazba: 6441
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/ceny-rektora'
iduzel: 5688
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5688
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny rektora

Ceny rektora 2023

 ◳ ceny-rektora-2023 (jpg) → (šířka 450px)Ceny rektora za rok 2023 předal profesor Matějka na tradičním adventním koncertě VŠCHT Praha v Betlémské kapli. Oceněni byli:

 • doc. RNDr. Eva Muchová, Ph.D.
 • prof. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA 
 • doc. Ing. Barbora Branská, Ph.D. 
 • doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 
 • Ing. Jiří Jirát, Ph.D. 
 • Ing. Zdeňka Pelešková 
 • Bc. Jonáš Priškin 

Více o oceněných

 ◳ Ceny-rektora-cerven-2023 (jpg) → (výška 215px)

Dvě ceny rektora předal profesor Matějka při příležitosti promočního obřadu v Betlémské kapli. Oceněni byli:

 • Ing. Soňa Hříbalová
 • Ing. Martin Svoboda

Více o oceněných

 

Ceny rektora 2022

Ceny rektora za rok 2022 předal profesor Matějka na tradičním adventním koncertě VŠCHT Praha v Betlémské kapli. Oceněni byli:

 • doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
 • Mgr. Petra Kinzlová
 • Ing. arch. Petr Šichtanc
 • RNDr. Ivana Lorencová, PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Dana Husníková

Více o oceněných

Ceny rektora 2021

Ceny rektora 2021

Mimořádnou cenu rektora předal profesor Pavel Matějka manželům Dvořákovým u příležitosti  koncertu orchestru VŠCHT Praha v rámci festivalu Festa Academica.

Další ceny rektora předal Pavel Matějka na tradičním adventním koncertu VŠCHT Praha v Betlémské kapli v pondělí 13. prosince 2021.

 • Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. 
 • Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.
 • Bc. Jiří Šimánek
 • Bc. Jan Cincibuch
 • Prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Ing. Iva Algerová

Více o oceněných

Ceny rektora 2020

 ◳ Ceny rektora 2020 (jpg) → (šířka 450px)

Během slavnostního ceremoniálu v Uhelně bylo Cenou rektora 2020 oceněno 5 zaměstnanců a jeden student  VŠCHT Praha.

 • Doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová
 • Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D.
 • Ing. Vojtěch Šálek
 • Ing. Milan Petrák
 • RNDr. Pavel Galář, Ph.D.
 • Doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.

Více o oceněných

Ceny rektora 2019

 ◳ cena-rektora-2019 (jpg) → (výška 215px)Cena rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy

 • doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Cena rektora za mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha

 • Ing. Ivana Chválná  
 • prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Cena rektora za vynikající propagaci školy v oblasti kultury

 • Dominik Landsinger

Cena prof. Jitky Moravcové za vynikající pedagogickou činnost na VŠCHT Praha

 • Dr. Mgr. Jana Jirešová
 • Dr. Ing. Pavel Vrbka

Více o oceněných

 

Ceny rektora 2018

 ◳ cena-rektora-2018 (jpg) → (výška 215px)Cena rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy

 • doc. RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Cena rektora za mimořádný přínos k přípravě akreditací VŠCHT Praha a vývoj Studijního a informačního systému

 • Ing. Petra Kubová
 • Mgr. Miroslav Šimek
 • Mgr. Veronika Popová

Cena rektora za organizaci Mezinárodní chemické olympiády a mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha v oblasti propagace

 • RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
 • Ing. Dana Poláchová
 • Ing. Petra Ménová, Ph.D.

Více o oceněných

 

Ceny rektora 2017

 ◳ cena-rektora-2017 (jpg) → (výška 215px)Během vánočního koncertu v Betlémské kapli byli oceněni prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, Ing. Luděk Kokta a Ing. Blanka Pančíková.

Rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch udělil 7. prosince během slavnostního večera v Betlémské kapli Ceny rektora za rok 2017.  

Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch byl oceněn za mimořádné výsledky ve výzkumu a vynikající reprezentaci VŠCHT Praha, Ing. Luděk Kokta za mimořádný přínos k rozvoji školy v oblasti provozně-technických služeb a Ing. Blanka Pančíková za vynikající reprezentaci VŠCHT Praha v celorepublikových studentských orgánech.

Více o oceněných

 

Ceny rektora 2016

6. 12. 2016
Během vánočního koncertu v Betlémské kapli byli oceněni prof. Václav Švorčík, PhDr. Ivana Dolejšová a Ing. Marek Lanč.

Rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch udělil 6. prosince během slavnostního večera v Betlémské kapli Ceny rektora za rok 2016.  

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. byl oceněn za mimořádné výsledky ve výzkumu a vynikající reprezentaci VŠCHT Praha, PhDr. Ivana Dolejšová za mimořádný přínos k rozvoji školy v oblasti výuky jazyků a Ing. Marek Lanč za vynikající propagaci VŠCHT Praha a reprezentaci studentů.

Více k oceněným

 

Cena rektora 2015

Ceny rektora 2015

15. 12. 2015
Rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch udělil během slavnostního večera v Betlémské kapli Ceny rektora za rok 2015. Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. byl oceněn za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci věd, Ivana Bělohlavová za mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha v ekonomické oblasti a Petra Nováková za vynikající propagaci školy v oblasti sportu. Další laureátkou je Ing. Monika Tomaniová, Ph.D., která obdržela Cenu Julie Hamáčkové za rozvoj vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře. Součástí večera byl také vánoční koncert, na němž vystoupil sbor Mikrochor pod vedením Lukáše Prchala s tradiční Českou mší vánoční.

Více k oceněným

 

Cena rektora 2014

4. 12. 2014
Rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch předal ceny prof. Ing. Tomáši Rumlovi, CSc. za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy, Ing. Evě Dibuszové, Ph.D. za mimořádný přínos k rozvoji informačních služeb na VŠCHT Praha a Josefu Dostálovi za vynikající propagaci školy v oblasti sportu. Po předání cen následoval samotný koncert a příjemnou atmosféru, stejně jako loni, vytvořil SaxyGirls Bigband Petra Svobody se svými sólisty rytmy jazzu a swingu.

Ceny rektora 2014 Ceny rektora 2014 Ceny rektora 2014

Cena rektora 2013

Ceny rektora 20135. 12. 2013
Tři ceny předal včera rektor VŠCHT Karel Melzoch na slavnostním večeru v Betlémské kapli. Dostala ji Ing. Iveta Duchová za vynikající studijní výsledky a propagaci školy ve sportu, Ing. Hana Opatová, CSc. za pedagogické i výzkumné aktivity a mimořádný přínos k rozvoji školy a prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. za mimořádné výsledky v národních i evropských projektech v oblasti chemie i propagaci vědy. Po předání cen umocnil příjemnou atmosféru večera SaxyGirls Bigband Petra Svobody se svými sólisty příjemnými jazzovými melodiemi.

Cena rektora 2012

12. 12. 2012
Cenu rektora za mimořádné výsledky v národních a evropských projektech v oblasti chemie a úspěšnou propagaci vědy převzal na včerejším vánočním koncertě prof. Dr. Ing. Karel Bouzek. Po slavnostním předání ceny program pokračoval vynikajícím vystoupením Kühnova dětského sboru.

Cena rektora 2011

5. 12. 2011
Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.
a prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc. byli za svou dlouholetou vynikající práci na VŠCHT Praha oceněni Cenou rektora za rok 2011. Oba jmenovaní ji převzali 5. 12. 2011 na Vánočním koncertu v Betlémské kapli z rukou rektora VŠCHT Praha doc. Ing. Josefa Koubka, CSc.

Cena rektora 2010

2. 12. 2010
Na slavnostním galavečeru VŠCHT Praha v Národním domě na Smíchově předána ocenění nejlepším vědcům i studentům této školy. Cenu rektora převzal prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. z Fakulty technologie ochrany prostředí za celoživotní vědeckou práci.

Cena rektora 2009 

8. 12. 2009
I letos byly na VŠCHT Praha uděleny ceny Unipetrolu za nejlepší disertační a poprvé i za diplomové práce. Rektor VŠCHT Praha doc. Ing. Josef Koubek CSc. udělil podle tradice Cenu rektora za mimořádné výsledky ve výzkum a vývoji – tentokrát prof. Ing. Františku Jursíkovi, CSc.

Cena rektora 2008

Ceny rektora 2008 byly uděleny prof. Ing. Liboru Červenému, DrSc. a prof. Ing. Karlu Volkovi, CSc. za vynikající výsledky ve vědě a výzkumu.

koncert_21.jpg koncert_24.jpg

Cena rektora 2007

Cena rektora 2007 byly udělena prof. Ing. Kateřině Demnerové, CSc. za vynikající zapojení do evropských projektů v oblasti biodegradací a sledování pathogenních mikroorganismů a prof. Ing. Miloši Markovi, DrSc. za vynikající publikační aktivitu a citovanost prací v oboru chemického inženýrství.

koncert_07.gif koncert_11.gif koncert_14.gif  

Cena rektora 2006

Cenu rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji pro rok 2006 získali prof. Ing. Jana Zábranská, CSc. a prof. Ing. Michal Dohanyos, CSc. Cena byla udělena za jejich práci v oblasti technologie ochrany prostředí, zejména za zavádění nových biotechnologických metod zpracování odpadních vod a energetické využití organických odpadů. Blahopřejeme.

Cena rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji

Cena rektora 2005

koncert1_mala.jpgprof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

prof. Ing. Josef Pašek, DrSc.

Fotografie z předání ceny na Vánočním koncertě 30.11.2005

Aktualizováno: 19.12.2023 17:06, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi