Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Ceny rektora  → Ceny rektora 2022
iduzel: 67460
idvazba: 81556
šablona: stranka_galerie
čas: 22.7.2024 14:57:56
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 67460
idvazba: 81556
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/ceny-rektora/2022'
iduzel: 67460
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5688/67460
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny rektora 2022

Kateřina Rubešová

Kateřina RubešováCena rektora za vynikající pedagogickou činnost na VŠCHT Praha

Doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. působí na Ústavu anorganické chemie, kde také obhájila jak diplomovou, tak disertační práci. Po mateřské přestávce se zapojila do výuky anorganické chemie a do rozvoje studijních materiálů pro výuku anorganické chemie. Již jako garantka Obecné a anorganické chemie I koordinovala práci na rozvoji předmětu v rámci projektů OPPA, OP3V nebo v mnoha PIGA projektech. Doc. Rubešová kromě několika předmětů v bakalářském stupni studia garantuje i bakalářský studijní program Chemistry and Technology na FCHT. Ve své vědecké práci se zaměřuje na přípravu funkčních oxidových materiálů. Jejím koníčkem je cestování v obytném autě spolu s pěší nebo cykloturistikou.

Jan Bartáček

 ◳ Jan Bartáček (jpg) → (ořez 215*215px)Cena rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy

Prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. magisterské i doktorské studium absolvoval na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha a také na stejném ústavu byl jmenován docentem i profesorem. Působil v post-doktorských pozicích na Wageningen University (2006 – 2008) a UNESCO-IHE Institute for Water Education (2008 – 2010) v Nizozemsku. Od března 2022 je i vedoucím tohoto ústavu. Dlouhodobě se zabývá recyklací zdrojů z odpaní vody, především recyklací energie ve formě bioplynu, recyklací šedých vod nebo produkcí vysoce specifických organických látek využitelných v medicíně. V poslední době se se svým týmem věnuje problematice digitalizace vodárenské infrastruktury a využití informací obsažených v odpadní vodě pro epidemiologické účely. Jeho skupina je českým lídrem ve sledování vývoje epidemií (např. covid-19) a šíření antibioticky rezistentních bakterií na základě analýz odpadních vod. Ve všech těchto oblastech publikoval řadu vědeckých článků vzniklých i díky jeho rozsáhlé spolupráci se špičkovými institucemi na národní i mezinárodní úrovni. Jeho koníčkem je hra na klasickou a bluesovou kytaru a sportovní lezení.

Petra Kinzlová

 ◳ Petra Kinzlová (jpg) → (ořez 215*215px)Cena rektora za mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha v oblasti administrativní

Mgr. Petra Kinzlová absolvovala Fakultu sociálních věd UK a roční magisterské studium na University of Birmingham ve Velké Británii. Po škole začala pracovat v Kanceláři prezidenta republiky, kde působila za prezidenta Václava Havla a krátce za prezidenta Václava Klause. Následně pracovala v Kanceláři Akademie věd ČR a na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Na VŠCHT Praha nastoupila v roce 2009, nejprve do oddělení pro vědu a výzkum, poté na oddělení komunikace. Od roku 2012 do roku 2022 působila jako kancléřka rektora, v letech 2012 až 2019 dvě funkční období prof. Karla Melzocha, od ledna 2020 do července 2022 za prvního funkčního období současného rektora prof. Pavla Matějky. Ve volném čase ji těší sport v rekreační podobě, procházky přírodou či po historických částech měst.

Petr Šichtanc

 ◳ Petr Šichtanc (jpg) → (ořez 215*215px)Cena rektora za mimořádný přínos v oblasti architektonického rozvoje školy

Ing. arch. Petr Šichtanc vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, poté pracoval v projekčních ateliérech, kde se věnoval projekční činnosti a návrhům budov. Jako stavebně-technický dozor dohlížel na stavbě Technoparku v Kralupech nad Vltavou. V roce 2015 nastoupil na VŠCHT Praha, připravuje zadávání stavebních projektů a inicioval vznik Generelu stavebního rozvoje. Z jeho popudu vznikly dvě velmi úspěšné stavby, rekonstrukce uhelnu a 2 nové lávky mezi budovami A a B. V rámci generelu se Petr Šichtanc podílel na přípravě a realizaci projektu rekonstrukce budovy B v Zikově ulici a podílí se na plánovaných projektech další fáze rekonstrukcí a vestavby do budovy B. Spolupracuje s majiteli pozemku na Vítězném náměstí na přípravě zadání a úspěšném provedení architektonické soutěže Mezi jeho koníčky hudba, především hra na elektrickou kytaru. Opečovává Škodu Rapid z 80. let dvacátého století.

Věra Dvořáčková, Ivana Lorencová, Dana Husníková

 ◳ Ivana Lorencová, Věra Dvořáčková a Dana Husníková (jpg) → (ořez 215*215px)Cena rektora za mimořádnou práci na publikaci vydané k 70. výročí samostatné VŠCHT Praha s názvem Zaostřeno na chemii: Kapitoly z historie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Trojice PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D., RNDr. Ivana Lorencová a Mgr. Dana Husníková stojí za výjimečnou knihou vydanou v koedici s Národním technickým muzeem, která byla slavnostně pokřtěna 22. září 2022 se v Galerii Národní technické knihovny. Publikace se zabývá institucionálními dějinami školy na pozadí politických, hospodářských a společenských změn, přičemž historie školy je odvyprávěna formou příběhu tak, aby byla kniha zajímavá nejen pro badatele a pamětníky, ale také pro běžného (nejen akademického) čtenáře. Na první pohled také čtenáře zaujme výpravnost knihy, především množství dobových ilustrací a fotografií.

PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. je vědeckým pracovníkem oddělení dějin Akademie věd Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a zároveň působí na Ústavu učitelství a humanitních věd Vysoké školy chemicko-technologické. Badatelsky se zaměřuje na dějiny vědy a techniky 19. a 20. století s akcentem na dějiny vědeckých institucí a osobností a na jejich metodologické a konceptuální zázemí. K jejím nejvýznamnějším autorským či spoluautorským publikacím patří Osudy Ústavu pro jazyk český (2011), Science below Rokoska Hill (2019), Stavbám na kloub (2021) či Habitus českého vědce1918–1968: Příklad dvou generací (2021). Za spoluautorský a editorský podíl na knize Dějiny Československé akademie věd I, 1952–1962 (2019) jí byla v roce 2020 udělena Cena Akademie věd ČR za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

RNDr. Ivana Lorencová je vedoucí oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea a autorkou stálé expozice Národního technického muzeu Chemie kolem nás či spoluautorkou výstav Jan (Johann) Böhm – chemik a fotograf, Karel Kruis: mezi vědou a uměním fotografie nebo autorkou scénáře putovní výstavy Antonín Holý: Česká věda bojuje s viry a výstavy Dobrodružství, které vás bude bavit.

Mgr. Dana Husníková se po studiích věnovala výtvarnému umění, typografii, užité grafice a reklamě. Podílela se např. na přípravě výstavy části restaurovaných obrazů Mistra Theodorika nebo na realizaci stálé expozice pro Velehrad. Ve svém portfoliu má nespočet realizovaných výstupů od reklamních kampaní, logotypů, grafických manuálů, grafiky webových stránek a elektronických aplikací až po zpracování výročních zpráv pro významné komerční společnosti, ale i nakladatelství, školy, nadace nebo umělecká sdružení. Od roku 2012 pracuje ve vydavatelské sekci Centra informačních služeb VŠCHT Praha, kde odpovídá za veškeré grafické a typografické návrhy a zpracování knižních publikací a skript, pro něž vytvořila mimořádnou designovou řadu. Je rovněž autorkou grafického zpracování venkovní expozice k výročí vzniku vydavatelství. Pro VŠCHT Praha zhotovila kompletní manuál firemní identity, podílí se na grafickém zpracování Výroční zprávy VŠCHT Praha a na tvorbě mnoha univerzitních tiskovin, katalogů a propagačních materiálu.

Jako každý velký počin, i tato publikace nevznikla výlučně zásluhou 3 oceněných autorek, ale je nutné zmínit primární podnět ke vzniku knihy vzešlý od Mgr. Michala Janovského, cílevědomost a schopnost dotahovat věci do konce Ing. Evy Dibuszové, Ph.D. a redakční a organizační zapojení prof. Ing. Zdeňka Bělohlava, CSc.

Aktualizováno: 28.6.2023 10:17, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi