Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 72211
idvazba: 88255
šablona: stranka_submenu
čas: 14.4.2024 03:38:52
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 72211
idvazba: 88255
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/ceny-rektora/2023'
iduzel: 72211
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5688/72211
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny rektora 2023

Ceny rektora za rok 2023 předal profesor Matějka na tradičním adventním koncertě VŠCHT Praha v Betlémské kapli. Oceněni byli:

Eva Muchová

 ◳ Muchová (jpg) → (ořez 215*215px)Doc. RNDr. Eva Muchová, Ph.D. absolvovala magisterské i doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po mateřské přestávce začala pracovat na VŠCHT, postupně jako odborná asistentka. Postdoktorandskou stáž absolvovala na University of Pisa v roce 2021. Letos se habilitovala na Ústavu fyzikální chemie a zakládá si vlastní vědeckou skupinu. Ve své práci se dlouhodobě věnuje teoretickému modelování rentgenové fotochemie a zaměřuje se především na ultrarychlé děje ve vodných roztocích. Společné práce s prof. Petrem Slavíčkem a experimentálními kolegy z Německa a Švédska vedly k prvním pozorováním nových procesů, které mají význam v radiační chemii. V roce 2023 se stala korespondující autorkou publikace v prestižním časopise Nature Chemistry věnované “hot-spotům” radiačního poškození. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině a sportu. 

 

David Kubička

 ◳ Kubička (jpg) → (ořez 215*215px)Prof. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA absolvoval magisterské studium na Ústavu technologie ropy a petrochemie VŠCHT Praha a doktorské studium na Ústavu průmyslové chemie na Åbo Akademi (Turku, Finsko). Od roku 2022 je proděkanem FTOP pro styk s průmyslem a zahraniční styky. Dlouhodobě se zabývá využitím heterogenní katalýzy zejména pro přeměny látek pocházejících z biomasy na pokročilá biopaliva a chemikálie. Se svou výzkumnou skupinou Greencats je zapojen do rozsáhlé spolupráce v oblasti hydrogenačních, hydrogenolýzních a kondenzačních katalyzátorů pro účinnou přeměnu esterů, furanických a fenolických látek. Při návrhu a studiu nových katalyzátorů a reakčních přeměn se zaměřuje na využití principů zelené chemie. Předmět „Zelená chemie“ zavedl do výuky na VŠCHT. Připravil a zrealizoval nový mezinárodní studijní program v klíčové oblasti pro udržitelnost naší civilizace „International Master in Technology and Management for Circular Economy“ v evropském programu Erasmus Mundus Joint Master. Je koordinátorem tohoto projektu, kde VŠCHT Praha spolupracuje s Oviedo University, Španělsko a Åbo Akademi, Finsko. Pravidelně publikuje v předních časopisech zaměřených na katalýzu. Letos spoluorganizoval evropský katalytický kongres, Europacat 2023, jehož se zúčastnilo na 1800 účastníků z více než 50 zemí, a stal se prezidentem Evropské federace katalytických společností. Ve volném čase se věnuje agility a přírodní zahradě. 

 

Barbora Branská

 ◳ Branská (jpg) → (ořez 215*215px)Doc. Ing. Barbora Branská, Ph.D. působí na Ústavu biotechnologie VŠCHT Praha jako pedagožka již od roku 2007, kdy na ústavu obhájila svou disertační práci. Vede bakalářské, magisterské a disertační práce, přednáší v řadě biotechnologických předmětů českého i anglického studia. Ve studijním programu Biochemie a biotechnologie garantuje předmět Biologie II věnovaný základům buněčné biologie, který v roce 2020 zavedla jako nový předmět. Po přesunu do on-line prostoru její studenti ocenili rychlou reakci v podobě jak komentovaných přednášek, tak interaktivních on-line prezentací. I po návratu k prezenční výuce patří docentka Branská ve studentské Anketě mezi velmi kladně hodnocené pedagogy, hlavně pro názornost a srozumitelnost přednášek. Je autorkou řady učebních materiálů včetně tištěných laboratorních návodů. Hlavním vědeckým zaměřením docentky Branské je studium fyziologie mikroorganismů, vztahů fyziologických změn a biotechnologické produkce žádaných metabolitů; poplatně dnešnímu požadavku na udržitelnost, ideálně z obnovitelných a odpadních materiálů. Porozumění mikroorganismům je i jejím koníčkem, spolu s chozením po horách, dobrým jídlem a vínem.

 

Jan Budka

 ◳ Budka (jpg) → (ořez 215*215px)

Doc. Ing. Jan Budka, Ph.D.  se narodil v Praze, kde vystudoval SPŠ chemickou (tzv. „Křemencárnu“) a po ukončení magisterského studia na VŠCHT strávil 10 let v průmyslu. Pak se vrátil na svou alma mater a na Ústavu organické chemie absolvoval doktorské studium. V roce 2009 se habilitoval v oboru Organická chemie. Svou pedagogickou aktivitu zaměřil hlavně na obor Chemie, kde přednáší Organickou chemii A a B a dále předmět Struktura a reaktivita organických látek pro studenty v 6. semestru studia. Ve svých přednáškách se zaměřuje nejen na to, jak reakce probíhají, ale především se snaží vysvětlit, proč právě tímto způsobem. Je úspěšným řešitelem řady pedagogických grantů v rámci IGA VŠCHT. V oblasti výzkumu se věnuje supramolekulární chemii, zvláště syntéze a vlastnostem calixarenů. Mezi jeho koníčky patří ilustrátorská činnost, přičemž vlastní ilustrace promítá do odborně vzdělávacích materiálů a knížek vydaných našim vydavatelstvím, hudba od jazzu přes blues až po rock, a dále filmy, literatura a komiks zejména v žánrech sci-fi a horroru. Je zatvrzelým fanouškem Sparty Praha, kterou sleduje nejen ve fotbale ale i v hokeji. Z dalších sportů ho baví především rugby a japonské sumó. 

 

Jiří Jirát

 ◳ Jirát (jpg) → (ořez 215*215px)

Ing. Jiří Jirát, Ph.D. absolvoval magisterské i doktorské studium programu Chemické inženýrství na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha. Po studiu působil v softwarové firmě Systinet BV, která se věnuje webovým technologiím a od roku 2002 je zpět na VŠCHT Praha, kde se kromě výuky chemické informatiky a webových technologií věnoval zavedení elektronického publikování na VŠCHT Praha a specializoval se na elektronické informační zdroje. Od r. 2017 se významně podílel na založení Národního centra CzechELib, které je zodpovědné za sjednávání a administraci licenčních smluv zajišťujících přístup do klíčových odborných databází a časopisů nejen pro VŠCHT Praha, ale pro celou akademickou sféru ČR. Posledním velkým úspěchem je uzavírání nového typu smluv umožňujících bezplatné Open Access publikování s nejvýznamnějšími vydavateli odborné literatury (např. Wiley, ACS, RSC, Springer Nature, Oxford University Press, Cambridge University Press). 

 

Zdeňka Pelešková 

 ◳ Pelešková (jpg) → (ořez 215*215px)Ing. Pelešková je nejen manažerkou, ale hlavně srdcem severočeské pobočky VŠCHT Praha, v jejímž čele stojí od samého počátku. Výuka v Mostě Velebudicích byla zahájena v září 2004 a díky úzké spolupráci s ORLEN Unipetrolem se v roce 2015 pobočka přesunula přímo do průmyslového areálu v Litvínově Záluží, což rozšířilo možnosti nejen pro studenty, ale otevřelo cestu novým spolupracím.  

Důležitou rolí Ing. Peleškové je nejen administrativa, ale také proaktivní přístup ke studentům, jak současným, tak budoucím. Atmosféra univerzitního centra je velice přátelská, Ing. Pelešková dokáže každému studentovi na míru doporučit, kam by měl směřovat s praxí při studiu. Dokáže posoudit kvality studenta a dále je rozvíjet, například v podobě stáží v zahraničí nebo účastí na mezinárodních konferencích. Se svými studenty se účastní dobrovolnických dní, zábavních programů pro děti Ústeckého kraje se zaměřením na chemii, zprostředkovává exkurze; a to nejen pro české studenty. Aktivně propaguje Univerzitní centrum na středních školách, organizuje výuku a mnoho dalšího. Její pracovní náplň není pro ni jen povinnost, ale především radost. 

 

Jonáš Priškin 

 ◳ Priškin (jpg) → (ořez 215*215px)Bc. Jonáš Priškin studuje v 5. ročníku na Fakultě chemické technologie Výrobu léčiv. Během bakalářského studia Biomateriálů se zapojil do chemického kroužku a Hodin moderní chemie. Tím nastartoval svoji cestu k propagaci vědy, na které vedl program v rámci Noci vědců, chemickém táboru Fénix a Vědafestu na Vítězném náměstí. Na prezentaci vědy, a hlavně chemie ho naplňují tvorby metafor představujících mnohdy komplexní problémy v pochopitelných souvislostech. V dejvickém kampusu je ve spojení s festivalem Lesamáj, který spolupořádal v letech minulých a vedl v roce 2023. Stejný rok byl součástí týmu na veletrhu Gaudeamus, kde inovovanou sekcí Věda pro život oslovil mnohé uchazeče. Krom popularizace se na VŠCHT věnuje fotografii a z hledáčku viděl mimo jiné seznamovací kurzy, promoce, veletrhy i jednotlivé akademiky a akademičky. 

 

Dvě ceny rektora předal profesor Matějka při příležitosti promočního obřadu v Betlémské kapli v červnu 2023. Oceněni byli:

Soňa Hříbalová

 ◳ Hříbalová Soňa (jpg) → (ořez 215*215px)Cena rektora za mimořádnou samostatnou tvůrčí aktivitu

Ing. Soňa Hříbalová je studentkou doktorského studia na Ústavu skla a keramiky a ve skupině prof. Williho Pabsta se zabývá rozptylem světla v transparentní keramice a piezoelektrickou keramikou. Vede tým Elektronického rozcestníku doktoranda, působí v Etické komisi VŠCHT Praha a přes dva roky byla členkou Akademického senátu FCHT. Má za sebou dvě stáže v Itálii a v současné době je v rámci Fulbright-Masarykova stipendia na Penn State, USA, kde se zabývá spolehlivostí a stárnutím ferroelektrických tenkých vrstev. Na mezinárodní půdě rozvíjí spolupráci mezi mladými vědci v rámci Young Ceramists Network.

 

Martin Svoboda

 ◳ Martin Svoboda (jpg) → (ořez 215*215px)Cena rektora za mimořádný přínos a podporu VŠCHT Praha v oblasti knihovnicko-informačních služeb a za rozvoj spolupráce v Kampusu Dejvice

I přesto, že Ing. Martina Svobodu formovalo rodinné prostředí právníků, architektů, výtvarníků, a filosofů, vydal se cestou studií počítačového inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Po absolvování v roce 1965, nastoupil do Výzkumného ústavu matematických strojů, kde se věnoval systémovému programování. Od roku 1974 byl výzkumným pracovníkem Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, kde vyvíjel systém pro zpracování bibliografických informací. V roce 1988 nastoupil do Národní knihovny jako systémový programátor.

V roce 1997 se stal ředitelem Státní technické knihovny, dnešní NTK, která spustila průkopnický systém „INVIK – knihovna na Vašem stole“. Dne 9. 9. 2009 slavnostně otvíral novou budovu Národní technické knihovny v Kampusu Dejvice, která slouží více než 800 tisícům fyzických návštěv ročně. Příchodem Martina Svobody do Kampusu Dejvice začala nová éra, a to nejen v souvislosti s poskytováním špičkových informačních služeb, ale i v oblasti dalšího zvelebování kampusu a společenského dění v něm. V roce 2013 došlo k integraci ústřední knihovny VŠCHT Praha s NTK, kterou následovala i knihovna ÚOCHB AV ČR. Tímto krokem VŠCHT Praha získala prostory moderní knihovny a zajistila si špičkové knihovní služby. V roce 2020 Ing. Svoboda získal projekt společných činností Národní centrum pro informační podporu VaVaI zaměřený na Open Science. Ing. Svoboda je členem mnoha odborných orgánů, například pracovní skupiny Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro formulaci výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat.

Celou knihovnickou kariéru se Martin Svoboda věnoval podpoře využití IT v knihovnách ve prospěch jejich uživatelů. K prosazování přelomových myšlenek mu jistě napomáhá i jeho sportovní duch, neboť je  vášnivým lyžařem a milovníkem vysokohorské turistiky.

Aktualizováno: 19.12.2023 17:06, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi