Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
iduzel: 72214
idvazba: 88258
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.7.2024 17:03:16
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 72214
idvazba: 88258
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/strnadova'
iduzel: 72214
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/72212/72214
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Nina Strnadová

Doc. Nina Strnadová ukončila své studium na Ústavu technologie vody a prostředí, Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, v roce 1969 s červeným diplomem.

Po ukončení vědecké aspirantury v roce 1973 začala na zmíněném ústavu pracovat jako vědecký asistent a později jako odborný asistent. V roce 1998 se habilitovala  v oboru „Technologie vody“ s prací „Kombinovaná metoda iontové výměny a biologické denitrifikace“ ukončila.

Doc. Strnadová se během celého působení na VŠCHT věnovala a dodnes věnuje jak pedagogické, tak vědecko-výzkumné činnosti. Každoročně byla vedoucí několika diplomových prací, intenzivně se věnovala studentům od nejnižších ročníků a připravovala je na SVK. Úspěšně studenty zapojovala do řady výzkumných projektů, které byly řešeny pod jejím vedením. Její intenzivní a úspěšná práce ve zmíněném ohledu se odrazila i v pozitivním hodnocení studentských prací v různých národních odborných soutěžích. Studenti pod jejím vedením získali ocenění Chemických listů i cenu „Envi Brno“ aj. O jejím příkladném přístupu ke studentům svědčí i jejich hodnocení v každoročně pořádané studentské anketě.

Během svého působení na VŠCHT vedla více než 60 diplomových a bakalářských prací a úspěšně obhájených 10 prací doktorských.

S její pedagogickou prací je úzce spojena i vědecko-výzkumná činnost, zaměřená především na technologická řešení v úpravě a čištění vod. Získané poznatky jí byly zdrojem k obohacení výuky a studentům příkladem smyslu teoretických studií pro jejich využití v praxi.  Nemalou součástí její vědecké práce bylo a dosud je i hodnocení biologické stability pitné vody, především v oblasti středočeského kraje.

Z výčtu technických realizací nelze opomenout „Hloubkové dočištění odpadních vod z chemického leštění skla“, „Odželezování drenážních vod“, „Desulfataci důlních vod s následnou úpravou hodnoty pH oxidem uhličitým“,  „Bilanční zpracování množství důlních vod z povrchové těžby uhlí s jejich následující úpravou“, aj. Dva z výše uvedených projektů vyústily v udělení patentů. Při hodnocení působení doc. Strnadové na VŠCHT nelze opomenout její příkladné charakterové vlastnosti, kterými jsou např. profesionalita, pracovitost, spolehlivost a také vlastnosti stmelující pracovní kolektiv.

Svou vynikající pedagogickou práci, rozvojem oboru vodárenství a rozvojem spolupráce s technologickou praxí paní docentka Nina Strnadová významně přispěla k rozvoji VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 28.6.2023 14:16, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi