Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
iduzel: 72217
idvazba: 88261
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.7.2024 16:15:47
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 72217
idvazba: 88261
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/svorcik'
iduzel: 72217
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/72212/72217
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Václav Švorčík

Prof. Švorčík vystudoval na VŠCHT Praha obor Technologie výroby a zpracování polymerů a kandidaturu získal v oboru Technologie makromolekulárních látek. Byl jmenován docentem v oboru Materiálové inženýrství; získal titul DrSc. v oboru Elektronika a vakuová technika, a v roce 2000 se stal profesorem v obor Materiálové inženýrství.

Celý svůj „pedagogický a vědecký život“ spojil s VŠCHT. V roce 1986 nastoupil jako vědecký pracovník na katedru Chemické technologie materiálů pro elektroniku a v letech 1991-2022 tuto katedru, která byla později i jeho zásluhou přejmenována na Ústav inženýrství pevných látek, vedl. V létech 2011-13 působil jako proděkan pro vědu a výzkum na FCHT VŠCHT.

Prof. Švorčík patří k předním evropským výzkumníkům, neboť se řadí mezi 2 % nejcitovanějších vědců. Je autorem/spoluautorem 590 publikovaných impaktovaných prací, které byly ca 11 000 x citovány. Jeho výzkum je zaměřen na studium a aplikaci polymerních materiálů a nanomateriálů. Ačkoliv je řada jeho prací orientována „do základního výzkumu“, aplikovatelnost získaných poznatků dokládá jeho autorství u řady patentů a inovační činnosti v několika firmách.

Zaměření vědecké práce prof. Švorčíka je široké: od tkáňového inženýrství – tedy studia biokompatibility polymerů a antibakteriální vlastnosti nanostruktur, přes modifikace polymerů s deponovanými kovovými strukturami až po studium elektrických a optických vlastností dotovaných polymerních filmů. V poslední době se také zaměřuje na velmi aktuální témata, spojená s životním prostředím: využití „vzdušného“ CO2 pro přípravu polymerů, využití „zeleného“ vodíku a CO2 pro výrobu uhlovodíků, přípravou vodíku plazmonem stimulovaným štěpením vody, či aplikací „umělé fotosyntézy“ pro přípravu methanolu. Prof. Švorčík se dlouhodobě věnuje i oblasti aplikace získaných poznatků základního výzkumu ve spolupráci s řadou firem, mezi něž patří např. Unipetrol Litvínov, Synthesia Pardubice, Visteon-Autopal Nový Jičín, či Granitol Moravský Beroun.

Prof. Švorčík je nejen excelentním vědcem, ale také odpovědným pedagogem, který předává své zkušenosti i nastupující generaci. Na VŠCHT Praha vychoval 28 bakalářů, 47 inženýrů a 24 doktorů, zaměřených na materiálové inženýrství.

Od roku 1990 přednáší předmět Struktura a vlastnosti polymerů, a dále se podílí na přednáškách předmětů: Laserová chemie a technologie, Biomateriály, Úvod do studia materiálů a Nanomateriály pro bioaplikace a farmacii.

Prof. Švorčík je předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Materiálové inženýrství a členem několika dalších oborových rad nejen na VŠCHT Praha, ale i na ČVUT Praha, UTB Zlín, Univerzitě J.E. Purkyně Ústí nad Labem, a Univerzita Pardubice.

Taktéž je členem několika vědeckých rad, nejen na VŠCHT, ale i na Univerzitě Pardubicích a UTB Zlín.

Byla mu udělena také celá řada ocenění: v letech 2009 a 2015 Cena předsedy GAČR; v roce 2016 Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v roce 2016 získal Cena rektora VŠCHT  za mimořádné výsledky ve výzkumu a vynikající reprezentaci VŠCHT.

Prof. Švorčík je nejen vynikající vědec s mezinárodním renomé, ale též člověk s příkladným vztahem k mladé generaci a s jedinečným smyslem pro humor. Patří tak mezi ty vedoucí týmů, kteří požívají přirozenou autoritu a pozitivně působí na své kolegy a kolegyně.

Z výše uvedeného je patrné, že prof. Švorčík je významnou osobností ve svém oboru. Přispěl k rozvoji materiálových věd na VŠCHT Praha, jak v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, tak svou pedagogickou činností.

Aktualizováno: 28.6.2023 14:14, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi