Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2022 → Kandidátky akademických pracovníků
iduzel: 66712
idvazba: 80442
šablona: stranka_submenu
čas: 29.5.2024 17:23:53
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 66712
idvazba: 80442
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2022/akademici'
iduzel: 66712
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/66694/66712
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky akademických pracovníků

Volby proběhly od pondělí 5. prosince do čtvrtka 8. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny

Kandidátní listina akademických pracovníků FCHT

Obsazují se čtyři mandáty z osmi kandidátů.

Kandidátní listina akademických pracovníků FTOP

Obsazují se čtyři mandáty z pěti kandidátů.

Kandidátní listina akademických pracovníků FPBT

Obsazují se čtyři mandáty z pěti kandidátů.

Kandidátní listina akademických pracovníků FCHI

Obsazují se čtyři mandáty z osmi kandidátů.

Kandidátní listina akademických pracovníků ústavů rektorátu

Obsazují se dva mandáty z pěti kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů akademických pracovníků za FCHT

Radek Cibulka
zaměstnanec Ústavu organické chemie (110)

Kdo jsem?
Na VŠCHT Praha působím jako zaměstnanec od svého návratu ze zahraničního pobytu od roku 2004. Od roku 2017 jsem profesorem organické chemie a kromě pedagogické a vědecké činnosti působím již deset let v Akademickém senátu VŠCHT Praha.

Proč byste mě měli volit?
Nabízím své zkušenosti z působení v předsednictvu Akademického senátu VŠCHT Praha. Rád bych předával zkušenosti novým zástupcům akademických pracovníků a studentským senátorům a přispěl k nastavování pozitivní atmosféry na VŠCHT Praha a také k maximální otevřené a konstruktivní diskusi o klíčových tématech jako jsou i/ vývoj financování VŠ a s tím související výše příjmů zaměstnanců VŠCHT Praha, ii/ otázka dostatečného uznání pedagogické činnosti na VŠ, iii/ nastavení doktorského studia po změnách VŠ zákona, iv/ rekonstrukce laboratorních prostor a v/ kariérní růst zaměstnanců.


Jan Holub
zaměstnanec Ústavu anorganické chemie (101)

Kdo jsem?
V současné době jsem asistent na Ústavu anorganické chemie. Za sebou mám 10 let života a práce na různých vědeckých pracovištích ve Francii, Španělsku a Velké Británii.

Proč byste mě měli volit?
Rád bych, aby si VŠCHT Praha udržela a dále rozvíjela své místo mezi prestižními technicky zaměřenými institucemi v Evropě. Proto bych se rád aktivně podílel na modernizaci univerzity, rozvoji podpory řešených i navrhovaných výzkumných projektů a vyrovnání doktorandského studia s evropskými standardy.


Milan Kouřil
zaměstnanec Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Kdo jsem?
Dlouhodobě se věnuji jak v pedagogice, tak ve výzkumu korozi a protikorozní ochraně kovů. Náš ústav zajišťuje výuku předmětů o korozi ve všech stupních studia. Má vědecká činnost je provázána s pedagogickou tím, že výzkumné projekty řeším ve spolupráci se studenty. Projekty se zaměřují na oblast ochrany železobetonových staveb, kovových památek a zařízení uložených v půdě, korozní monitoring a korozi v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu.

Proč byste mě měli volit?
Rád bych přispěl k tomu, aby se podmínky pro práci zaměstnanců i studentů dál zlepšovaly. Ve spolupráci s kolegy senátory a vedením školy jsem připraven například hledat způsoby, jak zefektivnit podporu rektorátních pracovišť akademickým pracovníkům pro řešení grantových projektů a smluvního výzkumu, jak umožnit v rozumné míře studentům v českých programech studium v angličtině a jak v dohledné době dosáhnout odpovídající pracovní plochy a bezpečného prostředí pro práci zaměstnanců i studentů.


Petr KovaříčekPetr Kovaříček
zaměstnanec Ústavu organické chemie (110)

Kdo jsem?
Jsem odborný asistent na Ústavu organické chemie, kde od roku 2021 vedu skupinu Dynamické systémové chemie (15 lidí), učím kurz Mechanismy organických reakcí, semináře kurzů Organické chemie a Laboratoře. Po magisterských studiích na VŠCHT jsem doktorát získal ve Francii, postdoc jsem dělal v Německu a poté jsem pět let působil na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Proč byste mě měli volit?
VŠCHT má zpracované strategické plány, v rámci AS bych se chtěl věnovat jejich naplnění. Prvním pilířem, který bych chtěl v AS řešit, je postavení doktorandů - po stránce pracovně-právní i akademicko-pedagogické. V rámci VŠCHT jsou "nekonečné doktoráty" již méně časté, ale to neplatí pro externí pracoviště, na kterých studenti VŠCHT často vypracovávají svůj doktorát i více než pět let, nicméně penalizaci za nekonečné doktorské studium bude nést VŠCHT. Druhým pilířem je internacionalizace VŠCHT - distribuce zkušeností skrze zahraniční pracovníky je na VŠCHT zcela asymetrická: 50 % všech zahraničních pracovníků na VŠCHT je afiliováno k jediné fakultě. Pouze širším internacionálním zapojením může VŠCHT dále růst. Třetím pilířem je inspekce vnitřních předpisů, které v důsledku vylučují plnění prvních dvou pilířů.


Miloslav LhotkaMiloslav Lhotka
zaměstnanec Ústavu anorganické technologie (105)

Kdo jsem?
Jmenuji se Miloslav Lhotka a působím na Ústavu anorganické technologie od roku 1998. Profesně se zabývám zejména studiem povrchů pevných látek pomocí fyzikální a chemické adsorpce. Další oblastí mého vědeckého zájmu je vývoj a optimalizace chemických technologií.

Proč byste mě měli volit?
V předcházejícím období jsem působil v Akademickém senátu VŠCHT, kde jsem byl členem Vědecko-výzkumného a Hospodářského výboru. Mým cílem v nadcházejícím období je další rozvíjení a zlepšování postavení VŠCHT Praha jako špičkové vědecko-výzkumné univerzity. Chtěl bych dále pokračovat v činnosti v Hospodářském výboru a přispět k zajištění stabilního rozpočtu VŠCHT Praha tak, aby i v budoucnu byla v maximální možné míře zajištěna prosperita VŠCHT Praha.


Jan MernaJan Merna
zaměstnanec Ústavu polymerů (112)

Kdo jsem?
Narodil jsem v roce 1978 v Kaplici jako potomek Volyňských Čechů remigrovaných do Československa v roce 1947 ze západní Ukrajiny, z 1/8 jsem etnický Ukrajinec. V Kaplici jsem absolvoval obecné gymnázium, polymerní chemii jsem se vyučil na VŠCHT Praha v roce 2001, doktorát jsem získal na VUT v Brně v 2005 i díky ročnímu pobytu na LCPO/ENSCPB v Bordeaux, v Česku je mi ctí pracovat od roku 2006 pro VŠCHT=MIT Praha, od roku 2017 s pokorou pracuji pro Polymer Division IUPAC, v roce 2021 jsem byl odvážně pověřen vedením Ústavu polymerů na Fakultě chemické technologie, v roce 2022 jsem se úspěšně zúčastnil výběrového řízení na pozici A1 na VŠCHT. Výzkum svojí skupiny rozvíjím ze 70% z neveřejných prostředků. Nejen ve vědě se snažím přicházet s originálními řešeními. Často ovšem zjišťuji, že jsem je podvědomě opsal od předchůdců, s čímž jsem smířen.

Jsem křesťan, snažím jednat autenticky podle svého přesvědčení. Jsem si vědom svých nedostatků a proto se snažím ctít slova konsenzus, kompromis, naslouchání a ztišení se. Jsem také učitel, který se ještě i nyní dokáže učit ze svých chyb a myslím, že mi to vydrží do konce života. Kdybych žil v US, volil bych The Democratic Party, v Anglii The Conservative Party.

Osobnostní vzor: IN, Edith Stein
Vzor ve výuce: Ferdinand Kindermann, Walter Lewin, Irena Prokopová, Wikipedia, MOOC
Vzor ve výzkumu: Otto Wichterle, Gulio Natta, Geoff Coates
Vzor v leadershipu, humoru a diplomacii: Tomáš Holeš, Jan Konvalinka, Igor Lacík, Karel Ulbrich, Sebastian Lecommandoux, Seema Agarwal, Christine K. Luscombe, Lawrence R. Sita, Rudolf Zahradník

Proč byste mě měli volit?
Mojí silnou stránkou je, že se dokáži dohodnout. Rád bych pracoval v senátu složeném z lidí, kteří mají podobné smýšlení a přání pro VŠCHT a pracují v jednotě v různosti.

Moje priority, které bych jako exekutivní návrhy vedení školy velmi rád podporoval, souvisí se **strategií VŠCHT být výzkumně orientovanou univerzitou v regionu Evropa+**,tj. implentovat standardní a časem prověřené postupy škol vedoucí k excelenci ve výuce i vědě s příklonem k dobré praxi na školách "našeho" typu (ETH, MIT, Virginia IT, KIT, Tokyo IT, ENSxxx, Queens, UNSW):

 • Stop inbreedingu
 • Zvyšování podpory zakládání juniorských výzkumných skupin, (Fond Dagmar Procházkové=skvělé, Nadace Experientia=skvělé++) x 4 = ideální stav pro dalších 10 let
 • Podstatně rychlejší přibližování tarifů A5 a V2 průměrné mzdě v Praze (při zachování stavu úspěšně atestovaných A a V pracovníků) s cílem dosažení konkurenceschopnosti v HR politice na úrovni alespoň Španělska
 • Podpora výzkumně orientovaných českých i DD magisterských programů (udržování a rozvíjení principu Mens et Manus) s vysokou výtěžností kandidátů ucházejících se o pozici v Ph.D. programu, opatrná podpora prakticky orientovaných, zejména magisterských programů, ideálně spíše redukce počtu programů tam, kde soutěží o stejné studenty
 • Podpora účinnější spolupráce s absolventy
 • Podpora vytváření prostředí pro pracovníky, kteří se snaží o získávání financování komercionalizací IP (prodej licencí, spin-off)
 • Podpora dalšího otevírání se školy, hlavně novým kvalitním pedagogům a vědcům nehledě na jejich národnost (Evropanství je OK)
 • Kompletní servis Projektového centra, tj. včetně personálních záležitostí – "jedny dveře" pro řešení celé agendy
 • Dynamičtější alokace prostor podle aktuálních potřeb pracovišť – větší spolupráce mezi fakultami, včetně sdílení specializovaných technických pracovníků i pracovišť
 • Na rektorátech pracovištích si cením lidí, kteří mají odbornou erudici a zároveň ochotu hledat způsoby jak věci řešit pro akademiky, také lidi bych rád podpořil tlumočením jejich názorů

Aktuálně se snažíme šetřit – podporuji. Za mě si ale hlavně musíme věřit, že dlouhodobě vyděláváme rychlejším tempem než je dlouhodobá inflace. Šetřit můžeme opravdu jen symbolicky, hlavně musíme investovat. Do lidí. Jsme přeci VŠCHT Praha-The University with Billion CZK Budget!

PS: 99) S minimálními náklady můžeme lidem přidat na mzdě nabídnutím školních mobilních tarifů pro všechny, včetně doktorandů a rodinných příslušníků.


Kateřina Rubešová
zaměstnankyně Ústavu anorganické chemie (101)
Kandidátka bez vyplněného medailonku


Eliška VyskočilováEliška Vyskočilová
zaměstnankyně Ústavu organické technologie (111)

Kdo jsem?
Jsem docentkou na Ústavu organické technologie. Hlavní náplň mé vědecké práce je zaměřena na aplikovanou katalýzu, heterogenní a homogenní hydrogenace a přípravu chemických specialit. Zejména v poslední zmiňované oblasti aktivně spolupracuji s průmyslem. Vyučuji a jsem garantkou předmětů Organická technologie, Organic technology, Fundamentals of chemical technologies, Chemické speciality, Fine chemicals a Organická technologie pro doktorandy. Dále se podílím na výuce předmětů Toxikologie a ekotoxikogie I a Toxicology and ecotoxicology I. Vedu program CŽV pro U3V Chemie a svět kolem nás. V roce 2020 jsem získala Cenu Julie Hamáčkové.

Proč byste mě měli volit?
Kromě pedagogické a vědecké činnosti bych se ráda podílela na řešení problémů a úkolů týkajících se naší školy na úrovni AS VŠCHT.

Medailonky kandidátů akademických pracovníků za FTOP

Mariana Arnoult RůžičkováMariana Arnoult Růžičková
zaměstnankyně Ústavu energetiky (218)

Kdo jsem?
Během studia na VŠCHT jsem absolvovala stáž ve výzkumném centrum ve Francii a po ukončení doktorského studia post-doc stáž na univerzitě v Německu a poté jsem pracovala 12 let v českém jaderném výzkumu. Nyní pracuji jako odborná asistentka na Ústavu energetiky, kde se zabývám výzkumem koroze materiálů v energetice, v současné době například materiálů, které by mohly být vhodné pro pokrytí jaderného paliva v reaktorech nové, tedy IV. generace, konkrétně v reaktorech chlazených superkritickou vodou. V naší laboratoři s velkou vášní využíváme elektrochemických metod, především elektrochemické impedanční spektroskopie, a to i za vysokých teplot a tlaků, kdy získáváme informace o korozním procesu za provozních podmínek bez nutnosti opakovaných odstávek zařízení.

Proč byste mě měli volit?
Na základě svých zkušeností bych se ráda zasadila za adekvátní a spravedlivé platové ohodnocení všech, nejen akademických pracovníků na VŠCHT, modernizaci infrastruktury výzkumných ústavů tak, abychom byli atraktivní vysokou školou 21. století pro studenty i výzkumné pracovníky.


Luděk JelínekLuděk Jelínek
zaměstnanec Ústavu energetiky (218)

Kdo jsem?
Jsem zaměstnanec Ústavu energetiky. Zabývám se vším, co souvisí s iontovou výměnou. Zejména pak selektivními sorbenty, jejich přípravou a aplikacemi v úpravě vody v energetice, průmyslu, hydrometalurgii a preparativní iontové chromatografii. Rekreačně se zabývám automatizací těchto procesů a programováním.

Proč byste mě měli volit?
V senátu jsem zažil už jedno volební období. Rád bych aktivněji pokračoval v pedagogickém výboru. Nejsem velkým příznivcem změn dobře fungujících věcí. Pokroku v mezích zákona ale nebráním. VŠCHT by se neměla stydět za to, že je technologická. Koneckonců ani za to, že je škola. Lov jelenů (hirschů) není smyslem života.


Lukáš MatějovskýLukáš Matějovský
zaměstnanec Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (215)

Kdo jsem?
Působím na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv, který je součástí Fakulty technologie ochrany prostředí, kde jsem dokončil magisterské a doktorské studium. Na ústavu jsem zaměstnán přes 10 let a podílím se na výuce v rámci vedení laboratorních prací, přednášek z petrochemie a chemického využití ropy. Dále vypisuji bakalářské a diplomové práce. Zabývám se zejména materiálovou kompatibilitou biopaliv a detekcí bojových chemických látek. Na tato témata jsem se stal autorem či spoluautorem 30 odborných publikací v zahraničních časopisech a 15 užitných vzorů a patentů.

Proč byste mě měli volit?
Rád bych se zabýval zkvalitněním výuky.


Lucie PokornáLucie Pokorná
zaměstnankyně Ústavu technologie vody a prostředí (217)

Kdo jsem?
Jsem zaměstnankyně ústavu Technologie vody a prostředí, kam jsem nastoupila po doktorátu a mateřské dovolené. Vyučuji předměty jak pro český bakalářský/magisterský program (Vodohospodářský projekt, Hydrochemie, Laboratoř analytiky vody), tak pro mezinárodní program IMETE (Basic of Control Engineering, Communication and writing skills).
Ve své výzkumné činnosti se věnuji matematickému modelování procesů, odstraňování sulfanu z bioplynu a nově pak transformaci kovů v životním prostředí.
Dále se již několik let starám spolu s několika kolegy PR našeho ústavu; webové stránky, facebook a instagram.
Vychovávám tři syny a ve volných chvílích se věnuji fotografování a šití.

Proč byste mě měli volit?
Mám za sebou zkušenosti nejen na české akademické půdě ale i v zahraničí (dvojí doktorát VŠCHT Praha a Univerzita v Gentu; a dvě stáže v Itálii a USA), díky kterým si uvědomuji nejen přednosti naší univerzity ale i určité nedostatky, na které bych se v senátu ráda zaměřila. Týká se to hlavně studia v anglickém jazyce, zkvalitňování výuky a lepší spolupráci s průmyslem.


Bogdan ShumeikoBogdan Shumeiko
zaměstnanec Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (215)

Kdo jsem?
Jsem vědeckým pracovníkem ústavu 215 Technologie ropy a alternativních paliv, na kterém jsem začal svojí vědeckou cestu jako student bakalářského studia ještě v roce 2012 a kde jsem i úspěšně dokončil doktorské studium. V současné době se zabývám katalytickým zpracováním odpadní biomasy za účelem výroby biopaliv a monomerů („make our planet green again“).

Proč byste mě měli volit?
Za čas strávený na vědecké půdě jsem získal bohaté mezinárodní zkušenosti a poznatky, které mohou být přínosné při řešení otázek a problémů dotýkajících se celé školy, kde přispěje i můj čerstvý přístup, proaktivita a kritické myšlení.


Martin StašMartin Staš
zaměstnanec Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (215)

Kdo jsem?
Jsem Martin Staš z Ústavu technologie ropy a alternativních paliv fakulty FTOP. V rámci výzkumu a výuky se zaměřuji na analýzu konvenčních a alternativních paliv.

Proč byste mě měli volit?
V akademickém senátu bych se chtěl podílet zejména na problematice zkvalitňování výuky, rozšiřování nabídky předmětů v anglickém jazyce a rozšíření využití e-learningu.


Medailonky kandidátů akademických pracovníků za FPBT

Svatopluk HenkeSvatopluk Henke
zaměstnanec Ústavu sacharidů a cereálií (321)

Kdo jsem?
Narodil jsem se v Litoměřicích, kde jsem v roce 1998 odmaturoval na víceletém Gymnáziu Josefa Jungmanna. Na VŠCHT v Praze jsem absolvoval obor Chemie a technologie sacharidů, na stejném ústavu také doktorské studium pod vedením profesora Zdeňka Bubníka. Na vědeckém poli se od roku 2001 věnuji vedle své specializace technologie cukru hlavně membránovým a chromatografickým separačním procesům, vyučuji předmět Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob a Technologii cukru v různých stupních studia české i zahraniční studenty. Jsem členem Vědeckého výboru Evropské společnosti pro technologii cukru ESST, a také členem ČSCHI a ČSCH. Programuji a obecně rád propojuji inženýrství s výpočetní technikou, jsem vedoucím Laboratoře potravinářských procesů a zařízení a Laboratoře technologie cukru, kde se snažím udržovat jak klasické postupy, tak integrovat postupy založené na modelování a počítačových simulacích vedoucích k návrhu nových zařízení a procesů. Ve volném čase jezdím na kole, v mládežnických kategoriích jsem reprezentoval Českou republiku v silniční cyklistice, nyní se věnuji organizaci cyklistických závodů. V zimě je to lední hokej a běžecké lyžování. Jsem členem Českého rybářského svazu a Českomoravské myslivecké jednoty.

Proč byste mě měli volit?
Jako člen Akademického senátu FPBT a člen Sněmu Rady vysokých škol jsem po dvě volební období usiloval o zlepšení situace ve finančním ohodnocení doktorandů, které se povedlo začlenit do novely vysokoškolského zákona. Nyní se chci svou činností zaměřit na zvýšení životní úrovně a rozšiřování řad akademických pracovníků, a to konkrétně ve třech bodech: navýšení tarifních složek mezd zaměstnanců, možnost získávání startovacích bytů a navyšování počtu akademických pracovníků.


Petra LipovováPetra Lipovová
zaměstnankyně Ústavu biochemie a mikrobiologie (320)

Kdo jsem?
Od roku 2001 jsem zaměstnaná na ústavu Biochemie a mikrobiologie, kde vyučuji předmět Izolace a charakterizace biomakromolekul, Laboratoře biochemických metod a genového inženýrství, část předmětu Biochemie II a cvičení Biochemie I. Dále jsem garantem magisterského programu Biochemie a buněčná biologie a doktorského programu Biochemie a bioorganická chemie. Školím doktorandy, magistry i bakaláře, kterým se věnuji při jejich laboratorní práci a prožívám s nimi jejich úspěchy i neúspěchy, kterých není málo. Pojítkem mé vědecké práce jsou enzymy a vztah mezi jejich katalytickými vlastnostmi a strukturou. Zabývám se proteolytickými enzymy a jejich využitím ve zdravotnictví, enzymy z anammox bakterií, které mají velký biotechnologický potenciál, enzymy nazývanými destruktasy, které jsou schopné inaktivovat antibiotika a fosfolipasami, především propojením jejich substrátové specifity s fenotypem Arabidopsis thaliana. Již dva roky jsem také tajemnicí Ústavu biochemie a mikrobiologie a členkou AS VŠCHT.

Proč byste mě měli volit?
Do AS VŠCHT kandiduji již podruhé, a to hlavně proto, že ráda dotahuji věci do konce. V senátu jsme iniciovali několik změn, které se již podařilo nebo v brzké době podaří dovést k realizaci, některé nápady ale na realizaci teprve čekají. Tentokrát již vím, „do čeho jdu“ a že práce v senátu je poměrně časově náročná a někdy i zdlouhavá a frustrující. VŠCHT má ale mezi vysokými školami velmi dobrou úroveň a chci se na udržení této úrovně dál aktivně podílet. V minulém období jsem se věnovala především práci v pedagogickém výboru a hospodářském výboru a myslím, že se nám podařilo být konstruktivními oponenty i partnery pro vedení školy, ať už v otázkách pedagogiky, či v otázkách, týkajících se rozpočtu školy.


Petra Lovecká
zaměstnankyně Ústavu biochemie a mikrobiologie (320)
Kandidátka bez vyplněného medailonku


Jan PivoňkaJan Pivoňka
zaměstnanec Ústavu konzervace potravin (324)

Kdo jsem?
Po ukončení studií na VŠCHT Praha v oboru kvasná chemie a bioinženýrství jsem zde pokračoval v doktorském studiu oboru technologie potravin se zaměřením na systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin. Tomuto tématu jsem se rovněž věnoval ve své disertační práci. Během doktorských studií jsem dosáhl kvalifikace auditora bezpečnosti potravin a činnost auditora jsem vykonával dalších 10 let. Během své dosavadní kariéry jsem pracoval mimo jiné pro Potravinářskou komoru ČR v různých pozicích (nejdéle jako vědecký tajemník) s těžištěm práce ve spolupráci vědeckých pracovišť s praxí. V současné době zde působím jako konzultant pro udržitelnou výrobu a spotřebu potravin. Dále jsem pracoval pro laboratorní skupinu Eurofins Scientific, kde jsem působil šest let jako ředitel pro ČR a postupně jsem vybudoval laboratoř se 45 zaměstnanci. Spolupráci průmyslu a praxe se věnuji i v rámci svého působení na VŠCHT, kde mimo jiné v rámci vedení diplomových a bakalářských praxí usiluji o maximální uplatnitelnost výsledků v praxi. V rámci výuky garantuji předměty Systému řízení kvality a bezpečnosti potravin, Teorie spotřebitele a Základy potravinářské legislativy. Jsem místopředsedou Společnosti pro výživu, členem různých odborných komisí například pro značku Klasa nebo pro České cechovní normy a členem vědecké rady FPBT. Ve volném čase rád sportuji a věnuji se domácímu kutilství všeho druhu. Bydlím v Týnci nad Sázavou, kde mám jednu ženu, dvě děti, psa, kočku a šestery včely.

Proč byste mě měli volit?
Jsem svou povahou praktický člověk s důrazem na hmatatelné výsledky. Domnívám se, že naše škola stále ještě patří mezi špičky v oblasti technologií a aplikovaného výzkumu. Konkurence však sílí a dříve neochvějné pozice mohou být snadno ztraceny. Domnívám se, že bychom jako škola měli pokračovat v tradici bohaté spolupráce s průmyslem a vzdělávat šikovné praktické lidi s tahem na branku. Spolupráce s praxí není vždy snadná, avšak se domnívám, že přijetí výsledku praxí je skvělým vyvrcholením odborné práce. Užívané technologie, prototypy, postupy atd. jsou toho nejlepším důkazem. Pokud bych byl zvolený senátorem, usiloval bych především o zachování rovnováhy mezi teoretickým a praktický přístupem k bádání i výuce, na které by se pokud možno měli podílet i odborníci z praxe. Za samozřejmost považuji pokračovat ve zlepšování školního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců a studentů tak, aby byli dostatečně motivováni k excelentním výkonům a mohli být na svou alma mater pyšní.


Michal StupákMichal Stupák
zaměstnanec Ústavu analýzy potravin a výživy (323)

Kdo jsem?
Od roku 2018 působím na Ústavu analýzy potravin a výživy jako odborný asistent a moje hlavní výzkumná činnost je zaměřena zejména na vývoj analytických metod pro stanovení širokého spektra látek v různých druzích potravin, konopí, alkoholických nápojích a dalších typech vzorků. Tyto znalosti předávám studentům ve formě přednášek, výuky v laboratořích, vedení bakalářských a diplomových prací a také konzultací doktorských prací. V mé výuce se snažím předávat studentům nejen odborné informace, ale také kladu důraz na aplikaci získaných znalostí v praxi. Již desátým rokem se účastním akcí propagujících VŠCHT, a to zejména DOD a letní školy pro středoškolské studenty.

Během doktorského studia jsem řadu let působil jako člen akademického senátu FPBT a po absolvování doktorského studia jsem byl zvolen do téhož senátu za akademické pracovníky.

Proč byste mě měli volit?
Rád bych se stal členem AS VŠCHT, protože bych chtěl přispět nejen svými zkušenostmi, ale také svými nápady, které by, dle mého názoru, mohly pomoci zvýšit úroveň VŠCHT Praha. Přestože kvalita naší školy je jistě velmi vysoká jak z hlediska pedagogiky, tak i vědy a výzkumu, je nutné tyto pomyslné laťky posouvat stále výše. V současné době vidím naše rezervy zejména v propagaci VŠCHT nejen na středních školách, ale také u široké veřejnosti. V rámci činnosti v AS bych se rád stal členem pedagogického výboru senátu, ve kterém bych chtěl prosazovat větší interakci mezi studenty a pedagogy, což je v současné době za dostupnosti nejrůznějších nástrojů čím dál jednodušší. Ze zkušenosti vím, že zapojení studentů do přednášek nebo cvičení např. pomocí testování znalostí za použití vlastních mobilních telefonů zvyšuje jejich pozornost a při správně položených otázkách dostávám také zpětnou vazbu, podle které mohu danou výuku přizpůsobit.


Medailonky kandidátů akademických pracovníků za FCHI

Jitka Čejková
zaměstnankyně Ústavu chemického inženýrství (409)
Kandidátka bez vyplněného medailonku


 ◳ Přemysl Fitl (jpg) → (originál)Přemysl Fitl
zaměstnanec Ústavu fyziky a měřicí techniky (444)

Kdo jsem?
Na FCHI pracuji od roku 2007. Od roku 2021 zastupuji FCHI v radě vysokých škol. Ve své pedagogické činnosti se věnuji výuce předmětů: Programové prostředky pro měření a řízení, Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, Termografie a termodiagnostika. Aktuálně jsem školitelem 2 doktorandů. Moje pedagogické úspěchy: Cena pro školitele diplomové práce Crytur 2015 2. místo a Crytur 2019 1. místo. Jsem členem skupiny Senzory působící na Ústavu Fyziky a měřicí techniky. V oblasti výzkumu se věnuji studiu tenkých vrstev pro využití v chemických senzorech (technologie přípravy, charakterizace jejich elektrofyzikálních vlastností) a také automatizací měření odezev vytvořených senzorů. Aktuálně jsem hlavním koordinátorem mezinárodního projektu V4+ Japonsko a 1 projektu MŠMT-Mobility. H-index 17 (dle WOS).

Proč byste mě měli volit?
Rád bych podpořil a pomohl prosadit všechny snahy o snížení administrativní zátěže akademických pracovníků. Dále bych rád podpořil aktivity nového vedení odborové organizace VŠCHT a to jak z hlediska právního (řetězení smluv) tak i v oblasti zajištění benefitů pro zaměstnance. Projektové centrum a systém workflow jsou první vlaštovky, které výrazným způsobem mohou zvýšit efektivitu vědecké práce a snížit administrativní zátěž. V systému workflow bych uvítal např. možnost zadávání DPP či výplat stipendii z projektů. Na VŠCHT chybí dlouhodobě systém hodnocení a finanční motivace administrativních pracovníků na úrovni řešitel projektu – administrativní podpora. Řešitel projektu nemá možnost ohodnotit nápomocného pracovníka administrativy. Ideální formou by byla alokace drobné částky z režie projektu na odměnu pracovníka z administrativy. V případě svého zvolení do AS VŠCHT vám mohu slíbit osobní nasazení, schopnost otevřeně jednat a neuhýbat před řešením ožehavých problémů.


 ◳ Karel Firess (jpg) → (výška 215px)Karel Friess
zaměstnanec Ústavu fyzikální chemie (403)

Kdo jsem?
Jsem profesorem na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT a zabývám vývojem, přípravou a testováním vlastností (transportních a separačních) polymerních i anorganických materiálů. Dále se zabýván analýzou transportu plynů, nasycených i nenasycených vodních par a par organických látek v membránách při permeaci a sorpci a konstrukcí unikátních přístrojů. Více o naší laboratoři lze nalézt na www.membranegroup.cz. V senátu jsem od zvolení v roce 2019 předsedou Vědecko-výzkumného (VaV) výboru a dokončuji nyní první volební období.

Proč byste mě měli volit?
V senátu se snažím angažovat v oblasti vědy a výzkumu, což konkrétně obnáší podporu PGS studentů jak finanční (letos na základě apelu VaV výboru na jaře 2022 byl vedením školy navýšen měsiční příjem doktorandů), tak i procesní (byl jsem pověřen prorektorem Vojtěchem sestavením a řízením komise pro řešení otázky postavení PGS v rámci VŠCHT s ohledem na chystanou novelu VŠ zákona). Dále se dlouhodobě zasazuji o zlepšení podmínek pro předkladatele / řešitelům vědeckých projektů (spolu s kolegyněmi a kolegy z ostatních fakult jsme od roku 2017 prosazovali vznik Projektového centra). Rovněž je mým dlouhodobým cílem rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce VŠCHT a podpora výjezdních i příjezdních studentských mobilit.


 ◳ Jana Jirešová (jpg) → (šířka 215px)Jana Jirešová
zaměstnankyně Ústavu fyziky a měřicí techniky (444)

Kdo jsem?
Podílím se na výuce v podstatě ve všech fyzikálních předmětech vyučovaných na Ústavu fyziky a měřicí techniky. Učit mě baví a výuka je pro mě vždy na prvním místě. Vědecky se věnuji zkoumání vlivu nízkoteplotního plazmatu na neživé i živé materiály, od modifikací povrchů nanostrukturovaných anorganických i organických látek přes hubení bakterií, kvasinek a plísní až po ovlivňování klíčivosti semen rostlin. Vedu v této oblasti i bakalářské a magisterské práce.

Proč byste mě měli volit?
Jako dlouholetý zaměstnanec školy cítím s naší školou silnou sounáležitost a ráda bych nějakým způsobem přispěla k jejímu rozvoji a stále lepšímu fungování. Vzhledem ke svému dlouhodobému (a doufám úspěšnému) působení jako vyučující základního předmětu bych se ráda podílela především na pedagogických záležitostech. Mám ráda otevřenost a konstruktivní diskuzi.


Jan Koucký
zaměstnanec Ústavu analytické chemie (402)
Kandidát bez vyplněného medailonku


 ◳ Jan Mareš (jpg) → (šířka 215px)Jan Mareš
zaměstnanec Ústavu počítačové a řídicí techniky (445)

Kdo jsem?
V roce 2007 jsem vystudoval na Univerzitě Pardubice obor Řízení technologických procesů, disertační práci na téma Prediktivní řízení reaktorové pece jsem obhájil tamtéž v roce 2010. Následně začalo mé angažmá na VŠCHT Praha, jako odborný asistent se zaměřením na metody analýzy dat. V roce 2017 jsem se habilitoval v oboru Řízení strojů a procesů na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. V současné době působím jako vedoucí Ústavu počítačové a řídicí techniky a pověřený vedoucí Ústavu matematiky. Vedu Výzkumnou skupinu optimalizace a kybernetiky, která se zaměřuje na využití informatiky a kybernetiky v klinické praxi, především ve včasné diagnostice vzácných onemocnění. Garantuji celou řadu předmětů zaměřenou na řízení procesů či sběr a analýzu dat. Byl jsem školitelem celkem více než dvaceti obhájených bakalářských a diplomových prací a tří disertačních prací. Spolupracuji s celou řadou domácích i zahraničních pracovišť, především Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, ČVUT v Praze, Slovenská Technická Univerzita Bratislava či Indian Institute of Technology v Roorkie.

Proč byste mě měli volit?
V Akademickém senátu VŠCHT Praha jsem působil poslední tři roky, jako řadový senátor a člen Hospodářského výboru. Po celou dobu se mi dařilo využívat synergie pohledu vedoucího ústavu a senátora (což bylo v současném Senátu ojedinělé). V následujícím volebním období bych rád pokračoval v započaté práci:

 • v Hospodářském výboru, kde kromě každoročního "boje" o rozpočet probíhají diskuze nad elektronizací dokumentů, rozvojem VŠCHT (generel, rekonstrukce, výstavba nových budov) či projektech typu Maker Institute Prague,
 • v Radě Výpočetního centra, kde hlavní výzvy představuje především ID management, lepší využívání vybraných softwarových balíků, či prostory pro umístění ústavních serverů.

Pavel PokornýPavel Pokorný
zaměstnanec Ústavu matematiky (413)

Kdo jsem?
Vyučuji předměty Matematika A, B (česky a anglicky), Fourierova transformace, Počítačové algebraické systémy. Zabývám se aplikovanou a numerickou matematikou, teorií nelineárních dynamických systémů a teorií deterministického chaosu. Zastávám funkci místopředsedy akademického senátu. Rád bych přispěl ke klidné a pozitivní atmosféře jak uvnitř VŠCHT, tak ve vztazích s ostatními školami a institucemi.


David Sýkora
zaměstnanec Ústavu analytické chemie (402)

Kdo jsem?
Věnuji se separačním metodám na Ústav analytické chemie, FCHI. S prací v AS mám jisté zkušenosti, protože jsem v senátu jedno období byl. Práce je tam dost, aktivita je to i časově náročná, ale senát je pro školu důležitý a schvalují se na něm podstatné záležitosti ovlivňující chod školy na léta do budoucna. Je to jistě docela zodpovědná pozice a je potřeba k ní přistupovat s tím, že zabere hodně času, pokud se dělá poctivě.

Proč byste mě měli volit?
Se senátorstvím mám již zkušenost z jednoho období a jsem opět připraven být aktivním členem senátu, který si většinu posuzovaných materiálů předem prostuduje a posoudí ještě před vlastním zasedáním senátu a před hlasováním. Věci předkládané senátu se pokusím vidět z různých pozic a nejen z pohledu akademického pracovníka. Mnohé se dá diskutovat a většinou lze najít rozumné kompromisní stanovisko i v komplikovaných záležitostech. Nebývá dobré prosazovat sporné věci silou proti vůli ostatních. Myslím, že jsem připraven věci diskutovat a nejednat unáhleně.


Medailonky kandidátů akademických pracovníků za ústavy rektorátu

Martin Čapek AdamecMartin Čapek Adamec
zaměstnanec Ústavu učitelství a humanitních věd (832)

Kdo jsem?
Působím na Ústavu učitelství a humanitních věd jako zástupce vedoucího a tajemník. Jsem garantem programu celoživotního vzdělávání Učitelství chemie pro střední školy, kde vyučuji předměty ICT ve výuce chemie a Hodnocení výsledků učení žáků a vedu pedagogické praxe. Dlouhodobě se zabývám využitím digitálních nástrojů ve výuce přírodovědných předmětů a online podporou výuky.

Proč byste mě měli volit?
Jako senátor bych rád přispěl ke zjednodušení a zefektivnění práce všech zaměstnanců VŠCHT pomocí stávajících, případně i nových elektronických nástrojů. Mohu nabídnout téměř 15letou zkušenost se správou SIS a také zkušenost s působením v akademickém senátu i vedení Pedagogické fakulty UK.


Ivana DolejšováIvana Dolejšová
zaměstnankyně Ústavu jazyků (834)

Kdo jsem?
Vystudovala jsem obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ruština-dějepis na Filozofické fakultě UK (1984-1989) a na Pedagogické fakultě UK jsem absolvovala rozšiřující studium anglického jazyka a literatury (1990-1995). V roce 1991 jsem na Filozofické fakultě složila státní rigorózní zkoušku.

Po ukončení studia jsem dva roky učila na Stavební fakultě ČVUT a po mateřské dovolené jsem v roce 1999 nastoupila jako odborný asistent na Katedru jazyků VŠCHT. Tím jsem svůj profesní život spojila s naší vysokou školou.

Dvě funkční období jsem působila na pozici tajemníka katedry a v roce 2009 jsem se stala její vedoucí. Podařilo se mi vybudovat kvalitní kolektiv a s pomocí kolegů vytvořit funkční pracoviště, které se stalo místem, kde se dobře cítí vyučující i studenti, což se pozitivně odráží ve výuce. Myslím, že tato skutečnost byla zohledněna při udělení Ceny rektora, kterou jsem získala v roce 2016.

V současné době se kromě vedení Ústavu jazyků věnuji výuce ruštiny a angličtiny. Spolupracuji na tvorbě koncepce předmětu Odborný anglický jazyk, povinného předmětu pro studenty všech čtyř fakult, a podílím se na tvorbě studijních materiálů pro tento předmět. Jsem garantem šesti předmětů volitelné ruštiny.

Proč byste mě měli volit?
Na naší vysoké škole pracuji již 23 let, z toho 13 let na pozici vedoucí celoškolského pracoviště. Za tuto dobu jsem poznala způsob fungování naší vysoké školy a uvědomila si nevýhody plynoucí ze skutečnosti, že naše pracoviště nikdy za dobu mého působení na VŠCHT nespadalo a nespadá pod některou z fakult.

Celoškolská pracoviště vždy stála poněkud stranou hlavního dění školy. Rozhodnutí, která se nás týkala, byla často přijímána bez naší účasti. To se myslím v posledních letech zlepšilo, ale stále existuje určitá nerovnováha mezi fakultami a celoškolskými pracovišti. Ta souvisí podle mého názoru s nepochopením poslání celoškolských pracovišť. Hlavní pracovní náplní akademických pracovníků celoškolských pracovišť je pedagogická činnost, jejíž význam není na fakultách vždy doceněn. Nerovnováha se odráží i ve finančním ohodnocení akademických pracovníků, protože vzhledem ke svému zaměření mají celoškolská pracoviště ve srovnání s fakultami omezenější přístup ke grantům. Myslím, že akademická obec by měla být se specifiky a problémy celoškolských pracovišť více seznámena.

Ve chvíli, kdy se naskytla možnost hájit zájmy celoškolských pracovišť na půdě Akademického senátu, pokládám za svoji povinnost nominaci přijmout. Jedná se o možnost zastupovat zájmy kolegů, prezentovat jejich podněty a přinášet na pracoviště informace přímo od zdroje.

Ráda bych přispěla k posílení vzájemného respektu mezi všemi členy akademické obce.

Blízká je mi pedagogická problematika, včetně problematiky hodnocení pedagogického výkonu.


Jan HavlíkJan Havlík
zaměstnanec Ústavu učitelství a humanitních věd (832)

Kdo jsem?
Odborný asistent na Ústavu učitelství a humanitních věd, VŠCHT Praha

Odborné vzdělání
Doktorské studium (2010–2018)
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova a Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR
- Nanomateriály, jaderná chemie a radiochemie, syntetická a medicinální chemie

Navazující magisterské studium (2008–2010)
Obor: Anorganická chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Syntetická anorganická a organická chemie, koordinační chemie

Bakalářské studium (2005–2008)
Obor: Chemie v přírodních vědách, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Dřívější akademické aktivity

 • Člen Akademického senátu Univerzity Karlovy (2013–2014)
 • Člen Akademického senátu PřF UK (2009–2013)
 • Organizátor studentského hodnocení výuky, PřF UK (2008–2013)
 • Předseda studijní komise AS, PřF UK (2009–2011)

Doplňkové vzdělání
Kurzy ACSA:

 • Vysokoškolská legislativa,
 • Akademické senáty,
 • Studentské hodnocení kvality,
 • Projektové řízení I,
 • Komunikace a argumentace I.

Výukové, popularizační a vzdělávací aktivity
Výuka předmětů: Popularizace vědy, Laboratorní technika, Laboratoř didaktiky chemie I a II, Základy fotografie, Vybrané fotografické techniky

 • Člen redakční rady časopisu Vesmír
 • Hlavní vedoucí Letního odborného soustředění mladých chemiků Běstvinka
 • Spoluautor Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT)
 • Pravidelná spolupráce s pořadem Meteor (ČRo 2), redakcí pořadu Věda 24 (ČT24) a Nadací ORLEN Unipetrol

Ocenění
Famelab 2013 – Cena publika a Cena Akademie věd České republiky

Proč byste mě měli volit?

Vážení voliči,

Během svého působení na PřF UK jsem měl jako studentský senátor možnost do detailů poznat způsob fungování veřejné vysoké školy i procesy, které mohou vést ke zlepšení její kvality. Možnost být přítomen u řady náročných jednání mi také poskytla cenou lekci v oblasti akademické diplomacie. Pozdější zkušenost z UOCHB AV ČR v roli doktoranda a VŠCHT Praha v roli akademického pracovníka mi umožnila kriticky srovnávat různé přístupy k managementu a administraci vědecké instituce a umět rozpoznat efektivní cesty k nápravě problémů.

Jako dlouholetý zaměstnanec celoškolského ústavu bez příslušnosti k fakultě často cítím, že pracoviště našeho typu jsou při rozhodování o důležitých otázkách v určité izolaci a spíše než jako integrální součást školy jsou někdy vnímána jako exotická periferie. Během svého senátorského mandátu se proto chci primárně zaměřit na to, abyste ve mě na půdě senátu našli svůj hlas, který bude upozorňovat na vaše specifika a potřeby.

Z pozice odborného asistenta věnujícího se především výuce také silně vnímám rychle se zhoršující ekonomické podmínky, ve kterých se se jako zaměstnanci veřejné vysoké školy nacházíme. Již v loňském roce jsem proto s žádostí o řešení této situace oslovil pana rektora na školní platformě Yammer. Možnost podobnou cestou zpětně ovlivnit rozhodnutí vedení školy je však velmi omezená. Pozice akademického senátora mi umožní být jako váš zástupce u témat, která se vás dotýkají, v době, kdy se o nich skutečně rozhoduje.

Ze strany školy také dlouhodobě vnímám velké rezervy v péči o potřeby a rozvoj zaměstnanců. Zvláště kontrastní je tento stav při porovnáním s širokou podporou poskytovanou studentům prostřednictvím poradenského a kariérního centra. Zasadím se proto o reformu personální politiky školy vedoucí k systematičtější péči o rozvoj zaměstnanců.

Naše každodenní práce je zatížena velkou mírou byrokracie vyžadující opakované ruční vyplňování různých druhů formulářů. Cesta k nápravě přitom není v pouhém otrockém překlopení do elektronické podoby, ale především v chytrém využití dat, která už má škola k dispozici a zamezení sběru těch, které ke svému chodu vůbec nepotřebuje. Zásadním problémem také je, že již získaná hodnotná data o chodu školy jsou často ponechávána ladem, neboť není nikdo, kdo by je dokázal vhodně zpracovat a správně využít. Zasadím se proto o vznik pracovního týmu celoškolního datového analytika, jehož úkolem bude dohlížet na efektivitu a kompatibilitu při sběru a správě dat a připravovat analýzy pro rozhodování o zásadních strategiích školy.

Uplynulé tři roky mi ukázaly, že i sebelepší dlouhodobé plány často ztroskotají při kontaktu s realitou. Mým hlavním závazkem proto je být tu za každé situace pro vás a pomoci vám s řešením problémů, kterým budete aktuálně čelit.

Děkuji za váš hlas,

Jan Havlík


Karel ŠtekerKarel Šteker
zaměstnanec Ústavu ekonomiky a managementu (837)

Kdo jsem?
V současné době působím na Ústavu ekonomiky a managementu VŠCHT Praha, kde zajišťuji výuku předmětů zaměřených na podnikovou ekonomiku, účetnictví a podnikové finance. Zároveň udržuji kontakt s UTB ve Zlíně, jejímž jsem absolventem. V rámci své pedagogické činnosti využívám několikaleté zkušenosti z podnikové praxe finančního ředitele. Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuji mimo jiné na vypovídací schopnost účetnictví a řízení ekonomického procesu prostřednictvím informačního systému. Zúčastnil jsem se několika stáží na zahraničních univerzitách v rámci projektu Erasmus a byl členem řešitelských týmů různých projektů (GAČR, OP VK apod.). Jsem autorem nebo spoluautorem studijních textů, odborných knih a článků publikovaných na konferencích a v časopisech.

Proč byste mě měli volit?
Rád bych zastupoval nejen zaměstnance našeho ústavu v rámci akademického senátu z pohledu ekonoma. Myslím, že ekonomický pohled na nejrůznější témata byl a vždy bude důležitý. V neposlední řadě mně není škola lhostejná a chtěl bych se podílet na jejím dalším utváření.


Lenka ŠvecováLenka Švecová
zaměstnankyně Ústavu ekonomiky a managementu (837)

Kdo jsem?
Dlouhodobě se zabývám výukou managementu. Management jako disciplína má řadu "odnoží" - strategický, inovační, změny, procesní či projektový, ale já tyto dílčí disciplíny vůbec nevnímám odděleně, ale naopak se je snažím propojovat. Nejraději mám výuku manažerského a rizikového rozhodování, kde se studenty posledních ročníků propojujeme tvrdá data s těmi hůře uchopitelnými a nejistými vstupy. Ráda učím a snažím se studentům co nejvíce přiblížit reálné prostředí i při výuce, buď formou různých simulačních her, nebo sdílením mých zkušeností z manažerské praxe. Ta je odrazem řízení desítky vědeckých či rozvojových projektů, či pracovišť (nyní Ústav ekonomiky a managementu) či i v kolektivních orgánech (po jedno období jsem byla zastupitelkou, zkušenost dobrá, ale opakovat ji asi nechci). Můj profil si můžete přečíst na LinkedIn. Mým koníčkem je cestování, ráda poznávám cizí kultury a země, mám pocit, že mě to nesmírně obohacuje.

Proč byste mě měli volit?
Jako členka senátu bych ráda přispěla svými zkušenostmi a znalostmi při chodu univerzity. Tuto roli jsem si kdysi ve fakultním senátu vyzkoušela jako studentka a i nyní se zasedání senátu pravidelně zúčastním, takže vím, co mě čeká. Je to především tvrdá práce. Mohu zúročit i své zkušenosti v zastupitelstvu či řady orgánů vysokých škol (vědecké rady, kolegia apod.). Znám univerzitní prostředí, nejen na úrovni interní, ale i externí (jako hodnotitelka NAU, zpravodajka TAČR či členka různých poradních orgánů). A i když se dnes nezabývám účetnictvím a rozpočetnictvím, tak tyto umím a mám certifikací doloženou kvalifikaci. Zastávám názor, že akademický pracovník na vysoké škole by tu měl být pro studenty a pro rozvoj svého oboru. Jsem přesvědčena, že každý by si měl sám nastavit rozumnou rovnováhu mezi výukou, vědou a dalšími aktivitami pro dobro školy a úkolem vedoucího pracovníka je zajistit takové podmínky, aby to podporovalo strategii rozvoje pracoviště i dotyčného (někdo chce více učit, někdo více rozvíjet vědeckou činnost atd.). Co však většina nechce, je administrativa. Snažím se, aby moji kolegové měli co nejnižší administrativní zátěž, která je nebaví, a hlavně často nepřináší žádnou hodnotu. Nejde to vždy zcela, ale doufám, že se mi právě prostřednictvím senátu podaří tyto principy zachovat a podporovat.


Aktualizováno: 5.1.2023 16:23, Autor: Lukáš Mrazík

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi