Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2022 → Kandidátky studentů
iduzel: 66714
idvazba: 80444
šablona: stranka_submenu
čas: 15.4.2024 23:40:04
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 66714
idvazba: 80444
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2022/studenti'
iduzel: 66714
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/66694/66714
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhly od pondělí 5. prosince do čtvrtka 8. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listina

Kandidátní listina studentů FCHT

Obsazuje se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Kandidátní listina studentů FTOP

Obsazuje se jeden mandát ze tří kandidátů.

Kandidátní listina studentů FPBT

Obsazuje se jeden mandát z pěti kandidátů.

Kandidátní listina studentů FCHI

Obsazují se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Kandidátní listina studentů na ústavech rektorátu

Obsazuje se jeden mandát ze tří kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů studentů za FCHT

Petra ŠimonováPetra Šimonová
studentka 2. ročníku doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů

Kdo jsem?
Ahoj, jmenuji se Petra Šimonová a již druhým rokem studuji doktorské studium na Ústavu skla a keramiky na VŠCHT. Kromě toho také část svého doktorátu zpracovávám na AVČR. V rámci doktorské práce se zabývám studiem mikrostruktury a efektivních vlastností keramiky. Jednou z věcí, které se několik let věnuji ve svém volném čase je výpomoc v Domě zahraniční spolupráce. DZS je organizace, která zaštituje téměř veškeré zahraniční výjezdy pro Českou republiku a já se zde věnuji především plánu a organizaci akcí v rámci programu Erasmus+. Zbytek volného času věnuji především cestování a poznávání nových míst.

Proč byste mě měli volit?
Ráda bych se aktivně podílela na chodu školy a myslím, že vstup do akademického senátu by k tomu byl ideální příležitost. Jelikož část své doktorské práce zpracovávám na AVČR, ráda bych se v rámci Akademického senátu více zabývala problematikou doktorátu na dvou pracovištích a na podpoře vás, kterých se to týká. Zároveň bych se chtěla spolu s týmem Elektronického rozcestníku doktoranda věnovat zlepšování informovanosti doktorandů, a to především těch nastupujících. Což bude díky chystané novele zákona, týkající se doktorského studia, v nadcházejícím období zásadní úkol. Kromě toho bych se chtěla zaměřit na možnosti výjezdů doktorandů do zahraničí, což je z mého pohledu důležitá a nepostradatelná zkušenost pro začínající mladé výzkumníky. V tomto ohledu bych ráda uplatnila své zkušenosti a znalosti z DZS.

Who am I?
Hi, my name is Petra Šimonová and I'm in my second year of PhD studies at the Department of Glass and Ceramics at UCT Prague. In addition, I am working on part of my dissertation at the Czech Academy of Science. As part of my PhD studies, I study the microstructure and effective properties of ceramics. One of the main things that I do in my free time is assisting at the Czech National Agency for International Education and Research. This organization ensures almost all abroad stays and internships for the Czech Republic, and there I mainly focus on planning and organizing events within the Erasmus+ program. The rest of my free time I spend mainly with traveling and exploring new places.

Why should you vote for me?
I would like to actively participate in the university operation, and I think that joining the Academic Senate would be perfect opportunity for that. Since I am working on part of my dissertation at the Czech Academy of Science, I would like to focus on the issue of doing the PhD studies at two workplaces and to support those of you who are in the same situation. At the same time, I would like to deal with improving the general awareness of doctoral students, especially those who are in their first year. Which will be a crucial task in the coming period, because of the upcoming amendment to the law regarding PhD studies. In addition, I would like to focus on the possibilities of doctoral students going abroad, which, in my opinion, is an important and indispensable experience for young researchers, and in this regard, I would like to apply my experience and knowledge from the Czech National Agency for International Education and Research.


Hana ThürlováHana Thürlová
studentka 1. ročníku doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů

Kdo jsem?
Ahoj, jmenuji se Hanka a nyní studuji 1. ročník doktorského studia na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství. Do Prahy jsem přišla na školu před šesti lety z Děčína, s očekáváním, že po prvním semestru budu doma. Nakonec to dopadlo tak, že jsem doma tady na VŠCHT. Během dřívějších let jsem se věnovala především studiu, ale nyní je správný čas se zapojit a udělat pro naši školu víc. Proto kandiduji ve volbách do akademického senátu.

Proč byste mě měli volit?
Pokud bych byla zvolená vaším zástupcem, chtěla bych vyslechnout všechny vaše návrhy a připomínky k aktuálnímu dění na VŠCHT i mimo ni. Sama za sebe mám za cíl přispět ke zlepšení spolupráce mezi jednotlivými fakultami a také bojovat za zlepšení podmínek doktorského studia, aby se k nám rádi přidávali další mladí vědci. Bylo by mi ctí zastupovat nejen vás jako skupinu doktorandů, ale také celou naši fakultu v akademickém senátu.

Who am I?
Hi, my name is Hanka and I study the first year of the Ph.D. program at Department of Metals and Corrosion Engineering. I came to Prague six years ago from Děčín, expecting to be back home after the first semester. In the end, UCT became my home. During previous years I concentrated mainly on my studies, but now it is the right time to engage more and do more for our university. This is why I am running for the academic senate.

Why should you vote for me?
If I were elected as your representative, I would gladly listen to all your suggestions and remarks to ongoing affairs at UCT. Speaking for myself, my goal is to contribute to the improvement of cooperation between the faculties and fight for better conditions for Ph.D. students. And increase the number of young scientists. It would be a pleasure to represent not only you as a group of Ph.D. students, but also the entire faculty in the academic senate.


Medailonky kandidátů studentů za FTOP

Kryštof FrankKryštof Frank
student 2. ročníku magisterského studijního programu Chemické technologie v energetice

Kdo jsem?
Na VŠCHT studuju obor Chemické technologie v Energetice. Zároveň jsem na půl úvazku v Centrálních laboratořích v Laboratoři molekulové spektroskopie. Momentálně si plnými doušky užívám Erasmus ve Finsku. Mezi moje záliby patří muzika – bez ní si nedokážu představit život. Oproti loňskému roku jsem sice nezredukoval počet hudebních nástrojů, ale počet kapel ano, takže bych na senátní povinnosti mohl mít hypoteticky víc času.

Proč byste mě měli volit?
Chtěl bych se aktivně podílet na zlepšování naší alma mater, k tomu bych chtěl využít i svojí zahraniční zkušenost. Rád bych se zabýval otázkami jako výuka v anglickém jazyce, vyšší využití e-learningu a jiných moderních výukových platforem a zvelebování prostorů naší školy – máme na víc než na chodby zastavěné vyřazenými stoly s nápisem NEBRAT. Též bych byl rád, kdyby se naše škola více angažovala ve veřejném prostoru. Pokud by to bylo nějak časově možné, chtěl bych pořádat pravidelná setkání studentů a senátorů, kde bychom si mohli vyměňovat nápady, poznatky a věci na zlepšení.


Petr LodňánekPetr Lodňánek
Student 1. ročníku doktorského studijního programu Energie a paliva

Kdo jsem?
Jsem student prvního ročníku doktorského studia na Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, kam jsem pokračoval po absolvování magisterského studia na FCHT hlavně kvůli, podle mě, mnohem přátelštějšímu prostředí, které nejen na ústavu ale obecně na FTOPce pozoruju. Postupně se zapojuju do všech aktivit, kde je potřeba s něčím pomoct, jak v rámci ústavu, tak obecně celoškolsky. Láká mě hlavně popularizace vědy, pedagogická činnost a propagace ústavu, potažmo fakulty. Vnímám se jako člověk, který se narodil učitelem a učitelem bych určitě po studiu chtěl být.

Proč byste mě měli volit?
Mám chuť i čas se senátorské funkci věnovat plnohodnotně. Chtěl bych mít možnost reprodukovat vedení pohledy studentů, aby nezůstávaly připomínky jen u stolu v Carbonu a samozřejmě i komunikovat výstupy senátu zpět ke studentům. Vedle toho bych chtěl lépe porozumět, jak co ve škole funguje, kdo o čem rozhoduje a jakou silou kam působit, aby se mohlo něco změnit. Chtěl bych se taky více zapojit do aktivit propagující VŠCHT a hlavně FTOP, protože máme spoustu místa pro studenty a kvalitní a zajímavé programy a je velká škoda, že nejedeme na plnou kapacitu – jak pro školu, tak si dovolím tvrdit, že i pro společnost, jelikož VŠCHT produkuje uvědomělé lidi s analytickým myšlením, kterých ve společnosti není nikdy dost.


Vít ŠrámekVít Šrámek
student 4. ročníku doktorského studiního programu Chemické a energetické zpracování paliv

Kdo jsem?
Jmenuji se Vít(ek) Šrámek. Jsem ve čtvrtém ročníku doktorského studia a celkově desátým rokem na VŠCHT Praha. Zajímám se o technologie v ochraně životního prostředí a chemii v oblasti životního prostředí. Mimo jiné mě zajímá politika, hudba, videohry (streamuji), deskovky a sport v mnoha podobách. Zároveň se účastním aktivně VŠCHT života jako Tutor (mám na starosti web Tutorů, úpravy ERD a phd.vscht.cz webu), člen K3S, člen propagační skupiny FTOP (Dny Otevřených dveří a jiné kontaktní akce) a rád zajedu i na Prodloužený víkend s deskovkami od ÚDKH.

Proč byste mě měli volit?
I přesto, že do senátu kandiduji poprvé, dění na VŠCHT Praha sleduji od začátku a celou dobu sbírám informace o fungování. Přes těch devět let, co pozoruji dění, jsem se postupně začal zapojovat do různých aktivit jako jsou studentské spolky (Tutoři, K3S, ERD) a akce (Dny otevřených dveří, Hanami, propagace FTOP na Rock for People, Vědafest, Noc Vědců). Jsem v kontaktu se studenty napříč ročníky a fakultami, případně i jinými univerzitami. Aktivně se podílím na zlepšení podmínek studia nejen doktorandů s čímž souvisí i moje aktivní účast v novém složení odborů VŠCHT Praha. Poslední rok pravidelně poslouchám zasedání AS VŠCHT, abych jednak věděl, co případné senátorství obnáší a zároveň byl připraven na vykonávání mandátu senátora co nejlépe. Plánuji na půdě VŠCHT setrvat i dále a kontinuita v práci senátu je podle mého názoru klíčová. Mezi hlavní vize, které bych chtěl během svého senátorství prosadit patří horizontální i vertikální propojení struktur VŠCHT – větší spolupráce mezi studenty, zaměstnanci mezi sebou bez ohledu na jejich pozice nebo ročníky. Dalším cílem je lepší komunikace činnosti senátu zejména směrem ke studentské obci tak, aby studenti měli pocit, že akademický senát je instituce, která je pro ně důležitá a hájí jejich zájmy.

Who am I?
My name is Vít(ek) Šrámek. I am in the fourth year of my PhD candidature and in total this is my tenth year at UCT Prague. I am interested in environmental protection technologies and environmental chemistry. In addition to that, I am interested in politics, music, videogames (streamer), board games and sports in general. I also actively participate in UCT life as a Tutor (I update the Tutors website, ERD changes and the phd.vscht.cz website), a member of K3S, a member of FET PR group (Open Days and other live events) and if I have time, I like to spend longweekends playing board games organised by ÚDKH.

Why should you vote for me?
Even that I run for Senate for the first time in my life, I have been closely watching the situation at UCT since I started studying here, and the whole time I have been collecting information about how the processes at UCT work. In more than nine years watching life at UCT, I gradually got involved in different activities such as students’ clubs (Tutors, K3S, ERD) and events (Open Days, Hanami, FET PR on Rock for People, Vědafest, Researchers’ Night). I am in contact with students across years of study and faculties, or even at other universities. I am actively participating in the improvement of conditions for (not just) doctoral candidates. This is directly connected with my participation in the new composition of the UCT Trade union. Last year I regularly listened to the Academic Senate of UCT’s sessions because I want to know about what kind of work senators do and I want to be prepared for this position. My plan is to stay at UCT, and the continuity of senate work is crucial. Among the main visions that I want to promote as a senator is the vertical and horizontal connection of UCT structures – i.e., more cooperation between students, employees regardless of their position or year of study. Another goal is a better communication especially towards students regarding the work the Senate does, so that students can think about the Senate as an important institution that defends students’ interests and needs.


Medailonky kandidátů studentů za FPBT

Jakub HalbrštátJakub Halbrštát
student 1. ročníku magisterkého studijního programu Biochemie a buněčná biologie

Kdo jsem?
Jmenuji se Kuba a jsem studentem 1. ročníku magisterského oboru Biochemie a buněčná biologie. Považuji se za velmi aktivního člověka. Jsem členem spolku Tutoři, IAESTE a v neposlední řadě i členem fakultního senátu. Také už několik let se účastním prváckých seznamováků jako vedoucí a jsem rád, že můžu být osobou, kterou nastupující prváci potkají jako první. Ve volném čase, když zrovna „nezkoumám buňky“, trávím čas se svými přáteli u kávy nebo piva.

Proč byste mě měli volit?
Jsem ve fakultním senátu již téměř rok a za tuto dobu jsem se dokázal rozkoukat a pochopit, jak funguje. V rámci jeho činnosti se zabývám problematikou propagace naší fakulty. Byl bych rád, kdybych mohl pokračovat v rozjetých projektech a dotáhnout je do zdárného konce tak, aby školní problémy nemusely končit pouhou diskuzí v Carbonu. Také už pár let koordinuji edici průvodců VŠCHT, hlavně Průvodce prváka, který je určený pro nově nastupující studenty a také se zabývám Průvodce bakalářem, který vyšel nově v letošním akademickém roce a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku. Mým cílem je zlepšit komunikaci mezi studenty a školou, stejně tak i motivovat aktivní studenty do projektů.


Matěj MalýMatěj Malý
student 2. ročníku doktorského studijního programu Potraviny a přírodní produkty

Kdo jsem?
Ahoj, jmenuji se Matěj Malý a studuji 2. ročník doktorského studia na Ústavu analýzy potravin a výživy. V době magisterského studia jsem strávil 2 roky ve fakultním senátu FPBT, byl jsem dvakrát na Erasmu, ve Francii a v Rakousku. Inicioval jsem vytvoření studentské ceny Vitriol, organizoval poslední 2 školní plesy, podílel jsem se na řešení problémů vyplývajících ze studentské ankety v SISu.

Nyní mi končí dvouletý mandát v celoškolním Akademickém senátu a rád bych od února dále navázal na rozdělenou práci a čelil velkým výzvám, které nás čekají – např. volbě rektora, obrovskému nárůstu cen energií či novele Vysokoškolského zákona.

Proč byste mě měli volit?
Po 4 letech práce v prostředí akademických senátů jsem nasbíral množství zkušeností a kontaktů s vedením školy, které mohu dále využívat při jednání o zlepšení podmínek studia a pozice studentů na naší škole. Mám VŠCHT velmi rád a stále vidím velký potenciál v tom, v čem by se naše škola mohla do budoucna zlepšit, např. větší mírou digitalizace (zasadili jsme se s kolegy o Elektronické potvrzení o studiu), podpory doktorandů (prosadili jsme trvalé zvýšení doktorského stipendia) či vyšší mírou internacionalizace (podpora zahraničních výjezdů, studium angličtiny, dvojjazyčné diplomy...). Zároveň jsem otevřený diskuzi a budu velmi rád, když zástupci studentů v Senátech budou dostávat co možná nejvíce podnětů přímo od Vás, protože Vy naši školu tvoříte.


Václav PeroutkaVáclav Peroutka
student 2. ročníku doktorského studijního programu Mikrobiologie

Kdo jsem?
Jmenuji se Václav Peroutka a na VŠCHT studuji již sedmým rokem. V současnosti jsem studentem 2. ročníku doktorského studijního programu Mikrobiologie na Ústavu biochemie a mikrobiologie, kde se aktivně účastním výuky řady předmětů a laboratoří. Od počátku svého studia se snažím mít přehled o aktuálním dění a chodu školy. Do AS kandiduji proto, že bych rád přispěl k vytváření komfortního a progresivního prostředí a obecně posunu naší alma mater vpřed. Kromě vědecké a pedagogické činnosti se věnuji například hudební produkci nebo asistenci hendikepovaným lidem s různým stupněm postižení.

Proč byste mě měli volit?
Vzhledem k tomu, kolik času jsem již na VŠCHT strávil, si myslím, že jsem již do jejích struktur nahlédl dost na to, abych byl schopen zhodnotit její přednosti i nedostatky, a to jak z pohledu studenta, tak z pohledu pedagoga. Chtěl bych přispět ke zlepšení oboustranné komunikace mezi vedením školy a studenty, či ke zvýšení míry mezioborové/mezifakultní spolupráce na vědeckých projektech. Považuji též za důležité naslouchat problémům doktorandů – narovnání množství požadavků a povinností doktorandů a jejich adekvátní ohodnocení. Dle mého názoru by také nebylo na škodu více se na systémové úrovni věnovat otázkám psychohygieny a duševního zdraví (zaměstnanců, doktorandů i ostatních studentů), syndrom vyhoření by rozhodně neměl být v akademickém prostředí standardem.

Who am I?
My name is Václav Peroutka and I am studying at UCT for the seventh year. I am currently a student in the second year of the Microbiology PGS program at the Department of Biochemistry and Microbiology, through which I actively participate in the teaching of several subjects and laboratories. Since the beginning of my studies, I have sought to have an overview of the current events and the school's operation. I am running for AS because I would like to contribute to creating a comfortable and progressive environment and generally moving our alma mater forward. Apart from scientific and pedagogical activities, I am engaged in music production or assistance to handicapped people with various degrees of disability.

Why should you vote for me?
Considering how much time I have already spent at UCT, I think I have seen enough of its structures to be able to evaluate its strengths and weaknesses, both from the perspective of a student and a teacher. I would like to contribute to improving two-way communication between school management and students or to increase the level of interdisciplinary/interfaculty cooperation on scientific projects. I also consider it essential to listen to the problems of the PGS – straightening out the number of demands and obligations of the doctoral students and their adequate evaluation. In my opinion, it would not be harmful to pay more attention to the issues of mental health and psychological well-being (of employees, PGS, and students) at the systemic level, burnout syndrome should not be a standard in the academic environment.


Hana ŠestákováHana Šestáková
studentka 2. ročníku bakalářského studijního programu Biochemie a mikrobiologie

Kdo jsem?
Ahoj, jsem Hanka. Studentka druhého ročníku na oboru Biochemie a mikrobiologie, milovnice funkčních systémů, pořádku a dobré kávy. Zároveň se na UOCHB zabývám syntézou biologicky aktivních molekul. V tom volném čase, co mi zbývá, dobrovolničím v organizaci Konsent, kde se zabýváme sexuálním násilím, po večerech chodím vařit a rozdávat jídlo potřebným spolu s jednou skvělou partou lidí a když zbude čas, jezdím na kole. Solidarita mi není cizí, stejně tak jako vytrvalá a soustavná práce. Ráda řeším problémy a nadevše cením dobrou informační flow v rámci systému. Sice jsem na škole ještě docela „zelenáč“, ale mám spoustu nápadů a vůli zabývat se problémy a požadavky studentstva.

Proč byste mě měli volit?
Zrovna mnou ceněný tok informací a jejich dobrá dostupnost mi trochu chybí, ať už jde o informace na webech a jejich snadné dohledávání, nebo o komunikaci mezi školními institucemi a studentstvem. Což není neřešitelný problém a věřím, že tady mohu přiložit ruku k dílu i individuálně, například u optimalizace organizace webu. Zároveň jsem si díky kvantu dobrovolnický práce vypěstovala komunikační schopnosti, které mi neselhávají ve vyhrocených situacích a které používám pro řešení větších i menších konfliktů. Na problémy nahlížím v kontextu okolností a hledám komplexní řešení, ať už zjednodušení byrokracie a upravení neideálního systému, či o osobní konflikty jednotlivců. Svoje organizační a mediátorské schopnosti bych ráda využila právě pro zjednodušení komunikace mezi vedením a studentstvem.

Mezi konkrétními témata, která vnímám jako velmi důležitá, patří vytvoření bezpečného prostoru pro řešení konfliktů nejen mezi studenty a akademickými pracovníky, ale i studenty vzájemně, včetně těch tabuizovanějších problémů, jako je sexuální obtěžování. Páč ty konkrétně vyžadují zvlášť citlivý přístup. Též bych ráda prosadila pár ekologických změn realizovatelných i v rámci zkrouhnutého budgetu, například dostupnější koše na plechovky. Nadále věřím, že i obec studentská má spoustu nápadů a požadavků a já budu její návrhy ráda zpracovávat a předkládat…

Who am I?
Hi, I'm Hanka, a second-year student of Biochemistry and microbiology, an enthusiast for functioning systems, order, and good coffee. Simultaneously I work at IOCB on synthesising bioactive molecules. The free time I have I spend by voluntary work in Konsent, an NGO focusing on sexual violence prevention, evenings fall to cooking with a bunch of great people and then distributing the food to the ones in need, and I like cycling. Solidarity and hard work are not foreign to me, I enjoy troubleshooting and solving problems and above all I appreciate good flow of information. I may be a newbie in the university system, but I have ideas and will to represent the problems and demands of the student body.

Why should you vote for me?
The flow of information is one of the things I find insufficient, whether it is about navigating the websites with ease, or direct communication between institutions and students. Which is not a problem that can not be solved, and I believe that in this case I can participate on solution directly, for example help with website optimalization. Due to my volunteering work, I developed pretty good communication skills that don't fail me under pressure and which I use for solving both minor and major conflicts. I tend to analyse problems along with their surroundings and search for complex solutions, whether it is bureaucracy or people's personal conflicts. I would like to put my organising and mediating skills in use here.

Among more particular topics I'd like to focus on is creating a safe space for solving conflicts between academic workers and students or students in general, including more complicated problems like harassment, which require much more careful approach. I deem ecology important as well, so a few adjustments like more bins for recycling soda cans would make recycling easier, thus more prevalent.

I reckon the students have a lot of ideas and demands and I will gladly represent those as well


Karolína ZvonařováKarolína Zvonařová
studentka 1. ročníku doktorského studijního programu Mikrobiologie

Kdo jsem?
Jsem studentka 1. ročníku doktorského oboru Mikrobiologie. V senátu jsem již byla jako magisterský student, tudíž mám s jeho fungováním zkušenosti. Ve svém volném čase jsem nejraději na horách, kde si vyčistím hlavu a mohu se pak více soustředit na podstatné věci ohledně naší školy.

Proč byste mě měli volit?
Na naší škole jsem aktivním studentem od první chvíle, kdy jsem nastoupila. Jsem členem našich spolků a denně se potkávám s mladšími studenty, které kdykoliv ráda vyslechnu a jejich názor mě zajímá. Moc dobře si uvědomuji, že na názoru každého studenta záleží a je možné díky tomu změnit naši školu k lepšímu. Základem této změny je hlavně komunikace.


Medailonky kandidátů studentů za FCHI

Vít HlaváčekVít Hlaváček
student 2. ročníku bakalářského studijního programu Chemické inženýrství a bioinženýrství

Kdo jsem?
Dobrý den, jmenuji se Vít Hlaváček a jsem studentem 2. ročníku bakalářského oboru Chemické inženýrství na FCHI VŠCHT Praha.

Proč byste mě měli volit?
Chci se angažovat do Akademického senátu abych mohl osobně přispět k chodu školy. Mám zájem zjišťovat, JAK by se z této funkce dalo zlepšovat prostředí a provádět konkrétní akce k prospěchu zainteresovaných účastníků. Mohu nabídnout můj čas a také můj názor. Spolu s tím i schopnost naslechnout ostatním a komunikovat potřebné věci. Děkuji za Vaši podporu a za hlasy.


Lucie MaškováLucie Mašková
studentka 4. ročníku doktorského studijního programu Chemické inženýrství

Kdo jsem?
Kdo jsem? Jsem rodilá Plzeňačka, fanynka sportu, jídla a knih téměř v jakékoliv podobě. Co je ale nejdůležitější, miluju chemii a naši školu, kde jsem již devátým rokem. Momentálně jsem studentkou čtvrtého ročníku doktorského programu Chemické inženýrství na stejnojmenném ústavu. Mimo vlastní výzkum a pedagogickou činnost (laboratoře, konzultování závěrečných prací a vedení Erasmus projektů) se aktivně účastním offline in online Dnů otevřených dveří, setkání s budoucími studenty či Letní školy. Od letošního roku jsem také v Akademickém senátu FCHI a podílím se na přípravě a vyhodnocování studentských anket.

Proč byste mě měli volit?
Protože mám spoustu zkušeností jak z ryze studentského, tak i z doktorandského života a ráda bych je využila ku prospěchu nás všech, a nejen při diskuzích s kamarády. Protože jsem denně v kontaktu se studenty ze všech úrovní studia, a proto mám vždy rychlou a reálnou představu o případných problémech. Protože mi záleží na naší škole a jejím dalším směřování. Jsem její hrdá absolventka, vděčím jí za mnoho příležitostí, a pokud bych jí mohla jako zodpovědná senátorka jakkoliv prospět, budu moc ráda.

Who am I?
I am a born Pilsener, fan of sport, food, and books in almost any form. But most importantly, I love chemistry and our school, where I have been studying for more than 8 years. At the moment, I am a 4th year Ph.D. student of the Chemical Engineering program at the corresponding department. Besides my own research and teaching, I actively participate in the Open house days (offline and online), meetings with future students or Summer school. Since this year, I am a member of our faculty’s Academic senate and I help with the organization and evaluation of the student’s subject evaluation.

Why should you vote for me?
Because I would like to put forward my experience both as a master and Ph.D. student and not use them only in discussions with my friends. Because I am in daily contact with students from all levels and, therefore, I am always quickly informed of their problems. Because I care about our school and its future. I am its proud graduate, I am grateful for all the opportunities it has offered me and I will be very happy if I can help it by being a responsible member of the faculty senate.


Medailonky kandidátů studentů za ústavy rektorátu

Matěj DrahníkMatěj Drahník
student 1. ročníku magisterského studijního programu Projektové řízení inovací

Kdo jsem?
Jmenuju se Matěj Drahník, ale nikdo mi neřekne jinak než Drahňa. Studuji 1. ročník magisterského programu Projektové řízení inovací. Jsem také aktivním členem spolku DI(V)OCH, ve kterém se herecky angažuji na akcích školy. Během studia si odborný přehled rozšiřuji prací, a tak mám přehled i ze světa mimo akademickou půdu.

Proč byste mě měli volit?
Jelikož jsem byl do senátu zvolen v minulých volbách a během mého působení se podařilo změnit volební řád a vytvořit tím samostatnou volební skupinu pro rektorátní pracoviště, kandiduji do senátu znovu. Ačkoliv jsem o pozici senátora oficiálně přišel, stále udržuji aktivní kontakt s ostatními studentskými senátory, takže jsem v obraze ohledně aktuálních témat. V senátu chci být především důstojným zástupcem studentů studujících na Ústavu ekonomiky a managementu. Po zvolení do senátu se hodlám opět angažovat v hospodářském výboru.


Marek SejvalMarek Sejval
student 2. ročníku magisterského studijního programu Projektové řízení inovací

Kdo jsem?
Studuji Projektové řízení inovací na Ústavu ekonomiky a managementu. Dovolil bych si tvrdit, že jsem cílevědomý a zodpovědný. Mimo školu se věnuji marketingu, technické podpoře při pořádání seminářů a podílím se na rozvoji start-upu.

Proč byste mě měli volit?
Myslím si, že by v senátu měly být zastoupeny všechny skupiny studentů. Právě proto bych rád reprezentoval studenty ekonomických oborů. Přestože nemám moc zkušeností, tak budu svědomitě prosazovat zájmy ekonomů.


Viktor Selyshchev
student 1. ročníku bakalářského studijního programu Ekonomika a management
Kandidát bez fotky a vyplněného medailonku


Aktualizováno: 5.1.2023 16:23, Autor: Lukáš Mrazík

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi