Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Doplňovací volby 2023
iduzel: 72516
idvazba: 88645
šablona: stranka_submenu
čas: 14.4.2024 03:38:14
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 72516
idvazba: 88645
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2023-doplnovaci'
iduzel: 72516
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/72516
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volební skupiny

  • FCHI - studenti, jeden mandát s platností do 31. 1. 2024

Na základě zániku mandátu podle čl. 7 odst. 2 Volebního řádu AS VŠCHT Praha byl osloven jediný náhradník ve volební skupině, který se svého mandátu vzdal. Proto akademický senát na mimořádném zasedání dne 29. 6. 2023 vyhlásil doplňovací volby do AS VŠCHT Praha, viz zápis z 8. zasedání AS.

Organizace doplňovacích voleb

S ohledem na charakter voleb (jediná volební skupina) a potenciální komplikace v důsledku probíhajících zápisů bylo rozhodnuto, že shromažďování návrhů na kandidáty neproběhne ve volební aplikaci, ale prostřednictvím emailové adresy volby@vscht.cz. Samotné hlasování již proběhne standardně ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Dokumentace

Kandidátní listina

Medailonky kandidátů

Ulrika MaláMalá Ulrika
studentka 2. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Jsem společenská, komunikativní a ráda se zasazuji za dobrou věc. Umím jednat s chladnou hlavou a nerada nechávám věci nedokončené. Zajímá mě interdisciplinární spojování našeho hlavního zaměření (chemie) s jinými obory a tématy hlavně „netechnického“ zaměření, ať už se jedná o umění či kynologii, která se týká mé disertace. Ve volném čase se věnuji tanci, hudbě a rekreačním sportům, ráda navštěvuji divadlo a trávím čas s příteli.

Proč byste mě měli volit?
Jako studentka doktorského studia na škole působím již několik let, znám dobře její chod a všechny stupně studia. V rámci svého případného volebního období se chci věnovat nejen doktorskému programu a s ním spjatou problematikou, ale i ostatním úrovním studia, tedy bakalářskému a magisterskému. Jsem na naši alma mater opodstatněně hrdá a chtěla bych se tedy podílet na jejím rozvoji, dobrém jménu a zároveň neustále zlepšovat podmínky pro samotné studenty, již na škole studující. Jsem otevřena dialogu a skrze něj tak naslouchání Vašim požadavkům a ty dále v rámci mého případného mandátu prosazovat v akademickém senátu. Dokáži prosazovat hodnoty, ve které věřím a k případnému mandátu bych přistupovala svědomitě a s respektem k funkci.

Who am I?
I am sociable, communicative, and I like to advocate for a good cause. I can act with a cool head, and I do not like to leave things unfinished. I am interested in the interdisciplinary connection of our main domain (chemistry) with other fields and topics mainly of a "non-technical" character, whether it is art or cynology, which is part of my dissertation. In my spare time I enjoy dancing, music, and recreational sports, I like to visit the theater and spend time with my friends.

Why should you vote for me?
As a PhD. student, I am active at the school for several years, I know its course and all study levels well. Within the framework of my potential election period, I want to devote myself not only to the doctoral program, and related issues, but also to other study levels, i.e. bachelor's and master's. I am proud of our alma mater and would therefore like to participate in its development, its good name, and at the same time constantly improve the conditions for the students themselves, who are already studying at the school. I am open to dialogue and, through it, to listen to your demands and, within the scope of my possible mandate, to promote them in the academic senate. I can uphold the values in which I believe, and I would approach the potential mandate conscientiously and with respect for the function.


Karolína SlonkováSlonková Karolína
studentka 1. ročníku magisterského studijního programu Analýza léčiv

Kdo jsem?
Jsem studentka 4. ročníku magisterského programu Analytická chemie. Jsem tutorka, senátorka ve fakultním senátu FCHI a mám ráda mandarinky.

Proč byste mě měli volit?
Díky působení v tutorech i fakultním senátu mám přehled o studentských tématech, která by bylo možné i potřebné řešit. Tato témata jsem připravená v celoškolním senátu otevřít a stejně tak je brát v úvahu při volbě rektora.
Běžící mandát v malém senátu mi dává jistou výhodu v rozkoukávání a myslím si, že mi může usnadnit dotahování projektů, které už jsme se senátory v senátu VŠCHT řešili v rámci K3S.

Aktualizováno: 2.10.2023 17:21, Autor: Lukáš Mrazík

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi