Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Magisterské studijní programy → Studijní plán
iduzel: 61396
idvazba: 72820
šablona: stranka
čas: 1.7.2022 22:59:53
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-mgr
branch: trunk
Obnovit | RAW

Molekulární chemická analýza

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402013 Semináře pokročilých metod analýzy - / - / 8 KZ 5
M402014 Molekulární modelování 1 / 2 / - Zk 4
M402015 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402033 Pokročilé metody zpracování signálů 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M320001 Biofyzikální chemie 2 / 1 / - Zk 4
M403001 Kvantová chemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
M402002 Pokročilé separační metody 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402018 Analytická chemometrika 2 / 1 / - Z+Zk 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402031 Moderní metody chemické fyziky I 2 / - / - Zk 3
M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie - / - / 2 KZ 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů 2 / 1 / - Z+Zk 4
M143014 Databáze v chemické a forenzní analýze 1 / 1 / - Z+Zk 3
M402023 Pokročilé bioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 3 / 1 / - Z+Zk 6
Povinné předměty
M402005 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / - Zk 4
M402016 Vícerozměrné statistické metody 2 / 2 / - Z+Zk 5
M402043 Semestrální projekt - rešerše k DP - / 5 / - KZ 5

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402032 Moderní metody chemické fyziky II 2 / - / - Zk 3
M403003 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 2 / 1 / - Z+Zk 4
M444001 Fyzika biosystémů 2 / 1 / - Zk 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M108001 Chemie a fyzika pevných látek 3 / - / - Zk 5
M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 2 / - / - Zk 3
M402044 Senzorová analýza 2 / - / - Zk 3
M413001 Fourierova transformace 2 / 2 / - Z+Zk 5
M413002 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic 2 / 2 / - Z+Zk 5
M444002 Programové prostředky pro měření a řízení 1 / 2 / - KZ 3
Povinné předměty
M402003 Elektroanalytické metody 2 / - / - Z+Zk 3
M402036 Laboratorní projekt - / - / 10 KZ 7

Letní semestr

Povinné předměty
M963001 Diplomová práce - / - / 30 Z 30
Aktualizováno: 27.10.2021 18:16, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi