Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka
čas: 24.7.2017 18:11:49
verze: 3733
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice


 

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

Profesor/ka v oboru Mikrobiologie na Ústav biochemie a mikrobiologie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, pedagogická a vědecká aktivita v dané oblasti, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 18. 8. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 19. 7. 2017


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Katedře/Ústavu učitelství a humanitních věd:

Odborný/ná asistent/ka – didaktika chemie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání chemického směru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru chemie nebo didaktika chemie, pedagogická praxe a publikační činnost v oboru, odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru, zkušenost s řešením projektů, zkušenost s přípravou akreditačních spisů nebo obdobných dokumentů, angličtina, bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017

Přihlášky:
Přihlášky přijímáme společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nejpozději do 11. 8. 2017 na adrese VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Zveřejněno 12. 7. 2017


 

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Katedře/Ústavu učitelství a humanitních věd:

Odborný/ná asistent/ka – psychologie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání pedagogicko-psychologického směru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru psychologie, pedagogická praxe a publikační činnost v oboru, odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru, zkušenost s řešením projektů, angličtina, bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017

Přihlášky:
Přihlášky přijímáme společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nejpozději do 11. 8. 2017 na adrese VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Zveřejněno 12. 7. 2017


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

Docent/ka v oboru Organická chemie na Ústav organické chemie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (habilitace v oboru organická chemie, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, pedagogická a vědecká činnost, znalost cizích jazyků, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti, organizační a odborně-společenská činnost v oboru, absolvování zahraniční stáže v oboru – nejméně 1 rok).

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 31. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 30. 6. 2017


  

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

Profesor/ka v oboru Organická chemie na Ústav organické chemie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování v oboru organická chemie, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, pedagogická a vědecká činnost, znalost cizích jazyků, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti, organizační a odborně-společenská činnost v oboru, absolvování zahraniční stáže v oboru – nejméně 1 rok).

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 31. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 30. 6. 2017


 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 19.7.2017 07:53, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi