Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 17.6.2021 18:32:37
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

 
 

• Docent/ka pro obor Technologie potravin na Ústav mléka, tuků a kosmetiky (2x úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Habilitace v oboru Technologie potravin; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru nebo příbuzném oboru; odpovídající publikační aktivita v dané oblasti a oboru, zejména v impaktovaných a recenzovaných časopisech; výborná znalost odborného anglického jazyka slovem i písmem, případně dalších cizích jazyků; pedagogická a vědecká aktivita v dané oblasti; organizační a odborně-společenská činnost v oboru, odborné předpoklady a ochota zapojit se do pedagogické činnosti.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 7. 7. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno  4. 6. 2021


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

 
 

• ODBORNÝ/NÁ ASISTENT/KA v oboru Environmentální inženýrství a analýza na Ústav chemie ochrany prostředí  (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oblasti technické chemie; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oblasti technické chemie; zkušenost a publikační aktivita v oblasti kontaminace a dekontaminace horninového prostředí; zkušenost s modelováním transportu kontaminantů v horninovém prostředí; zkušenost s přípravou a řešením výzkumných projektů; zkušenost se vzorkováním kontaminovaných zemin a podzemních vod; schopnost práce v terénu; přednášková činnost a schopnost výuky v angličtině;  aktivní znalost angličtiny případně i dalších cizích jazyků.
 
Předpokládaný nástup:   1. 9. 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 28. 6. 2021  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 27. 5. 2021
 
 

 
 

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

 
 

• ODBORNÝ/NÁ ASISTENT/KA v oboru Environmentální inženýrství a analýza na Ústav chemie ochrany prostředí  (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oblasti technické chemie; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oblasti technické chemie; zkušenost s hodnocením environmentálních rizik a posuzováním vlivu průmyslových činností na životní prostředí (procesy EIA + IPPC, IRZ), dále zkušenosti s analýzou rizik vyplývajících z úniků chemických látek do životního prostředí; publikační a pedagogická aktivita ve výše uvedených oblastech; přednášková činnost a schopnost výuky v angličtině;  aktivní znalost angličtiny případně i dalších cizích jazyků.
 
Předpokládaný nástup:   1. 9. 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 28. 6. 2021  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 27. 5. 2021
 
 

 
 

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

 
 

• ODBORNÝ/NÁ ASISTENT/KA v oboru Průmyslová ekologie a toxikologie na Ústav chemie ochrany prostředí  (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru technické ochrany prostředí, dále VŠ vzdělání v oboru ekonomie; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru; zkušenost a publikační aktivita v oblasti posuzování životního cyklu; zkušenosti s financováním vědy a výzkumu; přednášková činnost,  schopnost výuky v angličtině a dalším světovém jazyce (např. francouzština, němčina);  aktivní znalost angličtiny a dalších cizích jazyků.
 
Předpokládaný nástup:   1. 9. 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 28. 6. 2021  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 27. 5. 2021


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

 
 

• PROFESOR/KA pro obor Biochemie na Ústav informatiky a chemie (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru; jmenování profesorem v oboru Biochemie; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D.; aktivní publikační činnost v oboru – doloženo seznamem publikací zejména v impaktovaných časopisech; aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, případně dalších cizích jazyků; organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 8. 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 21. 6. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 21. 5. 2021


Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• ODBORNÝ/NÁ ASISTENT/KA nebo DOCENT/KA nebo PROFESOR/KA na Ústav matematiky (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky obecné:
Rozsáhlá tvůrčí činnost v oboru aplikované matematiky nebo příbuzných oborech. Nutná znalost numerických metod a metod obecně využitelných pro matematické modelování chemických, biochemických nebo biologických systémů. Rozsáhlé zkušenosti v této oblasti je nutno doložit publikačními záznamy v časopisech s impaktním faktorem. Zkušenosti s řešením vědecko-výzkumných projektů. Zkušenosti s vedením výzkumné skupiny výhodou. Vyžadována je znalost odborného anglického jazyka slovem i písmem, znalost českého jazyka výhodou. Prokazatelná pedagogická aktivita v dané oblasti. Organizační a odborně-společenská činnost v oboru, odborné předpoklady a ochota zapojit se do pedagogické činnosti v AJ/ČJ. Dále požadujeme sestavení plánu vlastní vědecko-výzkumné činnosti v minimálním rozsahu jedné strany A4, která bude v rámci VŘ prezentována.
 
Požadavky na vzdělání:
- Pro OA: vědecká hodnost CSc./Dr./Ph.D.
- Pro DOC: habilitace v oboru aplikované matematiky nebo chemického inženýrství nebo fyzikální chemie nebo oborech příbuzných, vědecká hodnost CSc./Dr./Ph.D.
- Pro PROF: jmenování profesorem v oboru aplikované matematiky nebo chemického inženýrství nebo fyzikální chemie nebo oborech příbuzných, vědecká hodnost CSc./Dr./Ph.D.
 
Nabízíme:
- Motivační platové podmínky a další zaměstnanecké benefity.
- Úvazek 1,0
- Předpokládaný nástup: dle individuální dohody mezi 1. 7. 2021 a 1. 9. 2021
 
Předpokládá se vícekolové výběrové řízení: 
1) Všichni přihlášení kandidáti budou vyzváni, aby před odborným publikem přednesli vizi VaV činnosti včetně představ o organizačním a finančním zajištění nové výzkumné skupiny
2) Ve druhém kole VŘ budou všichni přihlášení kandidáti pozváni k účasti na VŘ před členy komise VŘ, kterou sestaví děkan fakulty
 
Přihlášky:
Přihlášky do VŘ společně se strukturovaným životopisem včetně přehledu dosavadní pedagogické, vědecké, publikační a grantové činnosti; s plánem vlastní vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti; se jmény a kontaktními údaji alespoň 2 osob poskytujících referenci a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů  doručte nejpozději do 21. 6. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 21. 5. 2021


Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• PROFESOR/KA NA ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ se zaměřením na heterogenní katalytické reaktory (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 21. 6. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 21. 5. 2021
 
 

 
 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• ASISTENT/KA NEBO ODBORNÝ/NÁ ASISTENT/KA NA ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDÍCÍ TECHNIKY se zaměřením na distribuované zpracování data a na zpracování signálů a obrazů   (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené magisterské vzdělání v oboru; pro odborného asistenta/odbornou asistentku vědecká hodnost CSc. / Dr. / Ph.D., vysokoškolská pedagogická a vědecko-výzkumná činnost; publikační aktivita v daném oboru; znalost cizích jazyků.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 21. 6. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 21. 5. 2021 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 15.6.2021 07:53, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi