Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 25.4.2019 03:48:24
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice


 

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:


• Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav organické chemie (úvazek 1,0)


Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Organická chemie nebo příbuzném, vědecko-výzkumná činnost v oboru Organická nebo medicinální chemie, absolvování zahraniční stáže v oboru (v délce min 1 rok), odpovídající aktivní publikační činnost, předpoklady pro vedení výzkumné skupiny. Mimo běžně dodávaných podkladů (viz níže) požadujeme, aby uchazeč předložil/dodal vědecký projekt v rozsahu 3-5ti stran A4 v anglickém jazyce zahrnující problematiku, kterou by chtěl na VŠCHT Praha rozvíjet.
 
Nástup:  nejdrříve 1. 6. 2019
  
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti, vědeckým projektem v rozsahu 3-5 stran A4 (viz výše) a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 25. 4. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 26. 3. 2019


 


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:


• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Ústav chemie ochrany prostředí (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, zkušenost v oblasti terénní analýzy, monitorování kontaminantů v horninovém prostředí a hodnocení  environmentálních rizik, zkušenost s výukou těchto disciplín v češtině a angličtině, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti.

Předpokládaný nástup:  nejdříve 1. 5. 2019
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 25. 4. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.


Zveřejněno 26. 3. 2019


 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 24.4.2019 07:38, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi