Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 24.5.2022 15:58:46
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Separační metody“ (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Analytická chemie; pedagogické zkušenosti na VŠ výhodou (vedení přednášek a cvičení, vedení laboratoří a konzultace závěrečných prací), případně ochota se do pedagogické činnosti zapojit; zkušenosti v oblastech především LC-MS, eventuálně GC-MS, CE, MALDI, výhodou; aktivní publikační činnost v oboru doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science; grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel) výhodou; zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvování zahraniční odborné stáže výhodou; znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 
Předpokládaný nástup: 1. července 2022
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 13. 6. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 5. 2022
 
 

 
 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Docent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Atomovou spektrometrii“ (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; habilitace v oboru Analytická chemie nebo příbuzném; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D.; pedagogické zkušenosti na VŠ; aktivní publikační činnost v oboru (zejména ICP-MS a AAS, eventuálně XRF) doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science; zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu (patenty, certifikované metodiky atp.) výhodou; grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel); zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvovaná zahraniční odborná stáž; znalost anglického jazyka slovem i písmem; organizační a odborně-společenská činnost v oboru
 
Předpokládaný nástup: 1. července 2022
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 13. 6. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 5. 2022


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Ústavu učitelství a humanitních věd:

 
 

• 2x Odborný/ná asistent/ka na Ústav učitelství a humanitních věd – výuka chemie a didakticko-chemických předmětů, odborná činnost

 

• 1x Odborný/ná asistent/ka na Ústav učitelství a humanitních věd – výuka chemie a didakticko-chemických  a pedagogických předmětů, odborná činnost

 
 
Požadavky pro 2 odborné asistenty/ky (1x úvazek 0,6 a 1x úvazek 0,2):
Ukončené doktorské vzdělání v oboru Organická chemie nebo příbuzném oboru; vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.; 3 roky praxe v oboru; vysokoškolská pedagogická praxe a publikační činnost v oboru; odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru; zkušenost s řešením projektů; schopnost vést výuku v českém jazyce (min. úroveň C1); schopnost vést výuku v anglickém jazyce výhodou; bezúhonnost.
 
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2022.
 
 
Požadavky pro 1 odborného/nou asistenta/ku (úvazek 1,0):
Ukončené doktorské vzdělání v oblasti vzdělávání v chemii; vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.; 3 roky praxe v oboru; vysokoškolská pedagogická praxe a publikační činnost v oboru; odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru; zkušenost s řešením projektů; schopnost vést výuku v anglickém jazyce  (min. úroveň C1); bezúhonnost.
 
Předpokládaný nástup: dohodou, nejdříve 1. 7. 2022.
 
 
Přihlášky: 
Přihlášky (formou průvodního dopisu) společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) doručte nejpozději do 6. 6. 2022 na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.
Přihláška zároveň musí obsahovat kontakt (mail, telefon) a písemný souhlas s poskytnutím osobních údajů uchazeče pro zpracování v rámci tohoto výběrového řízení. 
 
Zveřejněno 6. 5. 2022


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Ústavu tělesné výchovy a sportu:

 

• ASISTENT/KA V OBLASTI TÝMOVÝCH A OUTDOOROVÝCH SPORTŮ (úvazek 1,0) - 827

• ASISTENT/KA AEROBNÍCH SPORTŮ (úvazek 1,0) - 827

 
 
Požadavky společné pro obě pozice:
Ukončené VŠ vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu, znalost českého jazyka slovem i písmem podmínkou, znalost cizího jazyka výhodou, práce na PC (sociální sítě, web, prezentace), bezúhonnost. 
 
Pro pozici týmových a outdoorových sportů hledáme někoho se zkušeností vést hodiny volejbalu, hokeje, badmintonu, lukostřelby. Organizování a vedení sportovních kurzů s outdoorovou tématikou – sjíždění řek, rafting, skialpinismus, jachting, ferraty apod. Sportovní všestrannost.
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2022
 
Pro pozici aerobních sportů zkušenosti s vedením skupinových lekcí aerobních sportů – zumba, jóga, stepaerobic, kalanetika, kruhový trénink, body forming, pilates, TRX apod. Organizování a vedení sportovních kurzů. Sportovní všestrannost.
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
 
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické činnosti, s doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů doručte nejpozději do 6. 6. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 5. 5. 2022


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav organické chemie (úvazek plný nebo zkrácený) - 110

 
 
Požadavky: 
Ukončené doktorské studium v oboru Organická chemie nebo příbuzném oboru; výzkumná činnost v oboru organická chemie; zahraniční zkušenost v oboru (v délce nejméně 6 měsíců); prokázání schopnosti získávání projektů v soutěžích; aktivní publikační činnost; předpoklady pro zapojení v pedagogické činnosti.
 
Nástup:  nejdříve od 1. 7. 2022 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 27. 5. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 27. 4. 2022 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 23.5.2022 07:12, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi