Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 22.8.2018 09:20:30
verze: 4463
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice


Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Technologie potravin na Ústav konzervace potravin  (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, publikační, pedagogická a vědecká aktivita v dané oblasti.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 5. 9. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 6. 8. 2018


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav chemické technologie restaurování památek – zástup za MD/RD  (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, odborné zaměření  „dějiny umění pravěku, starověku, středověku a novověku“, vědecko-výzkumná činnost v daném oboru, odpovídající aktivní publikační činnost v daném oboru, pedagogická a vědecká praxe, aktivní znalost angličtiny slovem i písmem, případně jiného světového cizího jazyka.
 
Nástup:    1. 10. 2018, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 5. 9. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 6. 8. 2018


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Ústav chemie ochrany prostředí (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, zkušenost v oblasti terénní analýzy environmentálních kontaminantů, v konstrukci a používání přenosných měřících systémů a vyhodnocovacích programů, nejlépe na mezinárodní úrovni, zkušenost s výukou těchto disciplín v češtině a angličtině, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti.

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2018

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 29. 8. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 31. 7. 2018


 

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav polymerů  (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, vědecko-výzkumná činnost, odpovídající aktivní publikační činnost v dané oblasti, zejména v impaktovaných a recenzovaných časopisech, pedagogická a vědecká praxe, aktivní znalost angličtiny slovem i písmem, případně i dalších cizích jazyků.
 
Nástup: 1. 9. 2018

Náplň práce:
- Pedagogická činnost, vedení laboratoří oboru a cvičení, přednášková činnost
- Odborná činnost v laboratoři – experimentální činnost a zpracování výsledků
- Řešení dílčích výzkumných úkolů
- Spolupráce na výzkumných projektech zabývajících výrobou, zpracováním a recyklací polymerních materiálů

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 23. 8. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 24. 7. 2018


 

 

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 20.8.2018 07:04, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi