Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 27.1.2021 13:52:41
verze: 4759
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

 
 

• Docent/ka v oboru Technologie paliv na Ústav technologie ropy a alternativních paliv (úvazek 0,2)

 
 
Požadavky: 
Vysokoškolské vzdělání v oboru paliv, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D., habilitace v oboru paliv, zkušenosti s vedením diplomových a bakalářských prací, aktivní pedagogická praxe v oboru paliv, odpovídající výzkumná a publikační aktivita v dané oblasti paliv, zkušenosti s řešením výzkumných projektů, aktivní znalost angličtiny, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Předpokládaný nástup:   nejdříve 1. 3. 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 17. 2. 2021  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 18. 1. 2021

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Asistent/ka na Ústav fyziky a měřicí techniky (úvazek 0,5)

 
 
Požadavky: 
Ukončené magisterské vzdělání; vysokoškolská pedagogická a vědecko-výzkumná činnost; publikační aktivita, znalost cizích jazyků.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 12. 2. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 1. 2021
 
 

 
 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Asistent/ka nebo odborný/ná asistent/ka na Ústav matematiky se zaměřením na numerickou matematiku nebo statistiku výhodou (úvazek 0,5 až 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené magisterské vzdělání v oboru matematika, zaměření na statistiku nebo numerickou matematiku výhodou; pro odborného asistenta/odbornou asistentku vědecká hodnost CSc. / Dr. / Ph.D., vysokoškolská pedagogická a vědecko-výzkumná činnost; publikační aktivita v daném oboru, zkušenosti s výukou alespoň na úrovni základních kurzů VŠ matematiky výhodou, znalost cizích jazyků.
 
Předpokládaný nástup: 1. března 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 12. 2. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 1. 2021
 
 

 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Chiroptickou a vibrační spektroskopii“ (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Analytická chemie; pedagogické zkušenosti na VŠ výhodou (vedení přednášek a cvičení, vedení laboratoří a konzultace závěrečných prací), případně ochota se do pedagogické činnosti zapojit; aktivní publikační činnost v oboru doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science (minimálně 7 tematicky orientovaných výstupů, z toho minimálně 2 prvoautorské); grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel) výhodou; zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvování zahraniční odborné stáže výhodou; znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 
Předpokládaný nástup: 1. března 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 12. 2. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 1. 2021
 
 

 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Vibračně-spektroskopické techniky“ (úvazek 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Analytická chemie; pedagogické zkušenosti na VŠ výhodou (vedení přednášek a cvičení, vedení laboratoří a konzultace závěrečných prací), případně ochota se do pedagogické činnosti zapojit; aktivní publikační činnost v oboru (včetně povrchem zesílených technik) doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science (minimálně 10 tematicky orientovaných výstupů, z toho minimálně 3 prvoautorské); grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel) výhodou; zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvování zahraniční odborné stáže výhodou; znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 
Předpokládaný nástup: 1. března 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 12. 2. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 1. 2021
 
 

 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Separační metody“ (úvazek 0,5 až 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Analytická chemie; pedagogické zkušenosti na VŠ výhodou (vedení přednášek a cvičení, vedení laboratoří a konzultace závěrečných prací), případně ochota se do pedagogické činnosti zapojit; zkušenosti v oblastech GC-MS, LC-MS, CE, MALDI výhodou; aktivní publikační činnost v oboru doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science; grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel) výhodou; zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvování zahraniční odborné stáže výhodou; znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 
Předpokládaný nástup: 1. března 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 12. 2. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 1. 2021
 
 

 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Docent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Separační metody“ (úvazek 0,5 až 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; habilitace v oboru Analytická chemie nebo příbuzném; pedagogické zkušenosti na VŠ; aktivní publikační činnost v oboru (zejména GC-MS, LC-MS, CE, MALDI) doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science; zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu (patenty, certifikované metodiky atp.) výhodou; grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel); zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvovaná zahraniční odborná stáž; znalost anglického jazyka slovem i písmem; organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Předpokládaný nástup: 1. března 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 12. 2. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 1. 2021
 
 

 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

• Profesor/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Separační metody“ (úvazek 0,5 až 1,0)

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; jmenování profesorem v oboru Analytická chemie nebo příbuzném; pedagogické zkušenosti na VŠ; aktivní publikační činnost v oboru (zejména GC-MS, LC-MS, CE, MALDI) doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science; zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu (patenty, certifikované metodiky atp.) výhodou; grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel); zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvovaná zahraniční odborná stáž; znalost anglického jazyka slovem i písmem; organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Předpokládaný nástup: 1. března 2021
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 12. 2. 2021 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 13. 1. 2021 

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 18.1.2021 13:32, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi