Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 16.12.2018 18:02:03
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:


• Odborný/ná asistent/ka pro obor Anorganická chemie na Ústav anorganické chemie  (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, vědecko-výzkumná činnost preferenčně v oblasti koordinační chemie, odpovídající aktivní publikační činnost v dané oblasti, zejména v impaktovaných a recenzovaných časopisech, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků.

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 1. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 14. 12. 2018


Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Odborný/á asistent/ka nebo docent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Separační metody“ (GC/MS, GCxGC/MS)  (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru Analytická chemie, vědecká hodnost na úrovni Ph.D. nebo habilitace v oboru Analytická chemie (pro doc.), pedagogická a vědecko-výzkumná činnost,  publikační činnost a zkušenosti s vědeckou prací v zahraničí jsou preferovány, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 1. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 13. 12. 2018Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Odborný/á asistent/ka nebo docent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Molekulovou spektroskopii“ (vysoce rozlišená spektroskopie v MW oblasti)  (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru Analytická chemie, vědecká hodnost na úrovni Ph.D. nebo habilitace v oboru Analytická chemie (pro doc.), pedagogická a vědecko-výzkumná činnost,  publikační činnost a zkušenosti s vědeckou prací v zahraničí jsou preferovány, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 1. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 13. 12. 2018Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Odborný/á asistent/ka nebo docent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Molekulovou spektroskopii“ (IČ, Ramanova spektroskopie, UV-VIS, cirkulární dichroismus)  (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru Analytická chemie, vědecká hodnost na úrovni Ph.D. nebo habilitace v oboru Analytická chemie (pro doc.), pedagogická a vědecko-výzkumná činnost,  publikační činnost a zkušenosti s vědeckou prací v zahraničí jsou preferovány, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 1. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 13. 12. 2018Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Asistent/ka na Ústav počítačové a řídící techniky se zaměřením na pokročilé metody zpracování signálů a obrazů  (úvazek 0,5)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost,  publikační činnost a znalost cizích jazyků.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 1. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 13. 12. 2018Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Profesor/ka na Ústav fyzikální chemie se zaměřením na aplikovanou termodynamiku  (úvazek 1,0)


Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 1. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 13. 12. 2018


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:


• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemické a energetické zpracování paliv na Ústav technologie ropy a alternativních paliv (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, zkušenost s výzkumem v oblasti technologie ropy a alternativních paliv, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti.

Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 2. 2019

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 20. 12. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno  20. 11. 2018


 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 14.12.2018 06:49, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi