Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 29.3.2020 13:19:38
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice


 

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:


• Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická technologie nebo Léčiva a biomateriály na Ústav organické technologie (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání a vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v uvedených oborech, znalost anglického jazyka slovem i písmem, odpovídající publikační činnost se zaměřením na chemické a farmaceutické technologie - doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech (alternativně patenty, funkční výrobní jednotky…) s významným podílem na jejich tvorbě, vítaná je účast na zahraničních konferencích s přednesenou přednáškou a pobyt na zahraničních akademických pracovištích, pedagogická praxe na VŠ minimálně v délce 4 měsíců.

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 4. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Součástí každé přihlášky do VŘ musí být souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR, pro účely daného VŘ.

Zveřejněno 13. 3. 2020Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:


• Docent/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru Metalurgie, habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, odpovídající publikační činnost v oboru, pedagogická praxe na VŠ alespoň 5 let, vědecká aktivita v dané oblasti, zkušenost s řešením výzkumných projektů a ochota zapojit se do pedagogické činnosti.

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 14. 4. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Součástí každé přihlášky do VŘ musí být souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR, pro účely daného VŘ.

Zveřejněno 13. 3. 2020

  

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 13.3.2020 10:20, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi