Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Kariéra na VŠCHT Praha - výběrová řízení → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 30.3.2023 05:57:01
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 1794
idvazba: 2159
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 1794
path: 1373/994/1011/1/4111/942/994/1220/1/4111/942/1794
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Biochemie na Ústav biochemie a mikrobiologie (úvazek 1,0) - 320

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru; vědecká hodnost Ph.D., Dr. nebo CSc. v  oboru nebo v příbuzném oboru; výborná znalost odborného anglického jazyka slovem i písmem, případně dalších cizích jazyků; odpovídající publikační činnost v dané oblasti, zejména v impaktovaných, případně recenzovaných časopisech; odborné předpoklady a ochota zapojit se do pedagogické činnosti.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 11. 4. 2023 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 8. 3. 2023


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

 
 

• Docent/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (úvazek 1,0) - 106

 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru; habilitace v oboru Metalurgie nebo příbuzném; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru; publikační a technicko-realizační činnost zaměřená na kovové materiály doložená seznamem publikací anebo technicko-realizačních výstupů s vyznačeným podílem uchazeče na jejich tvorbě; znalost anglického jazyka slovem i písmem; pedagogická praxe - včetně vedení přednášek, laboratoří a konzultací závěrečných prací - v rozsahu aspoň 6 semestrů; vědecká aktivita v dané oblasti.
 
 
Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 5. 2023
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 5. 4. 2023 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 6. 3. 2023


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Ústavu ekonomiky a managementu:

 

• Asistent/ka se zaměřením na obecnou a ekonomickou matematiku, teorii pravděpodobnosti, obecnou a ekonomickou statistiku (úvazek dohodou) - 837

 
 
Požadavky:
Ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání; vysokoškolská pedagogická a vědecko-výzkumná činnost; publikační aktivita v daném oboru; znalost cizích jazyků – schopnost vyučovat v angličtině výhodou.
 
Předpokládaný nástup: dohodou
 
Přihlášky: 
Přihlášky společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti včetně přehledu publikační činnosti a úředně ověřenými kopiemi dokladů o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) doručte nejpozději do 29. 3. 2023 na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4, 166 28  Praha 6.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat kontakt (e-mail, telefon) a souhlas s poskytnutím osobních údajů uchazeče pro zpracování v rámci tohoto výběrového řízení (dle GDPR).
 
Zveřejněno 27. 2. 2023 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 8.3.2023 10:08, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi