Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 23.6.2018 12:01:42
verze: 4411
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

• Docent/ka pro obor Biotechnologie na Ústav biotechnologie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, publikační, pedagogická a vědecká aktivita v dané oblasti.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 11. 7. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno  11. 6. 2018

 


 

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Docent/ka pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů na Ústav skla a keramiky (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, pedagogická a vědecká činnost, znalost cizích jazyků, odpovídající publikační aktivita v oboru).

Nástup: 1. 8. 2018
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 4. 7. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 4. 6. 2018


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

 

• Docent/ka pro obor Anorganická technologie na Ústav anorganické technologie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, habilitace v oboru Anorganická technologie, vědecko-výzkumná činnost, odpovídající aktivní publikační činnost v daném oboru, zkušenosti s vedením kvalifikačních prací  v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech; pedagogická praxe včetně přednášení a vedení studentů v anglickém jazyce, zkušenosti s řešením výzkumných projektů, včetně zahraničních.
 
Nástup: 1. 8. 2018
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 27. 6. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 28. 5. 2018


 

Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 

• Odborný/á asistent/ka nebo docent/ka v oboru Analytická chemie se zaměřením na „Separační metody“ (GC/MS, LC/MS, MALDI atp.)  (2x úvazek 1,0 nebo zkrácený)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání, vědecká hodnost na úrovni Ph.D. nebo habilitace v oboru Analytická chemie, vědecko-výzkumná činnost s publikačním výstupem v daném zaměření, schopnost formulovat nové výzkumné projekty, zkušenosti ze zahraničního pracoviště žádoucí, znalost AJ, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 22. 6. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 23. 5. 2018

  


 

Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Odborný/á asistent/ka nebo docent/ka se zaměřením na „Molekulovou spektroskopii“ (IČ, Ramanova spektroskopie, UV-VIS, hmotnostní spektroskopie, cirkulární dichroismus atd.) na Ústav analytické chemie (2x úvazek 1,0 nebo zkrácený)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání, vědecká hodnost na úrovni Ph.D. nebo habilitace v oboru Analytická chemie, vědecko-výzkumná činnost s publikačním výstupem v daném zaměření, schopnost formulovat nové výzkumné projekty, zkušenosti ze zahraničního pracoviště žádoucí, znalost AJ, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 22. 6. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 23. 5. 2018

 

 


 

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 11.6.2018 07:49, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi