Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 22.11.2019 13:04:32
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Odborný/á asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Analýzu bioorganických molekul“ (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Analytická chemie nebo příbuzném oboru se znalostí separačních a spektroskopických metod, absolvování zahraniční odborné stáže v délce minimálně 4 roky, zkušenosti z průmyslové sféry a znalost problematiky ochrany duševního vlastnictví výhodou, pedagogické zkušenosti (případně ochota zapojit se do pedagogické činnosti), aktivní publikační činnost (minimálně 10 výstupů typu Jimp registrovaných v databázi Web of Science, z toho minimálně 5 prvoautorských, H-index minimálně 5), výstupy v oblasti  průmyslově právní ochrany (patenty, užitné vzory) výhodou, znalost cizích jazyků.
 
Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 1. 2020

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 12. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 31. 10. 2019Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
• Odborný/á asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Biomedicinální analytickou  chemii“ (úvazek 0,1)

Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Analytická chemie, absolvování zahraniční odborné stáže v délce minimálně 3 měsíců, zkušenosti z průmyslové sféry a z oblasti validace a řízení jakosti výhodou, pedagogické zkušenosti (případně ochota zapojit se do pedagogické činnosti), aktivní publikační činnost v oboru (minimálně 15 výstupů typu Jimp registrovaných v databázi Web of Science, z toho minimálně 5 prvoautorských, H-index minimálně 5), grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel) a výstupy v oblasti průmyslově právní ochrany (patenty, užitné vzory) výhodou, znalost cizích jazyků.

Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 1. 2020

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 12. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 31. 10. 2019


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:


• 2x Odborný/ná asistent/ka pro obor Materiálové inženýrství na Ústav inženýrství pevných látek (1x úvazek 0,5 a 1x úvazek 0,2)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru Materiálové inženýrství (a oborů příbuzných), vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Materiálové inženýrství (a oborů příbuzných), vědecko-výzkumná činnost, odpovídající aktivní publikační činnost v dané oblasti, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, ochota zapojit se do pedagogické činnosti.

Nástup: nejdříve 1. 1. 2019
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 12. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 31. 10. 2019Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:


• Docent/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (úvazek 1,0)


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru Metalurgie, habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Metalurgie, znalost cizích jazyků, odpovídající publikační činnost v oboru, odborné předpoklady, vědecká aktivita v dané oblasti a ochota zapojit se do pedagogické činnosti.

Nástup: nejdříve 1. 1. 2019
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 12. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 31. 10. 2019


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:


• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Ústav technologie vody a prostředí (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny případně i dalších cizích jazyků, zkušenosti s výukou v bakalářském, magisterském stupni v českém i anglickém jazyce formou přednášek laboratorních cvičení a vedení kvalifikačních prací (pedagogická praxe v oboru), publikační činnost v oboru.

Předpokládaný nástup:   nejdříve 1. 1. 2020
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 25. 11. 2019  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 24. 10. 2019


 

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 14.11.2019 07:05, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi