Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 14.8.2022 16:14:00
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Anorganická chemie na Ústav anorganické chemie, do skupiny Anorganické kompozitní materiály (úvazek 0,5) - 101

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Anorganická chemie, se zaměřením na supravodivé kompozitní materiály na bázi směsných oxidů mědi a pokročilé kompozitní materiály na bázi hořečnatých a vápenatých pojiv; vědecko-výzkumná činnost; odpovídající aktivní publikační činnost v daném oboru; zkušenosti s řešením výzkumných projektů.
 
Nástup:  nejdříve od 1. 10. 2022 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 9. 9. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 10. 8. 2022


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících pozic na Fakultě chemické technologie:

 
 

• Profesor/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (úvazek 1,0) - 106

• Profesor/ka pro obor Makromolekulární chemie na Ústav polymerů (úvazek 1,0) - 112

 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru; jmenování profesorem v oboru; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru nebo příbuzném oboru; solidní publikační aktivita v dané oblasti a oboru, zejména v impaktovaných  a recenzovaných časopisech; výborná znalost odborného anglického jazyka slovem i písmem,  případně i dalších cizích jazyků; pedagogická a vědecká aktivita v dané oblasti; organizační a odborně-společenská činnost v oboru; odborné předpoklady a ochota zapojit se do pedagogické činnosti, ucházet se o financování projektů základního nebo aplikovaného výzkumu a snaha navazovat kontakty s průmyslovými partnery.
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2022
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 17. 8. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 18. 7. 2022


Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

 
 

• Profesor/ka v oboru Biochemie na Ústav biochemie a mikrobiologie (úvazek 1,0) - 320

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru; vědecká hodnost Ph.D., Dr. nebo CSc. v  oboru nebo v příbuzném oboru; jmenování profesorem v oboru nebo příbuzném oboru; výborná znalost odborného anglického jazyka slovem i písmem, případně dalších cizích jazyků; odpovídající publikační činnost v dané oblasti, zejména v impaktovaných časopisech; vědecká a pedagogická aktivita v dané oblasti; organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 17. 8. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 18. 7. 2022
 
 

 

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie: 

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Biotechnologie na Ústav biotechnologie (úvazek 1,0) - 319

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru; vědecká hodnost Ph.D., Dr. nebo CSc. v  oboru biotechnologie nebo v příbuzném oboru; pedagogická a odborná aktivita v oblasti biotechnologie a molekulární biologie; praktické zkušenosti v oboru mikrobiální biotechnologie, praktická znalost technik molekulární a buněčná biologie, kultivační techniky včetně kultivací tkáňových kultur, analýza buněčných metabolitů; schopnost samostatné tvůrčí činnosti; pedagogické zkušenosti včetně konzultace kvalifikačních prací vysokoškolských studentů; výborná znalost odborného a obecného anglického jazyka slovem i písmem; odborné předpoklady a ochota zapojit se do pedagogické činnosti, včetně výuky vedené v anglickém jazyce; odpovídající publikační činnost.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 17. 8. 2022 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 18. 7. 2022 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 10.8.2022 10:05, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi