Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Kariéra na VŠCHT Praha - výběrová řízení → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 27.9.2023 08:49:20
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 1794
idvazba: 2159
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni'
iduzel: 1794
path: 1373/1/4111/942/994/1011/1220/1794
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

Profesor/ka se zaměřením na „HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII A SEPARAČNÍ TECHNIKY“ na Ústav analytické chemie (úvazek 1,0) - 402

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; jmenování profesorem v oboru; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru; znalost cizích jazyků; publikační aktivita v dané oblasti; organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
Specializace v oblasti vývoje a aplikace separačních metod s důrazem na spojení technik kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS), dále na kapilární plynovou chromatografii (GC) s různými detekčními technikami včetně MS, kapilární elektroforézu a kapilární elektrochomatografii (CEC). Zkušenosti s aplikací uvedených metod především v oblasti medicinální chemie, analýzy léčiv a drog. Zkušenosti s vývojem nových stacionárních a pseudostacionárních fází pro LC, nanoLC, GC a CE/CEC.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 9. 10. 2023 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4,  166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 8. 9. 2023
 
 

 
 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

 
 

Odborný/ná asistent/ka se zaměřením na „TERMODYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ“ na Ústav fyzikální chemie (úvazek 1,0) - 403

 
 
Požadavky: 
Ukončené vysokoškolské vzdělání; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Fyzikální chemie nebo příbuzném; pedagogické zkušenosti na VŠ; aktivní publikační činnost doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science; zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu (patenty, certifikované metodiky, atp.) výhodou; grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel); zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích (přednášky, plakátová sdělení) a absolvovaná zahraniční odborná stáž; znalost anglického jazyka slovem i písmem; organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 9. 10. 2023 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4,  166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 8. 9. 2023


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

 
 

• Docent/ka pro obor Materiálové inženýrství na Ústav inženýrství pevných látek (úvazek 1,0) - 126

 
 
Požadavky: 
Ukončené VŠ vzdělání v oboru; habilitace v oboru Materiálové inženýrství; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru; aktivní publikační činnost v oboru Materiálové inženýrství a příbuzných doložená seznamem publikací zejména v impaktovaných časopisech; zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu (patenty, certifikované metodiky atp.) výhodou; grantové aktivity (řešitel/spoluřešitel); zkušenosti s prezentací odborných výsledků na zahraničních konferencích; znalost anglického jazyka slovem i písmem; organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 12. 2023
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 6. 10. 2023 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 6. 9. 2023


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Fakultě chemické technologie:

 
 

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická technologie se zaměřením na organickou technologii, medicinální diagnostiku a metabolický screening na Ústav organické technologie - zástup za MD/RD (úvazek 1,0) - 111

 
 
Požadavky: 
Požadované kvalifikační předpoklady: Ukončené VŠ vzdělání v oboru; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Organická technologie nebo příbuzném; publikační činnost se zaměřením na organickou technologii, katalýzu, analytiku biomarkerů apod. doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech (alternativně patentů, ověřených technologií nebo dalších technicko-realizačních výstupů) s vyznačeným podílem uchazeče na jejich tvorbě; doložená účast na zahraničních konferencích s vlastní přednáškou a pobyt na zahraničních akademických pracovištích; pedagogická praxe v rozsahu minimálně 4 semestry (vedení přednášek nebo cvičení, vedení laboratoří a konzultace závěrečných prací); vědecko-výzkumná činnost; znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 
 

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická technologie na Ústav organické technologie (úvazek 0,5 s možností navýšení úvazku na 1,0 v případě zapojení do řešených projektů) - 111

 
 
Požadavky: 
Požadované kvalifikační předpoklady: Ukončené VŠ vzdělání v oboru; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Organická technologie nebo příbuzném; publikační činnost se zaměřením na organickou technologii, katalýzu a chemické speciality apod. doložená seznamem publikací v impaktovaných časopisech (alternativně patentů, ověřených technologií nebo dalších technicko-realizačních výstupů) s vyznačeným podílem uchazeče na jejich tvorbě; doložená účast na zahraničních konferencích s vlastní přednáškou a pobyt na zahraničních akademických pracovištích; pedagogická praxe v rozsahu minimálně 4 semestry (vedení přednášek nebo cvičení, vedení laboratoří a konzultace závěrečných prací); vědecko-výzkumná činnost; znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 
Předpokládaný nástup na obě dvě pozice:   1. 11. 2023 
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 10. 2023 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4, 166 28  Praha 6 - Dejvice.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů v souladu s GDPR.
 
Zveřejněno 31. 8. 2023


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Ústavu učitelství chemie a humanitních věd:

Docent/ka na Ústav učitelství chemie a humanitních věd – psychologie, garance a výuka psychologických předmětů (úvazek 0,5) - 832

 
 
Požadavky na uchazeče:
Habilitace v oboru; vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D. v oboru psychologie; vysokoškolská pedagogická praxe a publikační činnost v oboru; odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru; zkušenost s řešením projektů; znalost v anglického jazyka slovem i písmem; bezúhonnost.
 
Na této pozici se budete podílet na výuce předmětů v rámci učitelského studia, vedení bakalářských prací, podílet se na realizaci nového magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy a účastnit se realizací projektů řešených na pracovišti.
 
Přihlášky: 
Přihlášky (formou průvodního dopisu) společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) doručte nejpozději do 29. 9. 2023 na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Zikova 4, 166 28   Praha 6.
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat kontaktní údaje (mail, telefon, adresa) a písemný souhlas s poskytnutím osobních údajů uchazeče pro zpracování v rámci tohoto výběrového řízení v souladu s GDPR. 
 
Zveřejněno 30. 8. 2023
 


 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 8.9.2023 14:18, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi