Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - akademické pozice
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka_submenu
čas: 7.6.2020 06:42:52
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - akademické pozice

 

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Docent/ka v oboru Chemické inženýrství na Ústav chemického inženýrství  (úvazek 1,0)


Požadavky:
Habilitace v oboru Chemické inženýrství, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D., vědecko-výzkumná činnost v oboru, pedagogická činnost v oboru, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 29. 6. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Každá přihláška musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely tohoto VŘ, a to v souladu s GRPR.

Zveřejněno 29. 5. 2020


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Ústavu ekonomiky a managementu:


Odborný/ná asistent/ka nebo asistent/ka (lektor/ka) pro výuku předmětů: Management a marketing veřejných i soukromých subjektů, Procesní řízení, Interkulturní komunikace, Finance a ekonomická statistika - 837


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v ekonomickém/humanitním/technickém oboru, vysokoškolská pedagogická praxe a publikační činnost v oboru, odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru, zkušenost s řešením projektů, schopnost vést výuku v anglickém jazyce výhodou, bezúhonnost.

Výše úvazku: dohodou

Předpokládaný nástup: 9/2020

Přihlášky:
Přihlášky (formou průvodního dopisu) společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) doručte nejpozději do 22. 6. 2020 na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Každá přihláška musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely tohoto VŘ, a to v souladu s GRPR.

Zveřejněno 22. 5. 2020


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Ústavu tělesné výchovy a sportu:


ASISTENT/KA nebo ODBORNÝ/NÁ ASISTENT/KA V OBORU AEROBNÍCH SPORTŮ A V OBORU KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ (2x úvazek 1,0) - 827


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání oboru tělovýchova a sport (magisterské VŠ vzdělání pro pozici odborného/odborné asistenta/ky), cizí jazyk, práce na PC (web, prezentace), bezúhonnost.

Pro pozici aerobních sportů hledáme někoho se zkušeností se sporty jako: aerobic, kalanetika, kruhový trénink, body forming, pilates, TRX, jóga, bojové sporty atd., dále jsou vítány zkušenosti s outdoorovými sporty (sportovní kurzy).
Pro pozici kolektivních sportů zkušenosti nejlépe s volejbalem nebo basketbalem nebo schopnost vést jiné univerzitní kolektivní sporty. Zkušenosti s outdoorovými sporty vítány (sportovní kurzy).

Předpokládaný nástup:  1. 9. 2020

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické činnosti, s doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů doručte nejpozději do 18. 6. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Součástí každé přihlášky do VŘ musí být souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely daného VŘ.

Zveřejněno 19.  5. 2020


Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:


• Asistent/ka nebo odborný/ná asistent/ka na Ústav matematiky se zaměřením na statistiku nebo numerickou matematiku výhodou (úvazek 0,5 až 1,0)


Požadavky:
Ukončené magisterské vzdělání v oboru matematika, zaměření na statistiku nebo numerickou matematiku výhodou; pro odborného asistenta/odbornou asistentku vědecká hodnost CSc. / Dr. / Ph.D., vysokoškolská pedagogická a vědecko-výzkumná činnost; publikační aktivita v daném oboru, zkušenosti s výukou alespoň na úrovni základních kurzů VŠ matematiky výhodou, znalost cizích jazyků.

Předpokládaný nástup:   9/2020

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 5. 6. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Součástí každé přihlášky do VŘ musí být souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely daného VŘ.

Zveřejněno 6. 5. 2020

 



 

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 29.5.2020 09:35, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi