Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 73856
idvazba: 90553
šablona: stranka
čas: 19.6.2024 06:29:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 73856
idvazba: 90553
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/laboratore/akreditovane-laboratore/mzl/73853'
iduzel: 73856
path: 1/4111/942/994/1014/55555/6428/1316/4319/73856
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pesticidy a jejich metabolity

Stanovení reziduí pesticidů a jejich metabolitů provádíme multireziduálními metodami GC-MS a LC-MS/MS po extrakci a předčištění pomocí disperzní SPE (metoda QuEChERS) podle ČSN EN 15662. Samostatnými postupy LC-MS (metoda QuPPe) disponujeme pro silně polární pesticidy, jako jsou například glyfosát, glufosinát, fosetyl, chlormequat, fosfonová kyselina, chlorečnany a chloristany, nikotin, etephon aj. Samostatné metody (tzv. "single residue methods", SRM) jsou také pro stanovení reziduí ethylenoxidu nebo dithiokarbamátových fungicidů.

Ve všech těchto akreditovaných metodách máme zahrnuto celkem asi 535 stanovovaných látek. Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace, takže může rozsah zkoušených parametrů dále rozšiřovat.

Všechny metody jsou validované a řízené podle Dokumentu SANTE/11312/2021 (v.2) závazného pro úřední kontrolu potravin, nápojů a krmiv a jsou vhodné pro analýzy vyžadované k certifikaci Global GAP, případně pro inspekci a certifikaci biopotravin a bioproduktů, pro kontrolu dětské a kojenecké výživy atd.  Laboratoř je též kvalifikována pro analýzy reziduí pesticidů v ovoci a zelenině podle nařízení vlády č. 80/2023 o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Nálezy reziduí pesticidů vyhodnocujeme podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2005/396 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech, případně podle specifických předpisů, jako je Směrnice 2020/2184/EU, která se vztahuje na vodu, dále podle nařízení vlády č. 80/2023 pro integrovanou produkci či požadavků certifikačních schémat (jako je Q-CZ brambory). Laboratorní postupy jsou v souladu také s Metodickými pokyny Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství. Pro kontrolu produktů ekologického zemědělství je nezbytné objednat vždy kompletní multireziduální rozbory, tj. metodami GC-MS/MS (KM01) a LC-MS/MS (KM02). 

Výběr vhodného rozsahu reziduálních analýz a způsobu vyhodnocení výsledků jsou naši specialisté připraveni s vámi předem bezplatně konzultovat tak, aby testování bylo efektivní a zkušební protokoly  odpovídaly co nejlépe požadovanému účelu. K dispozici jsou následující metody, jejichž rozsahy jsou podrobně specifikovány v příloze k Osvědčení o akreditaci a aktuálním Seznamu činností:

KM01: Stanovení reziduí pesticidů a jejich metabolitů metodou GC-MS (MRM 1)

KM 02: Stanovení reziduí pesticidů a jejich metabolitů metodou LC-MS (MRM 2)

KM 03: Stanovení reziduí dithiokarbamátových fungicidů metodou SPME/GC-MS (SRM)

KM 04: Stanovení reziduí silně polárních pesticidů a jejich metabolitů metodou LC-MS (QuPPe)  

Odběr reprezentativních vzorků pro kontrolu reziduí pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného i živočišného původu doporučujeme provádět podle ČSN 56 0253, resp. Směrnice 2002/63/EC, včetně odběrů podle  Metodik k nařízení vlády č. 80/2023 Sb. Jsme připraveni poskytnout pro vzorkování potravin a plodin i jejich následný transport do laboratoře metodickou podporu. Před dodáním vzorků proto doporučujeme laboratoř kontaktovat, nejlépe e-mailem (viz Kontakty).  

V rámci úřední kontroly potravin podle nařízení EP a Rady (ES) 2017/625 provádí Laboratoř pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci analýzy reziduí pesticidů a proto jsou analytické metody i jejich rozsahy plně harmonizovány s metodami používanými ostatními úředními laboratořemi v EU. Laboratoř spolupracuje s Referenčními laboratořemi EU (EURL) pro rezidua pesticidů a několikrát ročně se podrobuje mezilaboratorním testům způsobilosti, které organizují. 

Zpět na hlavní stránku

Aktualizováno: 15.5.2024 16:03, Autor: Vladimír Kocourek

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi